intTypePromotion=3

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc The

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:47

0
35
lượt xem
3
download

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc The

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 Những nội dung cơ bản về tiền tề do Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn gồm các nội dung chính như sau: Bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, sự phát triển các hình thái tiền tệ, vai trò của tiền tệ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 - Nguyễn Thị Ngọc The

 1. TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH TIỀN TỆ P1 GV: Nguyễn Thị Ngọc The Email: nguyenngocthe258@gmail.com : 0968 23 26 48
 2. Mục đích Sau khi học xong chương này, SV sẽ trả lời được 04 câu hỏi sau: 1.Tiền tệ là gì? 2.Bản chất, chức năng của tiền tệ ? 3.Lịch sử ra đời các hình thái của tiền tệ? 4.Vai trò của tiền tệ ?
 3. NỘI DUNG I BẢN CHẤT CỦA TiỀN TỆ II C CHỨC NĂNG CỦA TiỀN TỆ III SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI TiỀN TỆ II IV VAI TRÒ CỦA TiỀN TỆ
 4. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.1 Khái niệm:  Tiền tệ : Là vật ngang giá chung, làm  phương tiện để trao đổi hàng hoá, dịch vụ và  thanh toán các khoản nợ.   Là sản phẩm tất yếu của nền kinh tế hàng  hóa.   Là phương tiện trao đổi được luật pháp thừa  nhận.
 5. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.2 Sự ra đời của tiền tệ : Tiền tệ ra đời và phát triển gắn  liền với sự ra đời và phát triển của  nền kinh tế hàng hóa.
 6. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.2 Sự ra đời của tiền tệ : Trong quan hệ trao đổi, hình thức giá trị  được biểu hiện qua 4 hình thức :  Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên)  Hình thái giá trị toàn bộ (mở rộng)  Hình thái giá trị chung  Hình thái tiền tệ
 7. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên:  ­ Giá trị một vật được biểu hiện bằng một  vật khác duy nhất đóng vai trò vật ngang giá  “đơn nhất ”. Đặc điểm : o Giá  trị  sử  dụng  trở  thành  hình  thái  biểu  hiện  của  giá trị o Lao động cụ thể trở thành hình thái biểu hiện lao  động cụ thể o Lao  động  tư  nhân  trở  thành  lao  động  xã  hội  trực  tiếp
 8. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Hình thái giá trị giản đơn hay ngẫu nhiên:  Ví dụ: o  1 con thỏ = 1 con gà o 1 con gà = 1 con chó o …..
 9. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Hình thái giá trị toàn bộ hay mở rộng:  ­ Giá trị một vật được biểu hiện bằng giá trị sử  dụng của nhiều hàng hóa khác, có tác dụng làm  vật ngang giá “ vật ngang giá dặc thù ” Đặc điểm : o Biểu hiện tương đối giá trị của một hàng hóa chưa  được hoàn tất o Các  hàng  hóa  biểu  hiện  cho  giá  trị  của  một  hàng  hóa là thuần nhất, và hết sức rời rạc…
 10. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Hình thái giá trị chung:  ­  Mọi  hàng  hóa  biểu  hiện  giá  trị  của  mình  ở  một  hàng  hóa  tượng  trưng  làm  vật  ngang  giá  chung – “hàng hóa”. Đặc điểm : o Sản  phẩm  hàng  hóa  trao  đổi  gián  tiếp  thông  qua  vật ngang giá chung o Trao đổi thuận tiện, đơn giản o Hình thái giá trị phổ biến, được xã hội thừa nhận
 11. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ Hình thái tiền tệ : ­  Tiền  tệ  ra  đời  làm  vật  ngang  giá  chung  duy  nhất  cho  việc  trao  đổi  hàng  hóa,  dịch  vụ thuận tiện hơn. Đặc điểm : o Khắc  phục  tình  trạng  nhiều  vật  ngang  giá  chung  gây khó khăn cho trao đổi hàng hóa.  o Vật  ngang  giá  chung  bằng  kim  loại  thay  thế  vật  ngang giá chung khác o Vàng , bạc chiếm  ưu thế tuyệt đối và cuối dùng  cố định ở Vàng => Chế độ tiền tệ mới được xác 
 12. II.CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ 3 chức năng:  Phương tiện trao đổi Đơn vị đo lường giá trị Phương tiện dữu trữ về mặt giá  trị
 13. I. BẢN CHẤT CỦA TIỀN TỆ 1.3 Bản chất của tiền tệ : Tiền tệ là vật ngang giá chung,   làm phương tiện để trao đổi hàng  hóa, dịch vụ và thanh toán các khoản  nợ.
 14. II.CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ PHƯƠNG TIỆN TRAO ĐỔI: ­ Tiền tệ làm phương tiện trao đổi khi được dùng  để thanh toán lấy hàng hoá và dịch vụ.  ­ Tiền  làm  một  phương  tiện  trao  đổi  giúp  đẩy  mạnh hiệu quả của nền kinh tế: vì loại bỏ được  nhiều thời gian dành cho việc đổi chác hàng hoá  hay dịch vụ   Khuyến khích chuyên môn hoá và phân công lao  động XH.
 15. II.CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Điều  kiện  để  tiền  làm  tốt  chức  năng  phương tiện trao đổi: +  Phải  được  tạo  ra  hàng  loạt  một  cách  dễ  dàng  để thuận tiện cho việc xác định giá trị của nó + Phải được chấp nhận một cách rộng rãi + Có thể chia nhỏ được nhờ đó dễ “đổi chác” + Phải dễ chuyên chở + Phải không bị hư hỏng một cách nhanh chóng
 16. II.CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ ĐƠN VỊ ĐO LƯỜNG GIÁ TRỊ : ­ Nghĩa là: tiền được dùng để đo các giá trị của  hàng hoá và dịch vụ trong nền kinh tế => Nhờ  đó người ta có thể định giá cho tất cả các mặt  hàng.  ­ Là chức năng quan trọng của tiền tệ.  Khi nền  sản xuất xã hội càng phát triển thì lợi ích của   chức năng đo luờng giá trị của tiền tệ cũng  phát triển theo. 
 17. II.CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ PHƯƠNG TIỆN DỰ TRỮ VỀ MẶT GIÁ TRỊ: ­ Tiền tệ là nơi chứa sức mua hàng hoá trong một  thời gian nhất định. Một nơi chứa giá trị được  dùng để tách thời gian từ lúc có thu nhập đến lúc  chi tiêu.(Chức năng này là quan trọng ) ­ Tiền làm được chức năng này vì tiền là một tài  sản có tính lỏng cao nhất (liquidity). Bởi vì  nó  dễ dàng trao đổi ra hàng hoá khác mà không cần  phải qua trung gian nào. 
 18. III.SỰ PHÁT TRIỂN  CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ Các hình  Hình thức  thức tiền  tiền giấy tệ khác Hình thức  hóa tệ
 19. III.SỰ PHÁT TRIỂN  CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ 3.1 Hóa tệ (Commodities Money): Tiền tệ là vật ngang giá chung  biểu hiện dưới dạng hàng hóa hay  hóa tệ .
 20. III.SỰ PHÁT TRIỂN  CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ 3.1 Hóa tệ Hóa tệ phi kim loại Phân loại : Hóa tệ kim loại

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản