intTypePromotion=3

Bài giảng Lý thuyết tổ chức: Chương 1 - Nguyễn Duy Phương

Chia sẻ: Ngô Hường | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
126
lượt xem
12
download

Bài giảng Lý thuyết tổ chức: Chương 1 - Nguyễn Duy Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng lý thuyết tổ chức - Nguyễn Duy Phương trình bày lý thuyết tổ chức trong sự vận động; Tầm quan trọng của "Tổ chức"; So sách tiếp cận; Những thành phần chính trong tổ chức và sự kỳ vọng,... Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lý thuyết tổ chức: Chương 1 - Nguyễn Duy Phương

NỘI DUNG HỌC PHẦN LTTC<br /> • GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ CHỨC<br /> Phần 1<br /> <br /> • Ch 1: Tổ chức là lý thuyết tổ chức<br /> • MỤC TIÊU VÀ THIẾT KẾ CẤU TRÚC TỔ CHỨC<br /> <br /> Phần 2<br /> <br /> • Ch 2: Chiến lược, thiết kế và hiệu quả tổ chức<br /> • Ch 3: Cấu trúc cơ bản của tổ chức<br /> • CÁC TỐ BÊN NGOÀI KHI THIẾT KẾ TỔ CHỨC MỞ<br /> <br /> Phần 3<br /> <br /> • Ch 4: Môi trường bên ngoài của tổ chức<br /> • Ch 5: Mối quan hệ giữa các tổ chức<br /> • Ch 6: Thiết kế tổ chức trong môi trường toàn cầu hóa<br /> • CÁC TỐ BÊN TRONG TỔ CHỨC<br /> <br /> Phần 4<br /> <br /> Phần 5<br /> <br /> ngu<br /> yThiết<br /> • Ch 7:<br /> kế TC và công nghệ sản xuất, dịch vụ<br /> end<br /> uyp<br /> h<br /> ng@<br /> • Ch 8: Cônguonghệ<br /> out thông tin để phối hợp và kiểm soát TC<br /> loo<br /> k<br /> om<br /> • Ch 9: Quy mô, vòng.cđời<br /> và sự suy giảm của tổ chức<br /> <br /> • QUẢN TRỊ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC<br /> <br /> • Ch10: Đổi mới và thay đổi trong tổ chức<br /> <br /> Phân bổ thường lượng<br /> - Tổng số tuần học: 12 tuần (mỗi tuần 5 tiết)<br /> - Tổng số tiết lý thuyết: 30 tiết<br /> - Tổng số tiết thực hành: 30 tiết<br /> - Tổng số bài tập lớn dự kiến tối thiểu: 1 bài<br /> - Bài kiểm tra giữa: 01 bài. Dự kiến vào tuần thứ 7<br /> - Các câu hỏi phát vấn, bài tập nhóm trên lớp và trắc<br /> nghiệm: đánh giá điểm xây dựng bài<br /> <br /> 2<br /> <br /> Đánh giá học tập<br /> 1. Điểm quá trình: chiếm 40% điểm học phần bao gồm:<br /> - Kiểm tra- đánh giá thường xuyên: chiếm 50% điểm quá trình:<br /> Chuyên cần; Chuẩn bị bài tốt; Phát biểu thảo luận tích cực,<br /> hiệu quả; Có bản thu hoạch, báo cáo, thuyết trình.<br /> - Kiểm tra- đánh giá giữa kỳ: 1 bài trong thời gian 50 phút chiếm<br /> 50% điểm quá trình.<br /> 2. Điểm thi kết thúc học phần: chiếm 60% điểm học phần.<br /> Thời gian làm bài 90 phút.<br /> - Câu 1: 3nguđiểmĐúng/ sai có giải thích<br /> yen<br /> duy<br /> phu<br /> ong<br /> - Câu 2: 3 ĐiểmTrắc<br /> nghiệm a/b/c/d có giải thich<br /> @ou<br /> tlo<br /> ok.<br /> com<br /> - Câu 3: 4 điểm - Phân tích,<br /> liên hệ, tình huống<br /> 3<br /> <br /> Đánh giá điểm quá trình<br /> ĐIỂM QUÁ TRÌNH = Điểm bài kiểm tra (50%) +<br /> Điểm chuyên cần (10%) + Điểm hoạt động nhóm<br /> (40%)<br /> Lưu ý: Điểm hoạt động nhóm của từng cá nhân căn<br /> cứ trên<br /> - Điểm bài tập nhóm do các nhóm đánh giá cho<br /> điểm từng cá nhân dựa trên điểm số đánh giá bài<br /> tập nhóm.<br /> - Điểm khuyến khích sinh viên tích cực thảo luận,<br /> phát biểu, chia sẻ trên lớp từ 1-2 điểm.<br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> <br /> TỔ CHỨC VÀ<br /> LÝ THUYẾT TỔ CHỨC<br /> ngu<br /> <br /> yen<br /> <br /> duy<br /> <br /> phu<br /> <br /> ong<br /> <br /> @ou<br /> <br /> tlo<br /> <br /> ok.<br /> <br /> com<br /> <br /> Organization Theory and Design<br /> Eleventh Edition<br /> Richard L. Daft<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản