intTypePromotion=3

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
8
lượt xem
1
download

Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Kế toán tài chính - Chương 4: Kế toán tài sản cố định" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ghi nhận, đánh giá TSCĐ; vận dụng các tài khoản kế toán trong xử lý các giao dịch liên quan đến TSCĐ; trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài chính,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kế toán tài chính: Chương 4 - Hồ Thị Bích Nhơn

25/09/2017<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM, KHOA KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN<br /> <br /> Mục tiêu học tập<br /> <br /> Chương 4<br /> <br /> Kế toán tài sản cố định<br /> <br /> Giải thích được<br /> những yêu cầu cơ<br /> bản của kế toán<br /> liên quan đến tài<br /> sản cố định.<br /> <br /> Vận dụng các tài<br /> khoản kế toán<br /> thích hợp trong xử<br /> lý các giao dịch<br /> liên quan đến tài<br /> sản cố định.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> Khái niệm, ghi nhận, đánh giá TSCĐ<br /> • TSCĐ Hữu hình<br /> • TSCĐ Vô hình<br /> <br /> TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH<br /> 1<br /> 2<br /> <br /> Vận dụng các tài khoản kế toán trong xử lý<br /> các giao dịch liên quan đến TSCĐ<br /> Trình bày tài sản cố định trên báo cáo tài<br /> chính<br /> <br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> <br /> Ý nghĩa thông tin qua các tỷ số tài chính<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa thông tin<br /> qua các tỷ số tài<br /> chính.<br /> <br /> 6<br /> <br /> • Khái niệm và phân loại TSCĐ<br /> • Ghi nhận TSCĐ<br /> • Đánh giá TSCĐ<br /> • Chi phí sau ghi nhận ban đầu<br /> • Khấu hao và các phương pháp trích khấu hao TSCĐ<br /> • Thanh lý, nhượng bán TSCĐ<br /> <br /> 4<br /> <br /> 25/09/2017<br /> <br /> KHÁI NIỆM<br />  TSCĐ hữu hình là những tài sản có hình thái vật<br /> <br /> PHÂN LOẠI TSCĐ HỮU HÌNH<br /> 1. Nhà cửa, vật kiến trúc<br /> <br /> chất do doanh nghiệp nắm giữ để sử dụng cho<br /> <br /> 2. Máy móc, thiết bị<br /> <br /> hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với<br /> <br /> 3. Phương tiện vận tải, thiết<br /> <br /> tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ hữu hình.<br /> <br /> bị truyền dẫn<br /> 4. Thiết bị, dụng cụ quản lý<br /> 5. Vườn cây lâu năm, súc<br /> vật làm việc và cho sản<br /> phẩm<br /> 6. TSCĐ hữu hình khác<br /> <br /> 5<br /> <br /> GHI NHẬN TSCĐHH<br /> VAS 03 quy định:<br /> Các tài sản được ghi nhận là TSCĐ hữu hình phải thỏa<br /> mãn đồng thời tất cả bốn tiêu chuẩn ghi nhận là:<br /> Chắc chắn thu được lợi ích kinh tế trong tương lai từ việc<br /> sử dụng tài sản đó<br /> <br /> 6<br /> <br /> Bài tập thực hành 1<br /> Công ty ABC mua các thiết bị cho sản xuất kinh doanh với<br /> giá tiền (đơn vị triệu đồng) và số năm sử dụng như dưới<br /> đây. Xác định các TSCĐ được ghi nhận<br /> Tài sản<br /> <br /> Giá trị<br /> <br /> Máy bơm (4 cái x 100)<br /> <br /> 400<br /> <br /> Bộ phụ tùng (40 công cụ x 0,5)<br /> <br /> TGSD<br /> 10 năm<br /> <br /> 20<br /> <br /> 5 năm<br /> <br /> 100<br /> <br /> 5 năm<br /> <br /> Nguyên giá tài sản phải được xác định một cách đáng<br /> tin cậy<br /> <br /> Hệ thống đường dây điện cho máy móc<br /> Lốp xe cho phương tiên vận tải (100 cái x 0,5)<br /> <br /> 50<br /> <br /> 1 năm<br /> <br /> Thời gian sử dụng ước tính trên 1 năm<br /> <br /> Hệ thống điều khiển tự động hóa bằng máy tính<br /> <br /> 40<br /> <br /> 3 năm<br /> <br /> Máy tính nối mạng (10 cái x 12)<br /> <br /> 120<br /> <br /> 5 năm<br /> <br /> Hệ thống thí nghiệm cho nghiên cứu, phát triển<br /> (10 cái x 11)<br /> <br /> 110<br /> <br /> 5 năm<br /> <br /> Có đủ tiêu chuẩn giá trị theo quy định hiện hành<br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 25/09/2017<br /> <br /> XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ<br /> <br /> XÁC ĐỊNH NGUYÊN GIÁ<br /> <br />  Nguyên giá là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp<br /> <br /> Chi phí lắp đặt, chạy<br /> thử đã trừ các<br /> khoản thu hồi về<br /> sản phẩm, phế liệu<br /> <br /> phải bỏ ra để có được TSCĐ hữu hình tính đến thời<br /> điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử<br /> dụng:<br />  Giá mua (đã trừ chiết khấu thương mại/giảm giá/lãi<br /> do trả chậm nếu có).<br />  Các khoản thuế không được hoàn lại.<br />  Chi phí liên quan trực tiếp đến việc đưa tài sản vào<br /> <br /> Chi phí chuẩn bị<br /> mặt bằng; chi phí<br /> vận chuyển và bốc<br /> xếp ban đầu<br /> <br /> Chi phí chuyên gia,<br /> chi phí tư vấn, hoa<br /> hồng cho công ty<br /> môi giới<br /> <br /> Chi phí<br /> liên<br /> quan<br /> trực tiếp<br /> <br /> trạng thái sẵn sàng sử dụng.<br /> 9<br /> <br /> Bài tập thực hành 2<br />  Nhật ký đầu tư thiết bị sản xuất nhựa C-02 như sau:<br />  Ngày 2/3 ký hợp đồng mua với tổng giá thanh toán<br /> 870 triệu (bao gồm thuế GTGT 70 triệu, lãi do trả chậm<br /> 100 triệu)<br />  Ngày 5/3 chi xây dựng, lắp đặt bệ máy và hệ thống<br /> điện, nước phục vụ sẵn sàng cho lắp đặt thiết bị 15<br /> triệu.<br />  Ngày 7/3 nhận bàn giao<br />  Ngày 8/3 thi công lắp đặt dưới sự hướng dẫn của<br /> chuyên gia tư vấn độc lập, chi phí chuyên gia là 44<br /> triệu (bao gồm thuế GTGT 10%)<br /> 11<br /> <br /> 10<br /> <br /> Bài tập thực hành 2 (t.t)<br />  Nhật ký đầu tư thiết bị sản xuất nhựa C-02 như sau:<br />  Ngày 12/3 cho máy hoạt động thử, số nguyên liệu<br /> nhựa sử dụng 10 triệu xuất từ kho nhà máy, tiền công<br /> lao động khoán 2 triệu, máy vận hành đạt yêu cầu và<br /> đã ký nghiệm thu. Phế liệu nhựa thu hồi đánh giá 1<br /> triệu.<br />  Ngày 15/3 bắt đầu sản xuất lô hàng đầu tiên với số<br /> lượng nhựa 200 triệu, nhân công 5 triệu nhưng sản<br /> phẩm chưa đạt yêu cầu khách hàng nên đưa vào tái<br /> chế. Giá trị sản phẩm hỏng đưa vào tái chế được<br /> đánh giá là 20 triệu đồng.<br /> Yêu cầu:<br /> 1. Xác định thời điểm ghi nhận nguyên giá thiết bị<br /> 2. Xác định nguyên giá thiết bị<br /> 12<br /> <br /> 25/09/2017<br /> <br /> CHI PHÍ SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU<br /> Hạch toán vào chi<br /> phí sản xuất, kinh<br /> doanh trong kỳ?<br /> <br /> Vốn hóa và ghi<br /> tăng nguyên giá<br /> TSCĐ hữu hình?<br /> <br /> CHI PHÍ SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU<br /> • Hạch toán vào chi phí sản<br /> xuất, kinh doanh trong kỳ,<br /> nếu không tăng lợi ích kinh<br /> tế.<br /> <br /> Chi phí sửa chữa,<br /> bảo trì, nâng cấp<br /> <br /> • Vốn hóa và ghi tăng nguyên<br /> giá TSCĐ hữu hình nếu làm<br /> tăng lợi ích kinh tế.<br /> <br /> 14<br /> <br /> 13<br /> <br /> CHI PHÍ SAU KHI GHI NHẬN BAN ĐẦU<br />  Tăng lợi ích kinh tế:<br />  Thay đổi TSCĐ hữu hình và làm tăng thời gian sử dụng<br /> hữu ích, hoặc làm tăng công suất sử dụng.<br />  Cải tiến TSCĐ hữu hình làm tăng đáng kể chất lượng<br /> sản phẩm<br />  Áp dụng quy trình công nghệ sản xuất mới làm giảm<br /> chi phí hoạt động của tài sản so với trước đó.<br /> <br /> Bài tập thực hành 3<br /> Hãy cho biết trong mỗi trường hợp trên, khoản chi nào sẽ<br /> làm tăng nguyên giá của TSCĐ và cách ghi nhận vào sổ<br /> sách kế toán.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Công ty chi 20 triệu đồng để tân trang lại thùng xe<br /> và sửa thắng, xe này dùng để chuyên chở hàng<br /> hóa.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Công ty sửa chữa lớn một xe vận tải dùng để bán<br /> hàng. Công ty đã thay mới các phụ tùng của xe có<br /> trị giá 90 triệu đồng. Việc nâng cấp sẽ làm tăng thời<br /> gian sử dụng TSCĐ là 3 năm.<br /> <br />  Không tăng lợi ích kinh tế:<br />  Các chi phí nhằm phục hồi hay duy trì hoạt động của<br /> tài sản như sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng...<br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 25/09/2017<br /> <br /> KHẤU HAO TSCĐ<br /> Khấu hao là sự phân bổ một cách có hệ<br /> thống giá trị phải khấu hao của TSCĐ hữu<br /> hình trong suốt thời gian sử dụng hữu ích<br /> của tài sản đó.<br /> Các khái niệm cần lưu ý:<br />  Giá trị phải khấu hao<br />  Thời gian sử dụng hữu ích<br /> <br /> KHẤU HAO TSCĐ<br /> Giá trị phải khấu hao là nguyên giá của<br /> TSCĐ hữu hình ghi trên báo cáo tài chính, trừ<br /> <br /> GIÁ TRỊ PHẢI KHẤU HAO<br /> <br /> (-) giá trị thanh lý ước tính của tài sản đó.<br /> <br /> Giá trị thanh lý là giá trị ước tính thu được<br /> khi hết thời gian sử dụng hữu ích của tài sản,<br /> sau khi trừ (–) chi phí thanh lý ước tính.<br /> <br />  Phương pháp khấu hao<br /> 17<br /> <br /> KHẤU HAO TSCĐ<br /> Thời gian sử dụng hữu ích<br /> • Thời gian mà tài sản mang lại<br /> lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu<br /> <br /> 18<br /> <br /> KHẤU HAO TSCĐ<br /> VAS 03 cho phép chọn các phương pháp khấu<br /> hao sau:<br /> PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO<br /> <br /> Khấu hao đường thẳng<br /> <br /> hiện tại, khác với thời gian sử<br /> dụng là thời gian tài sản có<br /> thể sử dụng được và mang lại<br /> lợi ích kinh tế đối với một hay<br /> nhiều chủ sở hữu.<br /> 19<br /> <br /> Khấu hao theo số dư giảm dần<br /> Khấu hao theo sản lượng<br /> 20<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản