intTypePromotion=3

Bài giảng kỹ thuật số - Chương 2

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
248
lượt xem
79
download

Bài giảng kỹ thuật số - Chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole 2.2 Bảng chân trị 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản 2.5 Các phương pháp biểu diễn hàm Boole 2.6 Tối thiểu hóa hàm Boole 2.7 Bài tập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng kỹ thuật số - Chương 2

 1. Chương 2:Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole 2.2 Bảng chân trị 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản 2.5 Các phương pháp biểu diễn hàm Boole 2.6 Tối thiểu hóa hàm Boole 2.7 Bài tập Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 21 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 2. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole Biến: • – biểu diễn đại lượng nào đó chỉ nhận giá trị 0 và 1 Hằng: chỉ nhận giá trị 0 và 1 • – 0: không có phần tử của không gian – 1: toàn bộ không gian – Ví dụ: Xét khu dân cư có 100 người • Gọi x: nữ (60 người), nam: ? người • Gọi y: già (20 người), trẻ: ? Ngừơi Các phép toán cơ bản • – Cộng logic: OR – Nhân logic: AND – Lấy bù: NOT Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 22 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 3. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.1 Biến và hằng trong đại số boole • Giá trị 0 và 1 trong đại số Boole mang ý nghĩa miêu tả các trạng thái hay mức logic Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 23 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 4. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.2 Bảng chân trị (sự thật) • Miêu tả mối quan hệ giữa các giá trị ngõ vào và ngõ ra Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 24 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 5. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole • Tiên đề – Tính kín: tất cả kết quả thuộc hệ nhị phân – Giao hoán: • x+y = y+x • x.y = y.x – Đồng nhất • x+0 = 0+x = x • x.1 = 1.x = x – Phân bố • x+(y.z) = (x+y). (x+z) • x.(y+z) =x.y + x.Z – Bù : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 25 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 6. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.3 Các tiên đề và định lý đại số Boole Đinh lý • – Định lý 1: phủ định hai lân – Định lý 2: đồng nhất • x+x =x • x.x =x – Định lý 3: qui tắc giữa biến và hằng • x+1 =1 • x.0 =0 – Định lý 4: nuốt • x+ x.y = x • x . (x + y) = x – Định lý 5: dán • x . ( x + y) = xy • x + ( x . y) = x + y – Định lý 6: De Morgan •L •l Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 26 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 7. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng NOT Giản đồ thời gian Ký hiệu: x t x x x t • Chú ý: Cổng NOT chỉ có một ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 27 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 8. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng NOT: 74LS04 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 28 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 9. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng AND x t x z=xy y t y z t x y z Với AND có nhiều ngõ vào: -Ngõ ra sẽ là 1 nếu tất cả ngõ vào là 1 00 0 -Ngõ ra bằng 0 chỉ cần một ngõ vào bằng 0 01 0 10 0 ? AND 1 ngõ vào 11 1 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 29 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 10. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng AND: 74LS08 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 30 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 11. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng OR x t x y t z = x +y y y z t Với OR có nhiều ngõ vào: x y z - Ngõ ra bằng 1 nếu có ít nhất 1 ngõ 0 0 0 vào bằng 1 0 1 1 - Ngõ ra bằng 0 nếu tất cả ngõ vào 1 0 1 bằng 0 1 1 1 ? OR 1 ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 31 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 12. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng OR: 74LS32 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 32 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 13. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng OR Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 33 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 14. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng NAND x t x z=xy y t y z t Với NAND có nhiều ngõ vào: xy z - Ngõ ra bằng 1 nếu có ít nhất 1 ngõ vào 0 0 1 bằng 0 0 1 1 -Ngõ ra bằng 0 nếu tất cả ngõ vào bằng 1 1 0 1 ? NAND 1 ngõ vào 1 1 0 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 34 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 15. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng NAND Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 35 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 16. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng NOR x t x z=x+y y t y z t xy z Với NOR có nhiều ngõ vào: Ngõ ra bằng 0 nếu có ít nhất 1 ngõ vào 0 0 1 bằng 1 0 1 0 Ngõ ra bằng 1 nếu tất cả ngõ vào bằng 0 1 0 0 1 1 0 ? NOR 1 ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 36 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 17. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • IC cổng NOR Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 37 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 18. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Cổng XOR (EXclusive _ OR ) x z=xy y y x y z Với XOR có 2 ngõ vào: - Ngõ ra bằng 1 nếu hai ngõ vào khác nhau 0 0 0 -Ngõ ra bằng 0 nếu tất cả ngõ vào bằng 0 0 1 1 Với XOR có nhiều ngõ vào: 1 0 1 - Ngõ ra bằng 1 nếu tổng số bit 1 là số lẻ 1 1 0 ? OR 1 ngõ vào Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 38 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 19. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • XNOR xy z -Với XNOR có 2 ngõ vào, ngõ ra là 1 nếu ngõ vào giống nhau 0 0 1 -Với XNOR có nhiều ngõ vào, ngõ ra là 1 nếu 0 1 0 tổng bit 1 ngõ vào là số chẵn 1 0 0 1 1 1 Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 39 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số
 20. Chương 2: Các cổng logic cơ bản và đại số Boole 2.4 Các cổng logic cơ bản • Dùng các cổng cơ bản biểu diễn biểu thức sau X*0=? X*1= X* X = X*X= X+0= X*1 = X+X= X+X= Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải - Khoa Điện Điện Tử - Bộ môn: Kỹ Thuật Máy Tính 40 Bài Giảng: Kỹ Thuật Số

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản