Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
41
lượt xem
12
download

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 1: Giới thiệu" trình bày khái quát lịch sử về điều khiển, hạn chế của lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, đối tượng áp dụng lý thuyết điều khiển tuyến tính kinh điển, điều khiển hiện đại, điều khiển phi tuyến,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 1 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Môn học<br /> <br /> LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO<br /> Giảng iê PGS. TS H ỳ h<br /> Giả viên: PGS TS. Huỳnh Thái Hoàng<br /> H à<br /> Bộ môn Điều Khiển Tự Động<br /> Khoa Điện – Điện Tử<br /> ệ<br /> ệ<br /> Đại học Bách Khoa TP.HCM<br /> Email: hthoang@hcmut.edu.vn<br /> Homepage: http://www4 hcmut edu vn/~hthoang/<br /> http://www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/<br /> 15 January 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung môn học<br /> <br /> <br /> Chương 1: Giới thiệu<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 2: Điều khiển phi tuyến<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 3: Điều khiển tối ưu<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 4: Điều khiển thích nghi<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 5: Điều khiển bền vững<br /> <br /> <br /> <br /> Chương 6: Một số ví dụ thiết kế hệ thống ĐK<br /> <br /> 15 January 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> <br /> Giáo trình: Lý thuyết điều khiển hiện đại – Nguyễn Thị<br /> Phương Hà, NXB Đại học Quốc Gia TPHCM<br /> <br /> <br /> <br /> Bài giảng: Lý th ết điề khiể nâng cao – H ỳ h Thái<br /> iả<br /> thuyết điều khiển â<br /> Huỳnh<br /> Hoàng, http://www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/ltdknc/<br /> <br /> <br /> <br /> Bài tập: BKel<br /> <br /> 15 January 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 3<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> <br /> Tham khảo:<br /> [1] Applied nonliear control, Jean-Jacques E. Slotine<br /> & Weiping Li Prentice Hall International Editions Inc<br /> Li, Prentice-Hall<br /> Editions, Inc.<br /> 1991.<br /> [2] Optimal Control, Frank L Lewis Vassilis L<br /> Control<br /> L. Lewis,<br /> L.<br /> Symos, A Wiley-Interscience Publication , 1995<br /> [3] Adaptive control , Karl Johan Astrom & Bjom<br /> Wittnmark , Addison-Wesley Publishing Company,<br /> second edition 2000.<br /> [4] Robust and optimal cotrol, Kemin Zhou with John<br /> C. Doyle and Keith Glover , Prentic Hall, Upper Saddle<br /> River , 1996.<br /> <br /> 15 January 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đánh giá môn học<br /> Kiểm tra (50%) trong đó:<br /> (50%),<br />  Bài tập: 30% (bài tập trên lớp + bài tập về nhà)<br />  Kiểm tra giữa kỳ: 20% (thi viết)<br />  Thi cuối kỳ: 50% (thi viết)<br /> <br /> <br /> Chú ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu in và<br /> photocopy trong phòng thi<br /> thi.<br /> <br /> 15 January 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản