intTypePromotion=3

Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
50
lượt xem
5
download

Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng chương 1 gồm có: Đối tượng và mục đích của định giá tài sản, một số khái niệm liên quan đến tài sản và giá trị tài sản, các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản, hoạt động định giá tài sản,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Định giá tài sản: Chương 1 - ĐH Thương Mại

D<br /> <br /> Định giá Tài sản<br /> số tín chỉ: 03<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> Bộ môn Tài chính Doanh nghiệp<br /> ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> <br /> U<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu học phần<br /> 1: Tổng quan về định giá tài sản (6,0)<br /> 2: Định giá bất động sản (6,2)<br /> 3: Định giá máy móc thiết bị (6,1)<br /> 4: Định giá tài sản vô hình (8,3)<br /> 5: Định giá doanh nghiệp (10,3)<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> Chương<br /> Chương<br /> Chương<br /> Chương<br /> Chương<br /> <br /> D<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> U<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> D<br /> <br /> • [1]. PGS. TS Lê Thị Kim Nhung, TS Vũ Xuân Dũng (2017), Giáo trình<br /> Định giá tài sản, Nhà xuất bản Hà Nội.<br /> • [2]. TS. Nguyễn Minh Hoàng (2011), Định giá tài sản, Nhà xuất bản<br /> Thống kê.<br /> • [3]. TS. Vũ Đức Minh (2011), Giáo trình Nguyên lý và Tiêu chuẩn thẩm<br /> định giá, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> • [4]. Đoàn Văn Trường (2004), Các phương pháp thẩm định giá trị máy<br /> móc thiết bị, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.<br /> • [5]. Nguyễn Minh Điện (2010), Thẩm định giá tài sản và doanh nghiệp,<br /> Nhà xuất bản Thống kê<br /> • [6] Shiman Z.Benninga and Oded H.Sarig (1997), Corporate finance – A<br /> valuation approach, McGraw-Hill<br /> • [7] Mar Grinblatt, Sheridan Titman (2002) Financial markets and<br /> corporate strategy, McGraw-Hill<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Chương 1: Tổng quan về định giá tài sản<br /> <br /> D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 1.1. Đối tượng và mục đích của định giá tài sản<br /> 1.2. Một số khái niệm liên quan đến tài sản và<br /> giá trị tài sản<br /> 1.3. Các nguyên tắc và quy trình định giá tài sản<br /> 1.4. Hoạt động định giá tài sản<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm định giá tài sản<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> • Theo giáo sư W.Seabrooke - Viện đại học Portsmouth<br /> Vương quốc Anh:<br /> • Theo Fred Peter Marrone - Giám đốc marketing của AVO<br /> (Hiệp hội thẩm định giá Austraylia):<br /> • Theo IVSC:<br /> <br /> U<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản