intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình web - Chương 3: Lập Trình JavaScript

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

83
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình web - Chương 3: Lập Trình JavaScript giới thiệu về JavaScript, biến, kiểu dữ liệu, phép toán, lệnh điều khiển, Popup, sử dụng các đối tượng. Bài giảng hữu ích với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình web - Chương 3: Lập Trình JavaScript

Khoa Công Ngh Thông Tin<br /> Trư ng i H c C n Thơ<br /> <br /> L p Trình JavaScript<br /> <br /> Thanh Ngh<br /> dtnghi@cit.ctu.edu.vn<br /> <br /> C n Thơ<br /> 04-11-2005<br /> <br /> N i dung<br /> Gi i thi u v JavaScript<br /> Bi n, ki u d li u, phép toán<br /> L nh i u khi n<br /> Popup<br /> S d ng các i tư ng<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 2<br /> <br /> Gi i thi u v JavaScript<br /> Bi n, ki u d li u, phép toán<br /> L nh i u khi n<br /> Popup<br /> S d ng các i tư ng<br /> <br /> 3<br /> <br /> Gi i thi u v JavaScript<br /> JavaScript là gì ?<br /> JavaScript ư c thi t k<br /> cùng v i HTML t o trang Web<br /> sinh ng<br /> JavaScript là ngôn ng script, hư ng i tư ng, ch a các<br /> dòng l nh th c thi ư c<br /> JavaScript ư c vi t tr c ti p vào trang HTML<br /> Javascript là ngôn ng thông d ch<br /> Javascript khác v i Java<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 4<br /> <br /> Gi i thi u v JavaScript<br /> JavaScript dùng làm gì ?<br /> Ngư i thi t k Web có th h c k năng l p trình ơn gi n<br /> c a JavaScript vi t các trang HTML sinh ng<br /> JavaScript xu t nh ng text m t cách ng cho các trang<br /> HTML<br /> JavaScript b t và x lý các s ki n t giao ti p c a ngư i s<br /> d ng Webbrowser<br /> JavaScript có th<br /> c và vi t các ph n t cơ b n hay n i<br /> dung c a trang HTML<br /> JavaScript có th ư c s d ng ki m tra d li u trư c<br /> khi submit<br /> JavaScript có th cung c p thông tin v browser<br /> T o cookies<br /> <br /> 5<br /> <br /> Ví d 1 v JavaScript<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 6<br /> <br /> Ví d 2 v JavaScript<br /> <br /> 7<br /> <br /> Ví d 3 v JavaScript<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 8<br /> <br /> Ví d 4 v JavaScript<br /> <br /> 9<br /> <br /> Ví d 5 v JavaScript<br /> <br /> Printed with FinePrint trial version - purchase at www.fineprint.com<br /> <br /> 10<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2