Bài giảng HIV / AIDS và thai nghén

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
410
lượt xem
133
download

Bài giảng HIV / AIDS và thai nghén

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự đề kháng của HIV: - Dạng lỏng 56 độ C HIV chết 20 phút - Dạng đông khô 68 độ C HIV chết 2 giờ - Nước Javel bất hoạt HIV 20 phút - Cồn 70 độ diệt HIV trong 3-5 phút - Hóa chất chlor diệt HIV trong 15-20 phút - Tia cực tím và tia gamma ít có tác dụng tiêu diệt HIV

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng HIV / AIDS và thai nghén

 1. HIV/ AIDS và thai nghén
 2. Häüi chæïng AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrom) do nhiãùm HIV (Human Immunodeficiency Virus). HIV táún cäng hãû thäúng miãùn dëch cuía cå thãø, tiãu huíy dáön caïc tãú baìo miãùn dëch lympho T4 taûo thuáûn låüi cho caïc nhiãùm truìng cå häüi, caïc räúi loaûn tháön kinh vaì caïc khäúi u gáy tæí vong cho bãûnh nhán.
 3. Sự đề kháng của HIV - Dạng lỏng 56oC HIV chết 20 phút - Dạng đông khô 68oC HIV chết 2 giờ - Nước Javel bất hoạt HIV 20 phút - Cồn 70 độ diệt HIV trong 3-5 phút - Hoá chất chlor diệt HIV trong 15-20 phút - Tia cực tím và tia gamma ít có tác dụng tiêu diệt HIV
 4. HIV nhiều trong máu,dịch tiết cơ quan sinh dục, lây qua 3 đường: Đường máu: qua truyền máu, tiêm chích Đường tình dục: do quan hệ tình dục không an toàn Lây từ mẹ sang con Nếu không can thiệp dự phòng tỷ lệ lây 30% Nếu có can thiệp dự phòng ARV tỷ lệ lây là 1-3%
 5. Lâm sàng 1.Sơ nhiễm: 20% biểu hiện giống cảm cúm sốt, nhức đầu, đau mỏi...hết sau 8-10 ngày Sau 4-12 tuần xuất hiện kháng thể Thời kỳ cửa sổ xét nghiệm máu âm tính nhưng có thể lây HIV qua người khác
 6. Lâm sàng 2. Thời kỳ nhiễm HIV không triệu chứng: Xét nghiệm HIV dương tính chưa có biểu hiện lâm sàng Thời kỳ này dài ngắn tuỳ hành vi và đáp ứng miễn dịch người nhiễm, khoảng 10 năm, rút ngắn khi hệ miễn dịch suy giảm, thai nghén hoặc tái nhiễm
 7. 3. Giai đoạn bệnh hạch dai dẳng toàn thân: nổi hạch to vùng cổ, nách,hạch không đau không dính. 4. Giai đoạn cận AIDS và AIDS xuất hiện nhiễm trùng cơ hội, các khối u... tử vong
 8. Chẩn đoán dựa vào xét nghiệm Phát hiện kháng thể dựa trên phản ứng ngưng kết KN-KT Phát hiện kháng nguyên P24, PCR Người lớn hoặc trẻ em >18 tháng khẳng định nhiễm HIV khi XN HIV dương tính 3 lần với 3 KN khác nhau Trẻ em
 9. Các xét nghiệm tìm kháng thể Test nhanh có tác dụng tầm soát Test Elisa Test Western Blot đặc hiệu có tác dụng khẳng định chẩn đoán
 10. Điều trị dự phòng lây truyền từ mẹ sang con Giai đoạn thai nằm trong tử cung: HIV lây truyền qua bánh rau Giai đoạn chuyển dạ: trẻ nhiễm HIV vì tiếp xúc dịch âm đạo nhất khi ối vỡ, cơn go tử cung đẩy máu mẹ có HIV vào tuần hoàn rau, trẻ nuốt HIV Giai đoạn cho con bú: HIV qua sữa mẹ Thời gian cho bú càng dài nguy cơ lây nhiễm càng lớn
 11. Mét sè yÕu tè lμm tăng khả năng l©y truyÒn HIV tõ mÑ sang con 3- Khi cho con bó: -Kh«ng cho con bó Kh«ng l©y HIV qua sua. - Cho bó hoμn toμn l©y Ýt h¬n cho bó hçn hîp. - C¸c bÖnh vÒ vó. - Thêi gian cho con bó cμng dμi tû lÖ l©y cμng cao. - MÑ míi nhiÔm HIV hoÆc ë giai ®o¹n AIDS khi cho con bó - TrÎ bÞ viªm, t−a miÖng.
 12. Phßng l©y nhiÔm HIV tõ mÑ sang con 1. Phô n÷ bÞ nhiÔm HIV ®−îc tiÕp cËn ch¨m sãc y tÕ tr−íc sinh vμ dÞch vô PLTMC. 2. §iÒu trÞ dù phßng kh¸ng virut + t− vÊn + hç trî tu©n thñ ®iÒu trÞ. 3. §ì ®Î an toμn. 4. T− vÊn vμ hç trî cho thùc hμnh nu«i trÎ an toμn. UNAIDS/WHO 4 Prong Strategy
 13. Ch¨m sãc tr−íc sinh Kh¸m thai vμ theo dâi trong suèt thêi gian mang thai. T− vÊn + xÐt nghiÖm HIV trong khi mang thai Sinh t¹i c¬ së y tÕ cã ®ñ ®iÒu kiÖn. T− vÊn c¸ch uèng thuèc ®iÒu trÞ dù phßng cho mÑ vμ con. T− vÊn vÒ c¸ch nu«i trÎ
 14. §iÒu trÞ thuèc kh¸ng virut trong dù phßng l©y truyÒn HIV tõ mÑ sang con T¹i sao dïng thuèc kh¸ng virut: 1- Lμm gi¶m nång ®é vi rót HIV trong dÞch c¬ thÓ, m« vμ s÷a mÑ 2- Gi¶m ph¬i nhiÔm cña trÎ s¬ sinh víi ®é tËp trung vi rót cao khi n»m trong tö cung, trong vμ sau khi ®Î.
 15. Điều trị dự phòng Tránh có thai ngoài ý muốn của người nhiễm HIV Dùng thuốc ARVcho phụ nữ có thai nhiễm HIV
 16. Phác đồ Nevirapin Bắt đầu chuyển dạ, trước mổ lấy thai uống 1 viên Nevirapin 200mg Trẻ sơ sinh liều duy nhất 2mg /kg trong 72giờ sau sinh
 17. Phác đồ Zidovudin (AZT) Khi có thai tuần 36 uống 600mgAZT/ ngày chia 2 lần cách 12h Khi chuyển dạ uống 300mg, 3h một lần đến khi thai sổ và kẹp rốn Siro AZT cho trẻ sơ sinh 2mg/kg uống 6h một lần trong 6 tuần
 18. Phòng lây truyền khi đỡ đẻ Đối với mẹ: + Đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối khi đỡ đẻ + Lau âm đạo bằng dung dịch sát khuẩn + Không cạo lông vùng vệ +Tránh bấm ối và cắt tầng sinh môn + Tư vấn cách nuôi trẻ + Mổ lấy thai khi có chỉ định sản khoa
 19. Đở đẻ an toàn Tr¸nh ®Ó thêi gian vì èi kÐo dμi Kh«ng bÊm èi sím H¹n chÕ c¸c thñ thuËt (Forceps,Ventouse, c¾t tÇng sinh m«n) Kh«ng ®Æt ®iÖn cùc ®Çu thai nhi Mæ lÊy thai chñ ®éng T¾m cho trÎ b»ng n−íc Êm ngay sau khi sinh
 20. Đối với trẻ sơ sinh Không đặt điện cực vào đầu thai nhi Không lấy máu da đầu làm pH Tắm ngay cho trẻ sau sinh Thông báo cho cán bộ y tế biết để trẻ được chăm sóc đặc biệt
Đồng bộ tài khoản