intTypePromotion=3

Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
39
lượt xem
9
download

Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 3: Quy trình bán hàng" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm liên quan đến quy trình bán hàng, bản chất của việc hoạch định về bán hàng, tác động của hệ thống ERP đến quy trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 3 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp<br /> <br /> CHƢƠNG 03<br /> <br /> QUY TRÌNH<br /> <br /> BÁN<br /> <br /> HÀNG<br /> <br /> Giảng viên: Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này, người học có thể:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày các khái niệm liên quan<br /> Giải thích bản chất của hoạch định về bán hàng<br /> Trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình<br /> Minh họa quy trình bán hàng trên hệ thống ERP<br /> Trình bày về hệ thống bán hàng mở rộng (ERP/CRM)<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Quy trình bán hàng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương này bao gồm các nội dung:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các khái niệm liên quan đến quy trình bán hàng<br /> Bản chất của việc hoạch định về bán hàng<br /> Tác động của hệ thống ERP đến quy trình<br /> Ứng dụng hệ thống ERP để minh họa quy trình<br /> Mở rộng về hệ thống bán hàng (ERP/CRM)<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN<br /> QUY TRÌNH BÁN HÀNG<br /> <br />  Các khái niệm liên quan đến quy trình bán hàng<br />  Bản chất của việc hoạch định về bán hàng<br />  Tác động của hệ thống ERP đến quy trình<br />  Ứng dụng hệ thống ERP để minh họa quy trình<br />  Mở rộng quy trình bán hàng (ERP/CRM)<br /> 5<br /> <br /> Các khái niệm liên quan<br /> <br /> <br /> Bán hàng (selling) – sự trao đổi (exchange) giá trị món hàng<br /> (item of value). Giá trị món hàng trao đổi có thể hữu hình hoặc<br /> vô hình; và đƣợc trao đổi bằng tiền hoặc thông qua ghi nhận<br /> công nợ. Thông thƣờng trong bán hàng, ngƣời bán kì vọng thu<br /> đƣợc số tiền lớn hơn hoặc bằng giá trị món hàng trao đổi.<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Các khái niệm liên quan<br /> Tổ chức kinh doanh bán hàng cho AI?<br /> <br /> <br /> Việc hình thành nên đối tượng khách<br /> <br /> hàng…<br /> <br /> Suspect – đối tƣợng mà công ty kinh doanh có thể<br /> tiếp xúc bán hàng trong tƣơng lai<br /> Prospect – đối tƣợng chƣa mua hàng của công ty,<br /> nhƣng công ty kinh doanh đã gửi báo giá và khởi<br /> đầu tiếp xúc bán hàng<br /> Customer – đối tƣợng đã từng mua hàng hóa hoặc<br /> dịch vụ của công ty kinh doanh<br /> 7<br /> <br /> Các khái niệm liên quan<br /> Một danh sách khách hàng đƣợc lƣu giữ trong hệ thống<br /> Mỗi khách hàng (danh điểm) đƣợc lƣu giữ với thông tin chi tiết<br /> Hỏi: Các thông tin cơ bản trên một danh điểm khách hàng?<br /> Mã khách hàng, Tên khách hàng<br /> Thông tin về địa chỉ giao dịch:<br /> – Sold To<br /> – Bill To<br /> – Ship To<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Thảo luận 1<br /> Cty OUV có khách hàng (KH) là công ty CP sữa Vinamilk. OUV bán<br /> các loại hộp nhựa cho Vinamilk. Khi giao dịch với Vinamilk, OUV gửi<br /> hóa đơn về trụ sở tổng công ty ở Tp. HCM, nhƣng đại diện đặt mua<br /> hàng của Vinamilk là chi nhánh Vinamilk tại miền Bắc; và khi giao<br /> hàng, khách hàng Vinamilk yêu cầu OUV giao hàng đến kho nguyên<br /> liệu của Vinamilk ở khu vực Bắc Trung Bộ.<br /> Yêu cầu: nhận biết các thông tin về địa chỉ giao dịch của KH Vinamilk<br /> <br /> - Bán hàng cho ai (Sold To)?<br /> - Gửi hóa đơn thanh toán đến đâu (Bill To)?<br /> - Giao hàng cho khách hàng ở nơi nào (Ship To)?<br /> 9<br /> <br /> Thảo luận 1<br /> <br /> *<br /> <br /> Minh họa: thiết lập trên hệ thống<br /> Trên danh mục khách hàng<br /> Trên chứng từ bảng báo giá (Quotation)<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản