intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
26
lượt xem
2
download

Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán chi phí - Chương 3: Kế toán chi phí theo công việc Job costing" cung cấp cho người học các kiến thức về những vấn đề chung kế toán chi phí theo công việc, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế, kế toán chi phí theo công việc được tính theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán chi phí: Chương 3 - Hoàng Huy Cường (2016)

10/24/2016<br /> <br /> Chương 3<br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Job costing<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Trình bày những khái niệm quan trọng của một hệ<br /> thống kế toán chi phí.<br /> • Phân biệt giữa hệ thống KTCP theo công việc và theo<br /> quá trình.<br /> • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính<br /> theo chi phí thực tế.<br /> • Trình bày nội dung kế toán chi phí theo công việc tính<br /> theo chi phí thực tế kết hợp với ước tính.<br /> • Giải thích được việc xử lý được chênh lệch chi phí<br /> sản xuất chung vào thời điểm cuối kỳ.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Nội dung<br /> • Những vấn đề chung kế toán chi phí<br /> theo công việc<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế<br /> • Kế toán chi phí theo công việc được<br /> tính theo chi phí thực tế kết hợp với<br /> ước tính.<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Đối tượng tính giá thành (cost object): là đối<br /> tượng mà doanh nghiệp mong muốn tính toán<br /> chi phí đơn vị.<br /> Trung tâm CSKH<br /> <br /> Hoạt động giao hàng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 2<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí trực tiếp (Direct cost): là chi phí mà có thể tính<br /> cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng (xét<br /> trên khía cạnh chi phí - lợi ích).<br /> <br /> Nguyên vật liệu<br /> <br /> Nhân công<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Chi phí gián tiếp (Indirect cost) : là chi phí không thể<br /> tính cho đối tượng tính giá thành một cách dễ dàng<br /> (chi phí - lợi ích). Chi phí gián tiếp được phân bổ tới<br /> các đối tượng tính giá thành bằng việc phân bổ chi<br /> phí.<br /> <br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> <br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 3<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> •<br /> <br /> Tập hợp chi phí (Cost accumulation): là quá trình<br /> tổng hợp chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp của<br /> một đối tượng tính giá thành<br /> <br /> Chi phí<br /> trực tiếp<br /> <br /> Tính trực tiếp<br /> <br /> Chi phí<br /> gián tiếp<br /> <br /> Phân bổ chi phí<br /> <br /> Đối<br /> tượng<br /> tính<br /> giá<br /> thành<br /> <br /> Các khái niệm cơ bản của hệ thống kế<br /> toán chi phí<br /> • Cơ sở phân bổ chi phí (Cost allocation base):<br /> là một nhân tố thường được phân tích một<br /> cách khoa học để liên kết chi phí gián tiếp tới<br /> đối tượng tính giá thành.<br /> Số giờ kiểm tra<br /> Nhà máy<br /> Kiểm tra chất lượng<br /> Số giờ máy chạy<br /> Các sản phẩm<br /> <br /> 4<br /> <br /> 10/24/2016<br /> <br /> Kế toán chi phí theo công việc<br /> Đặc điểm<br />  Trong hệ thống sản xuất theo công việc,<br /> việc tách biệt riêng rẻ mỗi công việc được gọi<br /> là một công việc hay đơn đặt hàng.<br />  Sản phẩm hay dịch vụ được sản xuất cho<br /> một mục đích hoặc khách hàng đã xác định<br /> trước.<br /> <br /> Kiểm tra nhanh <br /> Công ty nào sau đây có thể sử dụng hệ thống<br /> KTCP theo công việc:<br /> a. Công ty sản xuất kem đánh răng<br /> b. Công ty kiến trúc<br /> c. Công ty thực phẩm sản xuất nước nước tương<br /> d. Công ty tổ chức tiệc đám cưới<br /> e. Nhà máy đóng tàu đánh cá<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản