Bài giảng điện tử Bất đẳng thức cauchy

Chia sẻ: Nguyen Trung Viet | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
398
lượt xem
102
download

Bài giảng điện tử Bất đẳng thức cauchy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu học môn bất đẳng thức và áp dụng dành cho học sinh hệ trung học phổ thông ôn thi vào các trường đại học tham khảo ôn tập và củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng điện tử Bất đẳng thức cauchy

 1. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG 1.2.1.D¹ t ng huËn  cña    ¼ ng høc  auchy: bÊt® t C Tiếp theo thực hiện ý tưởng của Cauchy (Augustin-Louis Cauchy 1789 – 1857) đối với tổng Ta nhận được tam thức bậc hai dạng nên
 2. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Với mọi bộ số ta luôn có bất đẳng thức sau Dấu đẳng thức trong (1.4) xảy ra khi và chỉ khi bộ số và tỷ lệ với nhau, tức tồn tại cặp số thực không đồng thời bằng 0, sao cho Bất đẳng thức (1.4) thường được gọi là bất đẳng thức Cauchy (® «ikhicßn      ® ­î gäil bất đẳng thức Bunhiacovski, bất đẳng thức Cauchy- c   µ  Bunhiacovski hoặc bất đẳng thức Cauchy – Schwarz).
 3. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG 1.2.2 Dạng phức của bất đẳng thức Cauchy Nhận xét rằng từ một đẳng thức đã cho đối với bộ số thực ta đều có thể mở rộng (theo nhiều cách thức khác nhau) thành một đẳng thức mới cho bộ số phức. Chẳng hạn, ta có thể coi mọi số thực đã cho như là phần thực của một số phức Ta nêu một số đồng nhất thức về sau cần sử dụng
 4. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Định lý 1. Với mọi bộ số ta luôn có đẳng thức sau
 5. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Định lý 2. Với mọi bộ số phức ta luôn có đẳng thức sau Hệ thức (1.6) cho ta bất đẳng thức Cauchy sau đây đối với bộ số phức.
 6. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG 1.2.3 Dạng đảo của bất đẳng thức Cauchy Hệ quả 1. Với mọi bộ số phức ta luôn có bất đẳng thức sau Giả sử ta có bộ các cặp số dương sao cho
 7. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Khi đó, theo định lý đảo của tam thức bậc hai thì hay Từ đây suy ra
 8. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Theo bất đẳng thức Cauchy, thì Vậy nên Từ đây, ta thu được bất đẳng thức đảo Cauchy.
 9. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.2. BẤT ĐẲNG THỨC CAUCHY • BÀI GIẢNG Bạn đã hoàn thành Mục 1.2 Chương 1
 10. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG Định lý 1.(H. W. Mclaughlin). Với mọi bộ số thực và ta đều có Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi và
 11. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG ứng với mọi Tương tự, ta có thể mở rộng bất đẳng thức Cauchy cho bốn bộ số Sử dụng kỹ thuật bất đẳng thức Cauchy đối với và ta thu được
 12. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG Định lý 2. (A. M. Ostrowski). Cho hai dãy không tỷ lệ và và dãy số thực thỏa mãn điều kiện Khi đó
 13. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi
 14. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG Định lý 3. (K. Fan and J. Todd). Với mọi dãy số thực và thỏa mãn điều kiện ứng với ta đều có
 15. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.3.MỘT SỐ BĐT LIÊN QUAN • BÀI GIẢNG Bạn đã hoàn thành Mục 1.3 Chương 1
 16. Chương 1: Bất đẳng thức Cauchy 1.4. PHƯƠNG PHÁP BĐT CAUCHY • BÀI GIẢNG 1.4.1. Độ gần đều và sắp thứ tự dãy cặp điểm Từ bất đẳng thức Ta suy ra với mọi cặp số không âm với tổng bằng 1 cho trước thì tích đạt giá trị lớn nhất bằng khi Vậy Tương tự đối với một cặp ta cũng có:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản