Bài giảng Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
88
lượt xem
12
download

Bài giảng Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn có kết cấu nội dung gồm 5 chương, giới thiệu đến các bạn những nội dung Nhập môn ô nhiễm không khí, tác hại của ô nhiễm không khí, các biện pháp kiểm soát ô nhiễm bụi, các phương pháp xử lý hơi và khí độc, vấn đề ô nhiễm tiếng ồn và biện pháp xử lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí và tiếng ồn - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> KỸ THUẬT KIỂM SOÁT Ô NHIỄM<br /> KHÔNG KHÍ & TIẾNG ỒN<br /> <br /> HƯNG YÊN - 2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ<br /> 1.1. Giới thiệu về khí quyển<br /> 1.1.1. Đặc điểm:<br /> - Khí quyển là lớp không khí trên bề mặt trái đất, không có giới hạn cụ thể<br /> - Khối lượng của khí quyển : 5x1015 tấn, trong đó 99% nằm trong khoảng độ cạo 30km<br /> tính từ bề mặt trái đất.<br /> - Có khoảng 50 hợp chất hóa học khác nhau<br /> 1.1.2. Cấu trúc khí quyển<br /> Dựa vào biến thiên nhiệt độ theo chiều cao, có thể chia khí quyển thành các tầng sau:<br /> a/ Tầng đối lưu (Troposphere)<br /> + Chiều cao từ 0-15km<br /> + Chiếm 70% khối lượng<br /> + Nhiệt độ giảm theo chiều cao<br /> + Các hiện tượng mây mưa, sấm sét đều xẩy ra chủ yếu ở tầng đối lưu, đặc biệt là lớp<br /> sát mặt đất dạy 1=2km; lớp khí quyển này ảnh hưởng rất lớn đến sự sống của nhân loại<br /> và thảm động thực vật trên trái đất.<br /> b/ Tầng bình lưu (Statosphere)<br /> + Chiều cao từ 15-50km<br /> + Chứa lớp ozon (ozon layer) quan trọng ngăn chặn các tia bức xạ độc hại từ mặt trời<br /> + Nhiệt độ tăng theo chiều cao (khí ozon trong từng bình lưu hấp thụ tia cực tím từ mặt<br /> trời)<br /> + Chứa lớp ozon (ozon layer) quan trọng ngăn chặn các tia bức xạ độc hại từ mặt trời<br /> c/ Tầng trung gian (Mesosphere)<br /> + Chiều cao từ 50-85 km<br /> + Nhiệt độ giảm theo chiều cao<br /> d/ Tầng nhiệt (Theomosphere)<br /> + Chiều cao từ 85-100km<br /> + Do các phân tử không khí hấp thụ năng lượng của các tia tử ngoại của tia cực tím làm<br /> cho nhiệt độ của tầng này càng ngày càng cao theo chiều cao. Cũng do sự chiếu xạ của mặt trời<br /> mà một số phân tử không khí bị phân ly, do hình thành lớp điện li nồng độ cao nên tầng này còn<br /> gọi là tầng điện li. Năng lượng của tầng điện li sẽ đưa sóng điện từ phản hồi về quả đất, vì vậy<br /> tầng này có vai trò quan trọng trong việc thông tin vô tuyến điện tử trên trái đất.<br /> 2<br /> <br /> e/ Tầng ngoài:<br /> + Là tầng ngoài cùng của khí quyển<br /> + Có độ dày khoảng 800km<br /> + Nhiệt độ tăng nhanh theo chiều cao.<br /> 1.2. Thành phần và vai trò của khí quyển<br /> 1.2.1. Thành phần<br /> - Thành phần ổn định: N2 (78,09%); O2 (20,95%); Ar (0,93%),...<br /> - Thành phần không ổn định: Hơi nước; ozon, metan, CO2,...<br /> 1.2.2. Vai trò của khí quyển<br /> - Duy trì sự sống<br /> - Điều hòa khí hậu<br /> - Cung cấp tài nguyên<br /> - Thực hiện quá trình đối lưu để tuần hoàn hơi nước<br /> 1.3. Khái niệm về ô nhiễm không khí<br /> Ô nhiễm không khí là sự có mặt của tác nhân trong không khí không mong muốn ở nồng<br /> độ có thể gây nên ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, đến sự tồn tại và phát triển của sinh<br /> vật, làm hư hỏng các công trình kiến trúc, các thiết bị máy móc,...<br /> 1.4. Các chất gây ô nhiễm không khí<br /> 1.4.1. Theo nguồn gốc phát sinh:<br /> - Các chất ô nhiễm sơ cấp: Các chất khí, hơi và chất rắn trực tiếp từ nguồn phát thải vào<br /> không khí. Những chất ô nhiễm chủ yếu đó là SO2, CO, CO2, bụi,...<br /> - Các chất ô nhiễm thứ cấp: Là những chất ô nhiễm do những phát sinh sau: do các chất ô<br /> nhiễm sơ cấp khi đi vào khí quyển tác dụng tương hỗ lẫn nhau, hoặc tác dụng với các chất<br /> sẵn có trong không khi hoặc do cự chiếu xạ của mặt trời mà quang hợp để tạo thành các<br /> chất ô nhiễm khác có các đặc tính vật lý, hóa học hoàn toàn khác với chất ô nhiễm sơ cấp,<br /> đặc tính ô nhiễm của nó thường mạnh hơn nhiều so với các chất ô nhiễm sơ cấp. Các chất<br /> ô nhiễm thứ cấp chủ yếu là Axit sulfuaric, muối sulfat, NO2, HNO3...,<br /> 1.4.2. Theo trạng thái vật lý:<br /> - Các chất ở thể khí: SO2, NO, H2S, NH3, ...<br /> - Các chất ở dạng hơi: H2SO4, các hơi dung môi hữu cơ<br /> 3<br /> <br /> - Dạng rắn: Bụi, khói,...<br /> 1.5. Nguồn gây ô nhiễm không khí<br /> 1.5.1. Nguồn tự nhiên:<br /> - Cháy rừng, núi lửa, bão bụi, phấn hoa, phân hũy xác động thực vật<br /> 1.5.2. Nguồn nhân tạo: Đây là nguồn gây ô nhiễm chính, người ta quan tâm giải quyết<br /> nguồn này. Nguồn nhân tạo nguy hiểm ở chổ rất dễ xảy ra hiện tượng ô nhiễm cục bộ với<br /> nồng độ cao gây tác hại lớn cho con người và môi trường.<br /> - Hoạt động sản xuất công nghiệp: Các nhà máy nhiệt điện, luyện kim, vật liệu xây dựng,<br /> thực phẩm,...<br /> - Hoạt động giao thông vận tải: Gây ô nhiễm do quá trình cháy nhiên liệu thải ra, ngoài ra<br /> còn do sự hoạt động gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn, rung,...<br /> - Hoạt động nông nghiệp: Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật, phân hũy rác thải nông<br /> nghiệp, đốt rơm rạ,...<br /> - Hoạt động sinh hoạt: Phân hủy rác thải sinh hoạt, sử dụng thai tổ ong,...<br /> 1.6. Giới thiệu Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) về môi trường khí<br /> 1.6.1. Tiêu chuẩn chất lượng không khí<br /> TCVN 5937- 2005 - Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn chất lượng không khí xung quanh<br /> TCVN5938-2005 - Chất lượng không khí- Nồng độ tối đa cho phép của một số chất độc<br /> hại trong không khí xung quanh.<br /> TCVN 5939-2005- Chất lượng không khí- Tiêu chuẩn khí thải công nghiệp đối với bụi và<br /> các chất vô cơ<br /> TCVN 5940-2005 – Chất lượng không khí công nghiệp đối với chất các chất hữu cơ.<br /> 1.6.2. Tiêu chuẩn phát thải khí<br /> TCVN 6992-2001 – Tiêu chuẩn phát thải một số chất vô cơ trong vùng đô thị<br /> TCVN 7440- 2005- Tiêu chuẩn phát thải ngành công nghiệp nhiệt điện<br /> 1.6.3. Quy chuẩn Việt Nam về chất lượng môi trường không khí<br /> - Sự khác nhau giữa TCVN và QCVN là TCVN thi không bắt buộc và QCVN thì bắt buộc<br /> - QCVN thường yêu cầu thấp hơn TCVN<br /> QCVN 23:2009/BTNMT - Khí thải sản xuất xi măng<br /> QCVN 22:2009/BTNMT - Khí thải công nghiệp nhiệt điện<br /> QCVN 21:2009/BTNMT - Khí thải sản xuất phân bón hóa học<br /> QCVN 20:2009/BTNMT - Khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ<br /> QCVN 19:2009/BTNMT - Khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ<br /> QCVN 06:2009/BTNMT - Chất độc hại trong không khí xung quanh<br /> <br /> 4<br /> <br /> QCVN 34:2010/BTNMT - QCKTQG về Khí thải công nghiệp lọc hóa dầu đối với bụi và<br /> các chất vô cơ<br /> 1.7. Hiện trạng ô nhiễm không khí ở Việt Nam<br /> - Ô nhiễm không khí do hoạt động GTVT:<br /> + Các phương tiện giao thông ở VN đạt tiêu chuẩn quá thấp, hiện đang áp dụng TC Euro 2<br /> + Cơ sở hạ tầng chưa hoàn chỉnh<br /> - Ô nhiễm do hoạt động nông nghiệp:<br /> + VN là nước có gần 70% hoạt động nông nghiệp, lượng khí thát thải rất lớn: từ hai nguồn<br /> chính: phế phẩm nông nghiệp và hóa chất BVTV<br /> + Thuốc BVTV chưa kiểm soát chặt nên nguy cơ ô nhiễm cao<br /> - Hoạt động công nghiệp:<br /> + Đốt nhiên liệu hóa thạch: khí nhà kính<br /> + Khả năng kiểm soát không hợp lý nên nhiều quá trình gây phát thải<br /> - Hoạt động ở các làng nghề:<br /> CHƯƠNG 2. TÁC HẠI CỦA Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ<br /> 2.1. Ảnh hưởng tới môi trường ở quy mô hẹp (local)<br /> - Ảnh hưởng tới hệ sinh thái:<br /> Ô nhiễm không khí ảnh hưởng rất lớn đến hệ sinh thái, cụ thể là suy giảm đa dạng sinh<br /> học. Tùy vào những loại khí thải khác nhau mà sự ảnh hưởng sẽ khác nhau.<br /> - Ảnh hưởng tới tài sản: Ô nhiễm không khí ảnh hưởng đến nhiều công trình kiến trúc,<br /> chẳng hạn mưa axit ảnh hưởng đến các công trình làm từ vật liệu là kim loại.<br /> - Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống: Ô nhiễm môi trường làm cho chất lượng cuộc sống<br /> tiềm ẩn nhiều rủi ro.<br /> - Hạn chế tầm nhìn: Ô nhiễm bụi hoặc sương mù ảnh hưởng đến tầm nhìn<br /> - Một số ảnh hưởng khác tới khí quyển<br /> 2.2. Tác hại tới sức khỏe con người<br /> 2.2.1. Khó khăn trong việc nghiên cứu tác hại của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con<br /> người<br /> - Do hàm lượng các chất độc trong không khí thường bé nên phương pháp được ứng<br /> dụng để xác định chúng phải đạt độ nhạy và độ chính xác cao. Bên cạnh đó, muốn đạt<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản