Bài giảng Luật chứng khoán

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
212
lượt xem
90
download

Bài giảng Luật chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

William J. ONeil là một mẫu nhà đầu tư chứng khoán thành công tại Mỹ. Khởi nghiệp bằng nghề kế toán viên, ông nhanh chóng bị cuốn vào cơn sốt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, để rồi với những công thức đầu tư của riêng mình, ông đã trở thành một nhà “phù thuỷ” …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Luật chứng khoán

 1. Luật CK 2006 số 70/2006/QH 11 CK Nghị định số 14/NĐ/2007 ngày /2007 ng 24/4/2007 Quyết định số 27/2007/QĐ ban hành Quy chế tổ chức ban và hoạt động công ty chứng khoán Thanh Hương - UBCKNN - 2007 1 Thanh
 2. Phạm vi điều chỉnh của Luật CK • Hoạt động chào bán CK • Niêm yết • Giao dịch • Kinh doanh, đầu tư CK • Dịch vụ về CK và TTCK CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 2 Thanh
 3. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định 14 • Chào bán CK ra công chúng • Niêm yết • Công ty chứng khoán (Cty CK) • Công ty quản lý quỹ • Công ty đầu tư CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 3 Thanh
 4. Phạm vi điều chỉnh của QĐ 27 27 • Tổ chức và hoạt động của Cty CK thành nh lập tại Việt Nam Thanh Hương - UBCKNN - 2007 4 Thanh
 5. Đối tượng áp dụng ng • Tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài đầu Nam tư CK và hoạt động trên TTCK CK • Tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động CK và TTCK CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 5 Thanh
 6. Nguyên tắc hoạt động CK và TTCK • Tôn trọng quyền tự do mua, bán, KD và dịch do mua KD vụ CK của tổ chức, cá nhân CK • Công bằng, công khai, minh bạch công minh • Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của NĐT • Tự chịu trách nhiệm về rủi ro • Tuân thủ quy định của pháp luật Thanh Hương - UBCKNN - 2007 6 Thanh
 7. Thuật ngữ Kinh doanh CK • Môi giới • Tự doanh • BLPH • Tư vấn đầu tư CK • Lưu ký • Quản lý quỹ đầu tư CK • Quản lý DMĐTCK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 7 Thanh
 8. Thuật ngữ • Môi giới CK là việc Cty CK làm trung gian CK CK mua, bán CK cho KH CK cho • Tự doanh CK là việc Cty CK mua hoặc bán CK mua CK cho chính mình CK cho • BLPHCK là việc tổ chức BLPH cam kết thực BLPH hiện thủ tục trước chào bán CK, nhận mua CK CK, nh CK để bán lại hoặc mua số CK chưa được phân CK ch phối hết hoặc hỗ trợ TCPH phân phối CK ra TCPH phân CK ra công chúng Thanh Hương - UBCKNN - 2007 8 Thanh
 9. Thuật ngữ • Tổ chức BLPH là Cty CK được BLPHCKvà BLPH CK đư NHTM được chấp thuận BLPH trái phiếu NHTM đư BLPH tr • TCPH là tổ chức thực hiện PH CK ra công PH ra chúng • Tư vấn đầu tư CK là việc Cty CK cung cấp CK CK cung kết quả phân tích, công bố báo cáo phân tích công và khuyến nghị liên quan đến CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 9 Thanh
 10. Thuật ngữ • Lưu ký CK là việc nhận gửi bảo quản, chuyển chuy giao CK cho KH, giúp KH thực hiện quyền CK cho KH, gi KH th liên quan đến sở hữu CK • Đăng ký CK là việc ghi nhận quyền sở hữu và các quyền khác của người sở hữu CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 10 Thanh
 11. Người có liên quan • Cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con, ng, con nuôi, anh, chị em ruột của cá nhân con • Tổ chức có cá nhân là nhân viên, GĐ/TGĐ/Chủ sở hữu > 10% cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết • TV HĐQT, TV Ban kiểm soátt, GĐ/TGĐ, , PGĐ/PTGĐ và các chức danh quản lý khác PG Thanh Hương - UBCKNN - 2007 11 Thanh
 12. Người có liên quan • Người mà trong mối quan hệ với người khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát tr bởi người đó hoặc cùng với người đó chịu chung một sự kiểm soát chung • Công ty mẹ, công ty con công • Quan hệ HĐ trong đó một người là đại diện trong cho người kia Thanh Hương - UBCKNN - 2007 12 Thanh
 13. Thuật ngữ • Cty CK là tổ chức có tư cách pháp nhân KD Cty nhân CK, như MG, TD, BLPH, TVĐT CK CK, D, BLPH, • Tổ chức kinh doanh CK là Cty CK, Cty Cty qlq, Cty qlý TS, NHĐT thực hiện KDCK, trừ qlq LK => MG, TD, BLPH, TVĐT, QLDM, LK D, BLPH, QLDM, QLQ QLQ Thanh Hương - UBCKNN - 2007 13 Thanh
 14. Thuật ngữ • Người HNCK là người làm việc tại vị trí chuyên môn trong Cty CK và có CCHNCK • Vốn khả dụng là vốn bằng tiền và TS TS chuyển nhanh thành tiền trong 30 ngày chuy Thanh Hương - UBCKNN - 2007 14 Thanh
 15. Các hành vi bị cấm • Gian lận, lừa đảo, tạo dựng TTin sai sự thật/bỏ sót TTin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng ảnh hưởng đến chào bán CK ra công chúng,ng, NY, GD, KD, đầu tư CK, dịch vụ về CK và NY, D, KD, TTCK • CBTT sai lệch nhằm lôi kéo, xúi giục mua, mua, bán CK hoặc CBTT không kịp thời, không đầy i, không đủ tác động lớn đến giá CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 15 Thanh
 16. Các hành vi bị cấm • Sử dụng TTin nội bộ để mua, bán CK, tiết lộ, c/cấp TTin nội bộ hoặc tư vấn mua, bán CK c/c CK • Thông đồng mua, bán CK tạo cung, cầu giả tạo • GDCK bằng cách cấu kết, lôi kéo liên tục mua/ mua/ bán thao túng giá CK Thanh Hương - UBCKNN - 2007 16 Thanh
 17. Thành lập và hoạt động Cty CK • Hình thức pháp lý: Cty tnhh, Cty CP theo Luật DN 2005 DN • UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ng • Giấy phép đồng thời là GCNĐKKD Thanh Hương - UBCKNN - 2007 17 Thanh
 18. Nghiệp vụ kinh doanh • Môi giới • Tự doanh • BLPH • Tư vấn đầu tư • Lưu ký * Chỉ được phép thực hiện BLPH khi có TD * Được c/cấp TVTC và dịch vụ tài chính khác Đư Thanh Hương - UBCKNN - 2007 18 Thanh
 19. Điều kiện cấp Giấy phép • Có trụ sở, có trang bị, thiết bị phục vụ KDCK • Đối với nghiệp vụ BLPH và TVĐT CK => không cần đ/k trang bị, thiết bị không • Có đủ vốn pháp định nh • Giám đốc (TGĐ) và nhân viên KD phải có CCHN Thanh Hương - UBCKNN - 2007 19 Thanh
 20. Điều kiện cấp Giấy phép • CĐSL/TVSL là cá nhân phải có NLHVDS đầy đủ, không bị tù hoặc bị Toà cấm hành nh nghề KD ngh • CĐSL/TVSL là pháp nhân phải đang hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính góp vốn • CĐSL/TVSL phải dùng vốn của mình để góp Thanh Hương - UBCKNN - 2007 20 Thanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản