intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn học: Bài 2 GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET

Chia sẻ: Vo Danh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

202
lượt xem
60
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học: Bài 2 GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET

 1. Bài giảng môn học Bài 2 GIỚI THIỆU VỀ ASP.NET Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thiết kế & Lập trình WEB 2
 2. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 3. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 4. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Lợi ích của việc sử dụng ASP Công nghệ Server-side scripting Tự động biên dịch Cho phép tạo các ứng dụng web đơn giản nhanh chóng và dễ dàng Tạo trang web có tích hợp nội dung động © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 5. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Bất lợi của ASP Chỉ hỗ trợ 2 loại ngôn ngự : VBScript và JavaScript Thông dịch mã lệnh ASP Pha trộn code, HTML và text Tương thích trình duyệt Không quản lý trạng thái trang web Cơ chế debug kém Tái sử dụng code kém © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 6. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 7. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Các điểm nổi bật của ASP.NET Hỗ trợ đa ngôn ngữ : C#, VB.NET Biên dịch các trang trước, giúp làm tăng tốc độ thực hiện ASP code được phân ra độc lập với HTML và text Quản lý trạng thái trang web Có cơ chế hỗ trợ debug Hỗ trợ tái sử dụng code thông qua cơ chế kế thừa © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 8. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Các điểm nổi bật của ASP.NET Thêm chức năng dễ dàng sử dụng C# hoặc VB.NET Sử dụng cơ chế server-side caching Tự động nhận dạng trình duyệt người dùng đang sử dụng Đi cùng với nhiều server control được xây dựng sẵn © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 9. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Các điểm nổi bật của ASP.NET Global.asax hỗ trợ nhiều sự kiện hơn Web service : triển khai một hàm từ xa thông qua web © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 10. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 11. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework .NET Framework là nền tảng cho Microsoft.NET Platform .NET Framework là môi trường cho việc xây dựng, triển khai và vận hành các ứng dụng Web cũng như Web Service .NET Framework chứa Common Language Runtime (CLR) và các lớp thư viện cung cấp các dịch vụ cơ sở để xây dựng các ứng dụng © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 12. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 13. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework .NET Framework giúp đơn giản hóa quá trình phát triển cũng như tích hợp sản phẩm .NET Framework không phụ thuộc vào ngôn ngữ. Các ngôn ngữ đang được hỗ trợ : C++, C#, VB.NET, Jscript © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 14. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 15. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Cấu trúc một ứng dụng ASP.NET Web Client ASP.NET IIS Applications .NET Framework Operating System © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 16. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Các thành phần của một ứng dụng Web Nội dung – Web Forms, HTML, images, audio, video, other data Lập trình xử lý – Executable files, scripts Cấu hình – Web configuration file, Style sheets, IIS settings © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 17. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Các thành phần của một ứng dụng Web (tt) Trong một ứng dụng Web hoàn chỉnh, các phần thực thi của Web Form được lưu trong các file .dll và chạy trên server thông qua điều khiển của IIS © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 18. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Vai trò của .NET Framework © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 19. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Nội dung Những thuận lợi và bất lợi của ASP Những đặc điểm của ASP.NET Giới thiệu về .NET Framework Các thành phần của một ứng dụng Web Cơ chế xử lý một ứng dụng ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
 20. Thiết kế & Lập trình WEB 2 – Bài 2: Giới thiệu về ASP.NET Cơ chế xử lý một trang ASP.NET © 2007 Khoa CNTT – ĐH KHTN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2