intTypePromotion=3

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.2 - Nguyễn Tâm Hiền

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
29
lượt xem
1
download

Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.2 - Nguyễn Tâm Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần tiếp theo bài giảng "Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu - Chương 1: Chuyển mạch kênh" cung cấp cho người học các kiến thức bài 3 - Điều chế biên độ xung PAM bao gồm nguyên lý điều chế biên độ xung và ưu thế phân kênh theo thời gian, chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung kế âm tần,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật chuyển mạch báo hiệu: Chương 1.2 - Nguyễn Tâm Hiền

Bài 3: ĐIỀU CHẾ BIÊN ĐỘ XUNG<br /> PAM (Pulse Amplitude Modulation)<br /> • Nội dung:<br /> 1. Nguyên lý điều chế biên độ xung và ưu thế<br /> phân kênh theo thời gian<br /> 2. Chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung kế âm<br /> tần<br /> 3. Chuyển mạch PAM 4 dây không dùng trung<br /> kế âm tần<br /> 4. So sánh chuyển mạch PAM 4 dây dùng trung<br /> kế âm tần và không dùng trung kế âm tần<br /> 5. Chuyển mạch PAM 2 dây<br /> <br /> NGUYÊN LÝ ĐIỀU BIÊN XUNG<br /> <br /> Đường bao<br /> <br /> ĐỊNH LUẬT KOCHENISKOV<br /> <br /> Đối với tín hiệu liên tục có tần số cực<br /> đại là Fmax thì không cần truyền liên tục<br /> tín hiệu đó mà chỉ cần truyền giá trị tức<br /> thời của tín hiệu tại các thời điểm cách<br /> đều nhau sao cho tần số rời rạc hóa lớn<br /> hơn 2Fmax. Tại đầu thu có thể tái tạo lại<br /> tín hiệu tương đối chính xác trên cơ sở<br /> các giá trị rời rạc thu được<br /> <br /> NGUYÊN LÝ PHÂN KÊNH THEO THỜI GIAN<br /> <br /> HỆ THỐNG PHÂN KÊNH THEO THỜI GIAN<br /> <br /> tx độ rộng khe thời gian (độ rộng của mỗi xung<br /> PAM)<br /> Các khóa cứ đóng mở tuần tự sau mỗi chu kỳ<br /> T (thông thường T có giá trị 80, 100, 125 μs)<br />  FLM càng cao → số xung PAM càng lớn → tín<br /> hiệu tái tạo lại càng gần với tín hiệu gốc.<br /> FLM càng cao → T càng nhỏ<br /> Để đảm bảo chất lượng tín hiệu thì phải giảm<br /> số kênh<br /> Để đảm bảo số kênh thì phải giảm thời gian<br /> xung<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản