intTypePromotion=3

Bài giảng giống cây rừng : Bảo tồn nguồn gen cây rừng part 2

Chia sẻ: Asdfada Asfsgs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

1
77
lượt xem
20
download

Bài giảng giống cây rừng : Bảo tồn nguồn gen cây rừng part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Bảo tồn tại chỗ. - Bảo tồn ngoại vi hay bảo tồn nơi khác. - Bảo tồn tư liệu và bảo tồn thông tin. 5.1. Bảo tồn tại chỗ. (Bảo tồn in situ, bảo tồn nội vị) Bảo tồn in situ: Là bảo tồn tại chỗ nguồn tài nguyên di truyền với cả hệ sinh thái như chúng hiện có trong thiên nhiên, là hình thức lý tưởng trong bảo tồn nguồn gen và phải được tiến hành bất cứ lúc nào có thể được.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng giống cây rừng : Bảo tồn nguồn gen cây rừng part 2

  1. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng 5. CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO TỒN NGUỒN GEN CÂY RỪNG. - Bảo tồn tại chỗ. - Bảo tồn ngoại vi hay bảo tồn nơi khác. - Bảo tồn tư liệu và bảo tồn thông tin. 5.1. Bảo tồn tại chỗ. (Bảo tồn in situ, bảo tồn nội vị) Bảo tồn in situ: Là bảo tồn tại chỗ nguồn tài nguyên di truyền với cả hệ sinh thái như chúng hiện có trong thiên nhiên, là hình thức lý tưởng trong bảo tồn nguồn gen và phải được tiến hành bất cứ lúc nào có thể được. Đối với điều kiện nước ta hiện nay, bảo tồn in situ thực hiện tốt nhất là trong các Vườn quốc gia hay khu bảo tồn thiên nhiên. Mặt khác, bảo tồn in situ là bảo tồn nguồn tài nguyên di truyền của các loài cây mục đích “tại chỗ” trong hệ sinh thái tự nhiên hoặc nguyên gốc mà chúng đã tồn tại trước đó hoặc trên lập địa trước đây đã có hệ sinh thái ấy. Những vấn đề được xem xét trong bảo tồn in situ là luật pháp, kích thước vùng lõi, phân bố vùng lõi, các vùng đệm, các mục tiêu kết hợp và quản lí vùng lõi.
  2. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng * Các vấn đề trong bảo tồn tại chỗ: - Luật pháp - Tiêu chuẩn để chọn các khu vực cho vùng lõi - Những qui định trong qui hoạch vùng lõi - Kích thưỡc vùng lõi - Phân bố vùng lõi - Các vùng đệm
  3. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng 5.2. Bảo tồn ex situ hay bảo tồn nơi khác. (bảo tồn ngoại vi) Bảo tồn ex situ, bảo tồn ngoại vi: là sự bảo tồn thông qua việc gây trồng rừng nhân tạo ở ngoài nơi sinh sống tự nhiên của loài, là xây dựng các khu rừng trồng trên các khu đất mới, nơi mà việc điều chế tập trung cho phép bảo đảm bảo vệ rừng đã trồng được tốt hơn, nhằm tạo điều kiện duy trì các vốn gen có giá quan trọng nhất về mặt kinh tế để làm nguồn giống sử dụng lâu dài cho trồng rừng và cho công tác chọn giống, hoặc duy trì vốn gen của những loài cây quí hiếm, đặc biệt là các loài có nguy cơ bị tiêu diệt để sử dụng chúng trong tương lai.
  4. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng 5.2.1. Các nội dung bảo tồn 5.2.1.1. Bảo tồn exsitu ở dạng cây sống ở các rừng trồng. - Sự cần thiết phải xây dựng các quần thụ bảo tồn exsitu ở dạng cây sống trong vùng nhiệt đới (2 mục đích). - Cơ sở di truyền để xác định các chiến lược bảo tồn exsitu ở dạng cây sống + Bảo tồn genotyp: + Bảo tồn tĩnh các vốn gen: + Bảo tồn chọn lọc: - Duy trì tính toàn vẹn trong bảo tồn exsitu ở dạng cây sống. - Tiêu chuẩn chọn loài và xuất xứ để bảo tồn exsitu ở dạng cây sống. - Chọn vùng và địa điểm bảo tồn. - Gây trồng và quản lý quần thụ bảo tồn. - Sử dụng quần thụ bảo tồn.
  5. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng 5.2.1.2. Bảo tồn hạt giống Điểm đáng chú ý bảo tồn hạt giống - Xác minh nguồn gốc quần thụ thu hái hạt, giám sát thu hái, phân chia lô, nghi nhãn. - Kiểm tra độ chín của quả và thời gian thu hái hợp lý. - Đóng gói chuyên chở, phơi sấy, tinh chế. Kiểm nghiệm có hiệu quả và đáng tin cậy hạt đã tinh chế. Tính chất bảo tồn: Xây dựng ngân hàng hạt giống Thời gian cất trữ: Chia làm 2 phần + 1 phần (cơ bản): Bảo tồn lâu dài nhằm phục vụ cho công tác cải thiện giống trong nước. + Phần trao đổi: Dùng để nghiên cứu và trao đổi quốc tế. Khối lượng mẫu bảo tồn: Tùy kích thước hạt + Cây lá kim: 0,4kg (mẫu cơ bản) của 10 cây 2kg (mẫu trao đổi) của 20 cây + Cây lá rộng: 1kg (mẫu cơ bản) của 100 cây 20kg (mẫu trao đổi) của 400 cây + Hạt lớn: 10kg (mẫu cơ bản) của 600 cây 30kg (mẫu trao đổi) của 4000 cây
  6. Ch­¬ng VIII. B¶o tån nguån gen c©y rõng 5.2.1.3. Cất trữ hạt phấn. Thu thập hạt phấn, kiểm định sức sống, tiến hành bảo tồn 5.2.1.4. Bảo tồn thông tin tư liệu. Tất cả các thông tin liên quan đến đối tượng bảo tồn cần được lưu giữ cẩn thận. Như: Số liệu điều tra, bản đồ thực vật, bản đồ rừng cấm, đặc điểm sinh vật học, đặc điểm di truyền học, tình trạng gieo trồng, tình trạng cải thiện giống, giá trị kinh tế loài bảo tồn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản