intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - ĐH Giao thông Vận tải

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
17
lượt xem
2
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - ĐH Giao thông Vận tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b Giao thức tầng ứng dụng sẽ giúp các bạn nắm các nội dung như file Transfer Protocol, electronic Mail Protocols, domain Name System,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 2b - ĐH Giao thông Vận tải

Chương 2 (tiếp).<br /> Giao thức tầng ứng dụng (application layer)<br /> Quang Dieu Tran, PhD<br /> Faculty of Information Technology<br /> University of Communication and Transport<br /> (Branch in Ho Chi Minh City)<br /> Email: dieutq@gmail.com<br /> Website: sites.google.com/sites/tranlectures<br /> <br /> Discussion<br /> <br /> <br /> Web programming with ASP.<br /> <br /> <br /> <br /> Visual Basic programming.<br /> <br /> <br /> <br /> Event driven programming.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Object oriented programming.<br /> <br /> Component driven programming.<br /> <br /> TCP Socket programming.<br /> <br /> <br /> Simple web server.<br /> <br /> Chapter 2. The Application Layer<br /> <br /> 2<br /> <br /> Winsock<br /> <br /> Chapter 2. The Application Layer<br /> <br /> 3<br /> <br /> HTTP example<br /> Giả sử người dùng truy cập URL: www.uct2.edu.vn/index.htm<br /> (trang web có text và 10 hình ảnh jpeg)<br /> 1a. http client thiết lập liên kết<br /> TCP với http server (process)<br /> tại địa chỉ www.uct2.edu.vn,<br /> cổng 80 (ngầm định với http<br /> server).<br /> <br /> 0. http server tại máy phục vụ<br /> www.uct2.edu.vn chờ yêu cầu<br /> kết nối TCP tại cổng 80.<br /> <br /> 1b. http server chấp nhận kết nối<br /> rồi thông báo với client.<br /> <br /> 2. http client gửi http request<br /> message (bao gồm cả URL) tới<br /> TCP connection socket<br /> <br /> time<br /> <br /> 3. http server nhận request<br /> message, tạo ra http response<br /> message có chứa các đối tượng<br /> được yêu cầu rồi gửi vào<br /> socket.<br /> <br /> Chapter 2. The Application Layer<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4. http server ngắt liên kết.<br /> 5. http client nhận response<br /> <br /> time<br /> <br /> message có chứa html file, hiển<br /> thị html. Sau đó, phân tích html<br /> file, tìm URL của 10 hình ảnh<br /> jpeg trong tài liệu.<br /> <br /> 6. Bước 1-5 được lặp lại với từng<br /> hình ảnh.<br /> <br /> Chapter 2. The Application Layer<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản