intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 3 - GV. Nguyễn Thị Chung

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

89
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Giáo dục học khiếm thính Bài 3 do GV. Nguyễn Thị Chung biên soạn. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về những nội dung cơ bản trong giáo dục trẻ khiếm thính; những nội dung giáo dục trẻ khiếm thính trong tình huống thực tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Giáo dục học khiếm thính: Bài 3 - GV. Nguyễn Thị Chung

 1. Bài 3 NỘI DUNG GIÁO DỤC TRẺ  KHIẾM THÍNH
 2. - Nêu và giải thích những nội dung cơ bản trong GD trẻ khiếm thính - Cho ví dụ minh họa cho từng nội dung Mục tiêu - Chỉ ra những nội dung giáo dục trong tình huống thực tế
 3. 1. Giáo dục trí tuệ 2. Giáo dục thể chất 3. Giáo dục đạo đức 4. Giáo dục thẩm mỹ 5. Giáo dục lao động
 4. • ­ Hình thành ngôn  1. Giáo  ngữ dục trí tuệ • ­ Phát triển năng lực  nhận thức và kỹ  năng áp dụng chúng  trong cuộc sống. Mục đích • ­ Hình thành phẩm  chất của nhân cách   ­> nâng cao hiệu quả  HĐ trí tuệ
 5. 1. Giáo dục  ­ Hình thành, phát triển,  hoàn thiện kiến thức. trí tuệ ­ Phát triển và điều chỉnh  các phương thức hoạt  Nhiệm  động trí tuệ vụ ­ Phát triển phẩm chất trí  tuệ cá nhân ­ Hình thành văn hoá lao  động trí tuệ ­ Lĩnh hội các phương  pháp tiếp nhận và áp  dụng kiến thức
 6. + Lĩnh hội kiến thức có  1. Giáo  hệ thống, rộng, sâu + Lĩnh hội ngôn ngữ song  dục trí tuệ song với kiến thức + PTNN tích cực đa dạng Điều kiện để  + Dựa trên kinh nghiệm  GDTT có  sống của trẻ và làm  phong phú kinh nghiệm  hiệu quả đó + Mở rộng thế giới quan  của trẻ và phát triển sở  thích, năng lực và nhận  thức của trẻ.
 7. 2. Giáo  • Phát triển những phẩm  dục thể  chất và năng lực thể  chất của con người:  chất • ­ hình thành các kỹ  năng vận động, tố  Mục đích chất thể lực; • ­ rèn luyện sức khoẻ; • ­ giảm thiểu những  rối loạn thể chất do  tật khiếm thính gây  ra. 
 8. 2. Giáo  ­ Xây dựng chế độ sinh  hoạt hợp lý và hình  dục thể  thành thói quen, nề  chất nếp sinh hoạt ở trẻ ­ Hình thành ngôn ngữ Nhiệm vụ ­ Tiến hành GDTC trong  các hoạt động khác  nhau ­ Tạo sự kết hợp chặt  chẽ giữa nhà trường,  phụ huynh và bác sĩ.
 9. 3. Giáo dục  đạo đức  1. Lĩnh hội các chuẩn  mực hành vi thực  tiễn Các giai đoạn  hình thành  2. Tìm hiểu các khái  nhận thức   niệm đạo đức đạo đức 3. Áp dụng kiến thức  vào hoạt động
 10. 3. Giáo dục  ­ Hình thành ở trẻ thói  đạo đức  quen, hành vi, tình  cảm và nhận thức đạo đức (Khái niệm, ý  nghĩa của các chuẩn  Nhiệm vụ mực).  ­ Liên hệ mật thiết với  mức độ PTNN và tư  duy của trẻ. 
 11. 4. Giáo dục  ­ Phát triển khả năng tri thẩm mỹ giác, lĩnh hội, đánh giá các đối tượng trong  nghệ thuật và trong  hiện thực;  Mục đích ­  Lôi cuốn trẻ vào quá  trình tự giáo dục,  ­ Hình thành năng lực  sáng tạo trong nghệ  thuật, vẻ đẹp thể chấ và tinh thần 
 12. 4. Giáo dục  thẩm mỹ ­ Phát triển năng lực  cảm thụ cái đẹp ­ Phát triển óc thẩm  mỹ, đánh giá, bình  Nhiệm vụ luận gắn liền với  PTNN và tư duy.  ­ Phát triển năng lực  sáng tạo của trẻ
 13. ­ Hình thành thái độ đối  5. Giáo dục  với lao động.  lao động ­ Nhận thức giá trị người  lao động, mong muốn  lao động + Chuẩn bị về đạo  Nhiệm vụ đức + Chuẩn bị tâm lý + Chuẩn bị về thực tế ­ PTNN, củng cố kỹ năng  giao tiếp ngôn ngữ, điều chỉnh các thiếu sót trong 
 14. 5. Giáo dục  lao động ­ Lao động học tập  ­ Dạy lao động Hình thức  ­ Lao động xã hội giáo dục  ­ Lao động trong  lao động cuộc sống hàng  ngày 
 15. Cô giáo cho trẻ quan sát sự nảy mầm từ hạt. Trong quá trình quan sát, cô cho trẻ nêu những ý kiến của mình về những điều kiện cần có để hạt có thể nảy mầm và cây có thể lớn lên đó là đất, nước và ánh sáng; cung cấp cho trẻ những từ mới “nảy mầm”, “ẩm”, “gieo hạt” và những câu mới “Cô gieo hạt vào Bài tập 1 đất”, “Hạt nảy mầm thành cây”, “Em tưới nước cho cây”; khuyến khích và giúp trẻ tự gieo hạt, chăm sóc cây của mình. Hãy chỉ ra những nội dung giáo dục của giờ học trên.
 16. Bài tập 2. Xem phim Tiết dạy lớp Trả lời câu hỏi 1. Nhöõng noäi dung naøo ñöôïc chuyeån taûi trong giôø daïy? 2. Noäi dung naøo chieám vai troø chuû ñaïo? 3. Nhöõng noäi dung khaùc ñöôïc tích hôïp nhö theá naøo?
 17. Hãy thiết kế các hoạt động nhằm phát triển vốn từ cho trẻ khiếm thính. Bài tập 3 (Đề tài tự chọn)
 18. Hãy sử dụng hoạt động tạo hình để phát triển các nội dung giáo dục cho trẻ khiếm thính. Bài tập 4 (Đề tài tự chọn)
 19. Hãy  nêu  các  bước  để  hình  thành  hành  vi  tiết  kiệm  cho  Bài tập 3 trẻ khiếm thính  MN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2