Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 11

Chia sẻ: Norther Light | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
212
lượt xem
61
download

Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cơ sở lý luận và thực tiễn của phương pháp mô hình hóa môi trường 2) Biết cách ứng dụng cụ thể của mô hình trong công tác quản lý môi trường hiện nay 3) Ứng dụng một số phần mềm tính tự động hóa tính toán ô nhiễm quản lý môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng mô hình hóa môi trường - ( Bùi Đức Long ) chương 11

 1. § Theo số liệu của Karaushev A.V. [1946] hệ số phân tán xác định theo công thức gHV x Dy = 2 C 1, 76 trong đó C – hệ số Chezy. 1 1/ 6 C= R n trong đó R – là bán kính thuỷ lực. 401
 2. b y Vx (m / s) B x § Sự xả nước thải xảy ra từ khoảng cách từ bờ. Theo sơ đồ này sự phân bố nồng độ các chất ô nhiễm phụ thuộc vào vi trí xả y0 = -B/2 +b. Giải bài toán biên ta được ææ ö 2 ç - ç y + - b ö Vx B ÷ ÷ ç x÷ SCT q 1 2 expç è ø S= - k1 ÷ æ (B-b ) V ö H pVx D y x 4 Dy x Vx æ B Vx ö ç ÷ ÷ + erf ç x÷ ç ç ÷ erf ç2 D x ÷ ç 2 Dy x ÷ è ø è xø è ø 402
 3. XÂY DỰNG PHẦN MỀM TÍCH HỢP GIS, CSDL MÔI TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH TOÁN TRÊN VÍ DỤ CAP, ENVIMAP Bùi Tá Long 403
 4. Nội dung 1. Mục tiêu 1. Mục tiêu 2. Phương pháp tiếp cận 2. Phương pháp tiếp cận 3. Nộiidung 3. Nộ dung 4. Giớiithiệu phần mềm ENVIMAP 4. Giớ thiệu phần mềm ENVIMAP 404
 5. Mục tiêu § Xây dựng các Hệ thống thông tin – mô hình môi trường tích hợp với GIS thành một công cụ duy nhất cho người sử dụng trên những ví dụ các phần mềm ENVIMAP 3.0, ENVIMWQ 3.0. 405
 6. Phương pháp tiếp cận Để xem xét ứng dụng cụ thể của § CNTT trong công tác quản lý môi trường, công nghệ, kỹ thuật môi trường trong bài giảng này bày một số ứng dụng cụ thể. Trong bài giảng đưa ra cách tiếp § cận gần với thực tế. Hiện nay tại nhiều nước trên thế giới phương pháp kết hợp giữa số liệu quan trắc, GIS, mô hình đang được quan tâm đặc biệt. Nội dung bài giảng này rất gần với § các kiến thức của sinh viên được học trong các môn học khác, đặc biệt là môn mô hình hóa, đánh giá tác động môi trường. Sinh viên nên kết hợp xem sách tham khảo, slide bài giảng bằng file powerpoint 406
 7. Nội dung § Mục tiêu của phần mềm ENVIMAP § Sơ đồ cấu trúc và các chức năng chính của phần mềm ENVIMAP § Các chức năng tạo đối tượng quản lý trong ENVIMAP § Nội dung báo cáo được thực hiện trong ENVIMAP § Tính toán mô phỏng chất lượng không khí trong ENVIMAP § Các chức năng hỗ trợ khác trong ENVIMAP § Một số chức năng mới của phiên bản ENVIMAP 3.0 407
 8. Xuất xứ § Phần mềm ENVIMAP phiên bản 1.0 (ENVironmental Information Management and Air Pollution estimation) ra đời năm 2003 dựa trên cơ sở nâng cấp và chỉnh sửa phần mềm CAP 2.5. § Tháng 11/2005 phần mềm ENVIMAP 1.0 được nâng cấp thành phiên bản mới 2.0 § Tháng 10/2006 ENVIMAP được nâng cấp thành bản 3.0 408
 9. Mục tiêu của ENVIMAP § Quản lý các nguồn thải cố định (cụ thể là các ống khói). § Cho phép tính toán ảnh hưởng của các nguồn thải lên bức tranh ô nhiễm chung. § Cho phép tính toán ảnh hưởng của các nguồn thải tại những vị trí cố định (gọi là các vị trí kiểm tra, kiểm soát). § Thực hiện các báo cáo về các nguồn thải cũng như các kết quả tính toán. § Nhận và lưu trữ các dữ liệu liên quan tới khí tượng; § Tích hợp các văn bản pháp lý liên quan tới quản lý chất lượng không khí; 409
 10. Sơ đồ cấu trúc ENVIMAP 410
 11. Cấu trúc dữ liệu 411
 12. Mô hình MÔ HÌNH MÔ HÌNH BERLIAND 412
 13. Các chức năng tạo đối tượng quản lý trong ENVIMAP § ENVIMAP được thích nghi với một vùng cụ thể được thể hiện thông qua bản đồ GIS của vùng đó (ví dụ bản đồ GIS của Tp. Đà Nẵng). § Các dữ liệu bản đồ này được thực hiện từ các đề tài, dự án khác, theo chuẩn VN2000. Các dữ liệu này được kế thừa và đưa vào phần mềm ENVIMAP. 413
 14. Tạo đối tượng 414
 15. Nội dung báo cáo được thực hiện trong ENVIMAP § Kết quả quan trắc chất lượng không khí tại các điểm quan trắc (một hay nhiều trạm). § Kết quả tính toán (nồng độ) chất ô nhiễm tại các điểm kiểm soát; (lúc xuất kết quả ra màn hình cho phép user chọn những thông tin liên quan tới các nguồn thải, thông tin liên quan tới các điểm kiểm soát, khoảng cách từ các điểm này tới các nguồn thải, chất được chọn cho tính toán, điều kiện khí tượng lúc tính, ngày giờ tính) (trong báo cáo cũng in ra TCVN đối với chất ô nhiễm này) § Kết quả tính toán nồng độ cực đại chất ô nhiễm không khí được tính do nhóm các ống khói (tính theo mô hình Berliand); § Cho phép User lựa chọn thêm một số chức năng như: thể hiện dưới dạng đường đồng mức, có lưới, đường đồng mức được tô đặc hay không tô đặc, đường đồ thị. 415
 16. Qui trình nhập số liệu đo đạc – làm báo cáo trong ENVIMAP 416
 17. Tính toán mô phỏng chất lượng không khí trong ENVIMAP § Mô hình Berliand tính toán mối quan hệ giữa “nguồn thải điểm” – “nơi tiếp nhận”. 417
 18. Các bước thực hiện mô hình hóa § Lựa chọn thời gian cho tính toán mô phỏng (ngày, tháng, năm), (giờ: 1 trong 4 khoảng) § Xác định các ống khói tham gia vào kịch bản tính toán. § Tải dữ liệu khí tượng từ CSDL. § Trước khi tính cần cho phép người dùng hiển thị bảng các tham số đầu vào tham gia vào quá trình tính toán gồm các nhóm: 418
 19. § Bắt đầu tính toán: cho phép hiện thị một số thông báo lên màn hình theo thời gian (tính được bao nhiêu %). Kết quả được thể hiện bằng các đường đồng mức. Mặc định theo TCVN (được đưa vào CSDL trước đó) ví dụ:mức 1: 0.1 * TCVN, mức 2: 0.5 * TCVN, mức 3: TCVN, mức 4: 2*TCVN,…. Cho in ra giá trị cực đại để người sử dụng có thể định hướng. § Lưu lại thành file (sau khi người sử dụng chọn phương án cuối cùng để hiển thị kết quả). File kết quả cần in lại các tham số Input tham gia vào quá trình tính toán cũng như in ra kết quả tính toán dưới dạng Text và Graphics (sự phân bố chất bẩn theo khoảng cách đối với từng nguồn thải cũng như tác động tổng hợp do nhiều nguồn thải). 419
 20. TÀI LIỆU THAM KHẢO 420

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản