Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
3
lượt xem
1
download

Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương này, người học có thể: Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống, giải thích về trí tuệ doanh nghiệp (BI), ứng dụng web-ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp: Chương 6 - Vũ Quốc Thông

Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HCM<br /> KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN<br /> <br /> Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp<br /> <br /> CHƢƠNG 06<br /> <br /> DỮ LIỆU TRÊN H / T ERP VÀ<br /> KHAI THÁC DỮ LIỆU<br /> Giảng viên: Vũ Quốc Thông<br /> <br /> Mục tiêu<br /> Sau khi học xong chương này, người học có thể:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Trình bày các nhóm dữ liệu (D/L) trên hệ thống<br /> Giải thích về trí tuệ doanh nghiệp (BI)<br /> Ứng dụng web-ERP trình bày thông tin kinh doanh và tài<br /> chính<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Nội dung<br /> Chương này bao gồm các nội dung:<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Các nhóm dữ liệu trên hệ thống<br /> Trí tuệ doanh nghiệp (BI)<br /> Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa<br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC NHÓM DỮ LIỆU TRÊN HỆ THỐNG<br /> <br />  Các nhóm dữ liệu trên hệ thống<br />  Trí tuệ doanh nghiệp (BI)<br />  Ứng dụng hệ thống web-ERP để minh họa<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> Dữ liệu danh mục và nghiệp vụ<br /> TT Khách hàng, TT nhà cung cấp<br /> Đơn mua hàng, bán hàng<br /> Hóa đơn thanh toán<br /> DL danh mục ?<br /> Loại hàng hóa, sản phẩm<br /> DL nghiệp vụ ?<br /> Quy định thuế<br /> TT tồn kho<br /> TT phiếu giao/nhận hàng<br /> Báo cáo kinh doanh, tài chính, kế toán, ...<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br /> 5<br /> <br /> Dữ liệu danh mục và nghiệp vụ<br /> <br /> 6<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> DL danh mục ?<br /> <br /> 7<br /> <br /> 7<br /> <br /> DL danh mục ?<br /> <br /> 8<br /> <br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vũ Quốc Thông - HTTTKT<br /> <br /> 05/01/2018<br /> <br /> DL danh mục ?<br /> <br /> 9<br /> <br /> 9<br /> <br /> DL danh mục ?<br /> <br /> 10<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản