intTypePromotion=1

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:69

0
45
lượt xem
5
download

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 trình bày về "Tầng vận chuyển". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Giới thiệu, nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy, giao thức TCP, giao thức UDP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Mạng máy tính: Chương 3.3 - ĐH Khoa học tự nhiên

Chương 03<br /> Tầng vận chuyển<br /> MẠNG MÁY TÍNH<br /> Tháng 09/2011<br /> <br /> Chức năng - 1<br /> Cung cấp kênh truyền dữ liệu ở<br /> mức logic giữa 2 tiến trình trên 2<br /> máy<br /> application<br /> transport<br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> Application<br /> <br /> Presentation<br /> Session<br /> <br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> Transport<br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> network<br /> data link<br /> physical<br /> <br /> Network<br /> Data link<br /> Physical<br /> <br /> application<br /> application<br /> transport<br /> transport<br /> network<br /> network<br /> data link<br /> data link<br /> physical<br /> physical<br /> Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nội dung<br /> Giới thiệu<br /> Nguyên tắc truyền dữ liệu đáng tin cậy<br /> Giao thức TCP<br /> Giao thức UDP<br /> <br /> Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhắc lại<br /> source<br /> message<br /> segment<br /> Ht<br /> packet<br /> frame<br /> <br /> Hn Ht<br /> Hl Hn Ht<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> M<br /> <br /> M<br /> <br /> application<br /> transport<br /> network<br /> link<br /> physical<br /> link<br /> physical<br /> switch<br /> <br /> destination<br /> M<br /> Ht<br /> <br /> M<br /> <br /> Hn H t<br /> <br /> M<br /> <br /> Hn Ht<br /> Hl Hn Ht<br /> <br /> M<br /> <br /> network<br /> link<br /> physical<br /> <br /> M<br /> application<br /> transport<br /> network<br /> link<br /> Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh<br /> physical<br /> <br /> Hn Ht<br /> <br /> M<br /> <br /> router<br /> 4<br /> <br /> tầng vận chuyển - 1<br /> <br /> P2<br /> M<br /> <br /> P1<br /> Gởi đến Process?<br /> Ht<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> M<br /> D<br /> Ht D<br /> H n segment<br /> <br /> M<br /> <br /> application<br /> transport<br /> network<br /> <br /> P3<br /> Process nhận?<br /> Ht<br /> <br /> D<br /> <br /> Ht<br /> <br /> H n segment<br /> <br /> application<br /> transport<br /> network<br /> <br /> Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> P4<br /> <br /> application<br /> transport<br /> network<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2