intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 2

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

121
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

uy nhiên, không một nhà giả kim thuật nào tìm ra được hòn đá phù thủy và trong thế kỷ thứ 17, các phương pháp làm việc của khoa giả kim thuật được thay đổi bằng những phương pháp khoa học. Một phần kiến thức của các nhà giả kim thuật đang được sử dụng bởi các nhà hóa học, những người làm việc dựa vào kết luận hợp lý dựa trên những gì mà họ quan sát được chứ không dựa vào ý nghĩ biến hóa chì thành vàng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 2

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 2- B C PH N NG Ph n ng t o phosgen CO (k ) + Cl2 (k) COCl2 (k) Th c nghi m cho bi t V = k x [CO]1 x [Cl2]3/2 NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ ð ph n ng x y ra - Phân t va ch m có hi u qu , không ph i t t c phân t ñ u va ch m hi u qu . - Va ch m theo ñúng hư ng. - Năng lư ng t o ra t liên k t m i bù ñ p năng lư ng c n b gãy liên k t cũ. - Trư c khi SM chuy n thành P, năng lư ng t do c a h c n vư t qua A.E. T i sao ph n ng có năng lư ng ho t hoá (A.E.)? - Phân t va ch m, s p x p tr t t h làm phân t g n nhau, ñúng hư ng, làm tăng năng lư ng t do c a h , làm gi m entropy. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ - Năng lư ng t i thi u mà SM c n ph i có thêm so v i tr ng thái ban ñ u ñ t o ph n ng hoá h c ñư c g i năng lư ng ho t hoá. - T i tr ng thái năng lư ng cao c a SM g i là ph c ho t hoá. - Năng lư ng ho t hoá càng cao, v n t c càng ch m, k càng nh . - Phân t s c a ph n ng là s phân t SM c n ñ t o ph c ho t hoá. O N Cl N O O - Va ch m theo ñúng hư ng. O N N O O Cl NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ 1 R H -I C Cl - 2 1 R R Ea Starting Materials I- + H C Cl 2 (Reactants) R ∆G 0 Products 1 R + Cl- I C H Ti n trình ph n ng 2 R NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 3-NĂNG LƯ NG HO T HOÁ Ea không xúc tác Starting Materials Ea v i ch t xúc tác (Reactants) H2O2 ( l ) + I- ( l ) H2O ( l ) + OI- ( l ) ∆G 0 Products Ti n trình ph n ng H2O2 ( l ) + OI- ( l ) H2O ( l ) + O2 (k) + I- ( l ) 2 H2O2 ( l ) 2 H2O ( l ) + O2 (k) NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=121

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2