Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
3
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp - Chương 5: Quy trình kế toán và thông tin kế toán" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán; giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán; trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 5 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp<br /> <br /> CHƢƠNG 05<br /> <br /> QUY TRÌNH KẾ TOÁN<br /> VÀ THÔNG TIN KẾ TOÁN<br /> Giảng viên: Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này, người học có thể:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày các khái niệm ghi nhận và lưu trữ của kế toán<br /> (chứng từ, nhật ký và sổ sách)<br /> Giải thích các bước công việc trong quy trình kế toán<br /> Trình bày tác động của môi trường ERP đến quy trình<br /> Ứng dụng hệ thống ERP – kế toán<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Quy trình<br /> - Mua hàng<br /> ACCOUNTING<br /> <br /> - Bán hàng<br /> - Sản xuất<br /> <br /> 3<br /> <br /> -.<br /> r;-;'<br /> Receivables<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Mua hàng<br /> Kế toán là việc ghi chép, phân<br /> loại và tổng hợp các sự kiện<br /> hay nghiệp vụ của một đơn vị<br /> phục vụ cho việc ra quyết định<br /> kinh tế.<br /> <br /> Bán hàng<br /> Sản xuất<br /> <br /> Quy trình kế toán<br /> Dữ liệu<br /> kinh tế<br /> <br /> Ghi chép<br /> ban đầu<br /> (<br /> )<br /> <br /> Phân loại,<br /> ghi chép,<br /> tổng hợp<br /> (<br /> ,<br /> )<br /> <br /> Cung cấp<br /> thông tin<br /> (<br /> )<br /> <br /> Thông<br /> tin<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương này bao gồm các nội dung:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các khái niệm liên quan đến ghi nhận và lưu trữ kế toán<br /> Các bước công việc trong quy trình kế toán<br /> Tác động của hệ thống ERP đến quy trình<br /> Ứng dụng hệ thống ERP để minh họa<br /> <br /> 7<br /> <br /> CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN<br /> GHI NHẬN VÀ LƯU TRỮ KẾ TOÁN<br /> <br />  Các khái niệm liên quan đến ghi nhận và lưu trữ kế toán<br />  Các bước công việc trong quy trình kế toán<br />  Tác động của hệ thống ERP đến quy trình<br />  Ứng dụng hệ thống ERP để minh họa<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Các khái niệm liên quan – CHỨNG TỪ<br /> <br /> <br /> Chứng từ kế toán (accounting documents) – vật mang tin phản<br /> ảnh nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm<br /> cơ sở cho việc ghi sổ kế toán.<br /> (Giáo trình Nguyên lý kế toán - chương 5 Khoa KT-KT, ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh)<br /> <br /> Ví dụ: quy trình mua hàng…<br /> <br /> 9<br /> <br /> Các ví dụ về chứng từ<br /> <br /> Hóa đơn GTGT,<br /> liên gửi cho KH<br /> <br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản