intTypePromotion=1

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 6

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
173
lượt xem
36
download

Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng hóa đại cương : động hóa học part 6', khoa học tự nhiên, hoá học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng hóa đại cương : Động hóa học part 6

  1. HOÁ H C ð I CƯƠNG 7- NH HƯ NG NHI T ð S tăng nhi t ñ s làm tăng t c ñ ph n ng M t quy lu t ñ nh lư ng ñơn gi n ñư c Van Hoff ñưa ra t th c nghi m: kho ng nhi t ñ g n nhi t ñ phòng, n u tăng nhi t ñ ph n ng thêm 10 0C “ thì t c ñ ph n ng tăng t 2 ñ n 4 l n”. Ký hi u gama (γ = 2 ñ n 4, là h s nhi t ñ c a v n t c ph n ng). t2 – t1 v2 = γ 10 v1 Lưu ý ph n ng trong h d th , ph n ng sinh h c tăng 1 0C v n t c tăng 10 l n. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  2. HOÁ H C ð I CƯƠNG 7- NH HƯ NG NHI T ð S tăng nhi t ñ s làm tăng t c ñ ph n ng M t quy lu t ñ nh lư ng t ng quát hơn ñư c Arrhenius ñưa ra: k = A x e -Ea/RT Ea 1 ln k = + ln A R T M t ph n ng ñư c ti n hành 15 0C có v n t c v. H i tăng nhi t ñ lên bao nhiêu ñ C ñ v n t c ph n ng tăng lên 8 l n?. Cho γ = 2. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  3. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Ch t xúc tác là ch t làm bi n ñ i v n t c ph n ng, nhưng không b bi n ñ i v lư ng và ch t. Ch t xúc tác làm tăng v n t c ph n ng, là xúc tác dương. Ch t làm gi m v n t c ph n ng, là ch t c ch ph n ng. Ch t xúc tác có tác d ng làm gi m năng lư ng ho t hoá c a ph n ng. H2 + I2 2 HI Không có m t xúc tác Ea = 184 kJ/mol. Có m t Pt thì Ea = 58,6 kJ/mol. NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  4. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC ðư ng và rư u làm gi m v n t c ph n ng: 2 Na2SO3 + O2 = 2 Na2SO4 Ch t xúc tác có tính ch n l c. H2 Al 2O 3 C CH 2 + H 2O H 2C OH H 3C 350 0C H2 Cu C CHO + H 2 H3C OH H3C 200 0C NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  5. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC NO (k) 2 SO2 (k) + O2 (k) 2 SO3 (k) 2 NO (k) + O2 (k) 2 NO2 (k) 2 NO2 (k) + 2 SO2 (k) 2 SO3 (k) + 2 NO (k) NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  6. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC I- 2 S2O32- + H2O2 + 2 H+ S 4O62- + 2 H2O H2O2 + I- IO- + H2O I- + IO- + 2 H+ I2 + H2O 2 S2O32- + I2 S 4O62- + 2 I- NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
  7. HOÁ H C ð I CƯƠNG 8- NH HƯ NG C A XÚC TÁC Ea không xúc tác Starting Materials Ea v i ch t xúc tác (Reactants) H2O2 ( l ) + I- ( l ) H2O ( l ) + OI- ( l ) ∆G 0 Products Ti n trình ph n ng H2O2 ( l ) + OI- ( l ) H2O ( l ) + O2 (k) + I- ( l ) 2 H2O2 ( l ) 2 H2O ( l ) + O2 (k) NK. 2009 – 2010 TS. ð NG VĂN HOÀI
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2