intTypePromotion=1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 5

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
143
lượt xem
32
download

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 5', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 5

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI 6.1 ð nh nghĩa: - Ph n ng mà v n t c c a nó ph thu c b c hai vào n ng ñ . 6.2 Phương trình ñ ng h c ph n ng [A]0 = [B]0 = a : n ng ñ ban ñ u A+B C+D [A] = [B] = a - x : n ng ñ th i ñi m t d[A] = k [A][B] V= dt d[A] = k dt [A][B] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI [A]0 = [B]0 = a : n ng ñ ban ñ u d[A] = k dt [A][B] [A] = [B] = a - x : n ng ñ th i ñi m t d[a - x] = k dt x]2 [a - d[x] = k dt x]2 [a - NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI d[x] = k dt x]2 [a - 1 = kt + C [a - x] th i ñi m t = 0 thì x = 0, C = 1/a 1 1 = kt + [a - x] a Phương trình ñ ng h c ph n ng b c hai NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI 6.3 Th i gian bán hu , chu kỳ bán hu , th i gian n a ph n ng (half-life) Th i gian ñ n ng ñ ch t ph n ng gi m m t n a, ký hi u t1/2 1 1 = kt + a [a - x] th i ñi m t1/2 thì x = ½ a 1 t1/2 = ka NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI 6.4 Phương trình ñ ng h c ph n ng A+B C+D [A]0 = a : n ng ñ ban ñ u [B]0 = b : n ng ñ ban ñ u d[A] [A] = a - x : n ng ñ th i ñi m t V= = k [A][B] dt [B] = b - x : n ng ñ th i ñi m t d[a - x] = k dt [a - x][b - x] NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI d[x] = k dt [a - x][b - x] M N 1 + = [a - x][b - x] [a - x] [b - x] M N (Mb + Na) – (M + N)x + = [a - x] [b - x] [a - x][b - x] M = 1/(b – a) (Mb + Na) = 1 Mb - Ma = 1 N = - 1/(b – a) (M + N) = 0 N=-M NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 6- PH N NG B C HAI [a – x] a ln = [a – b]kt + ln [b - x] b [a – x] ln [b - x] [a – x] ln [b - x] ab t t NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2