Bài giảng môn Cơ học đất (ThS Phạm Sơn Tùng) - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
48
lượt xem
4
download

Bài giảng môn Cơ học đất (ThS Phạm Sơn Tùng) - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5. Khả năng chịu tải của nền móng công trình - Ba giai đoạn làm việc cảu nền đất khi tăng tải: Sức chịu tải cực hạn là giá trị cường độ tải trọng thực mà tại đó đất bị phá hoại do trượt; 3 dạng phá hoại cắt: Phá hoại cắt tổng quát, Phá hoại cắt cục bộ, Phá hoại cắt kiểu xuyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Cơ học đất (ThS Phạm Sơn Tùng) - Chương 5

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA KYÕ THUAÄT COÂNG TRÌNH ----- ----- MOÂN HOÏC CÔ HOÏC ÑAÁT GIAÙO VIEÂN: ThS. PHAÏM SÔN TUØNG

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản