Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
36
lượt xem
12
download

Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Lý thuyết điều khiển nâng cao - Chương 4: Điều khiển thích nghi" trình bày ước lượng thông số thích nghi, điều khiển theo mô hình chuẩn, hệ thích nghi theo mô hình chuẩn, điều khiển tự chỉnh định, điều khiển hoạch định độ lợi. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết điều khiển nâng cao: Chương 4 - PGS.TS. Huỳnh Thái Hoàng

Môn học<br /> <br /> LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN NÂNG CAO<br /> Giảng iê PGS. TS H ỳ h<br /> Giả viên: PGS TS. Huỳnh Thái Hoàng<br /> H à<br /> Bộ môn Điều Khiển Tự Động<br /> Khoa Điện – Điện Tử<br /> Đại học Bách Khoa TP HCM<br /> TP.HCM<br /> Email: hthoang@hcmut.edu.vn<br /> Homepage: http://www4.hcmut.edu.vn/~hthoang/<br /> <br /> 16 April 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 1<br /> <br /> Chương 4<br /> g<br /> <br /> ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI<br /> <br /> 16 April 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung chương 4<br /> Giới thiệu<br />  Ước lượng thông số thích nghi<br />  Điều khiển theo mô hình chuẩn<br />  Hệ thích nghi theo mô hình chuẩn<br />  Điều khiển tự chỉnh định<br />  Điều khiển hoạch định độ lợi<br /> <br /> <br /> 16 April 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 3<br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> 16 April 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 4<br /> <br /> Định nghĩa điều khiển thích nghi<br /> <br /> <br /> Hệ thố điề khiể thí h nghi là hệ thố điề khiể<br /> thống điều khiển thích hi<br /> thống điều khiển<br /> trong đó thông số của bộ điều khiển thay đổi trong<br /> quá trình vận hành nhằm giữ vững chất lượng điều<br /> khiển của hệ thống có sự hiện diện của các yếu tố<br /> bất định hoặc biến đổi không biết trước<br /> ị<br /> ặ<br /> g<br /> <br /> <br /> <br /> Hệ thống điều khiển thích nghi có hai vòng hồi tiếp:<br />  Vòng điều khiển hồi tiếp thông thường<br />  Vòng hồi tiếp chỉnh định thông số<br /> <br /> 16 April 2014<br /> <br /> © H. T. Hoàng - HCMUT<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản