bài giảng môn học kỹ thuật truyền tin, chương 20

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
124
lượt xem
26
download

bài giảng môn học kỹ thuật truyền tin, chương 20

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tận dụng các đường truyền có tốc độ cao, ta thường dùng các bộ tập trung, các bộ dồn kênh tách kênh để tập trung các đường dữ liệu vào đường chính. VII.1. Bộ tập trung (Concentrator) Bộ tập trung có thể là một máy tính mini, nó tập trung số liệu ở nhiều đầu vào và đưa vào đường dây chính (tốc độ cao). Nếu lưu lượng thông tin quá lớn, không thể đáp ứng được thì nó có thể lưu giữ lại một phần để sau truyền tiếp hoặc khoá 1 hay nhiều đường vào. Ngoài ra...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng môn học kỹ thuật truyền tin, chương 20

 1. CHƯƠNG 20: TỔNG QUAN VỀ GHÉP KÊNH Để tận dụng các đường truyền có tốc độ cao, ta thường dùng các bộ tập trung, các bộ dồn kênh tách kênh để tập trung các đường dữ liệu vào đường chính. VII.1. Bộ tập trung (Concentrator) Bộ tập trung có thể là một máy tính mini, nó tập trung số liệu ở nhiều đầu vào và đưa vào đường dây chính (tốc độ cao). Nếu lưu lượng thông tin quá lớn, không thể đáp ứng được thì nó có thể lưu giữ lại một phần để sau truyền tiếp hoặc khoá 1 Phát hay nhiều đường vào. Ngoài ra nó có thể chuyển mã, đổi tốc độ. QLý các terminal d1(t) QLý các terminal 1 D1 1 d(t) Tiền xử lý Tiền xử lý Tập trung Phân tấn di(t) Thu i Di i n d (t) D n nn D Di i 1 n Concentrator Diffusor VII.2. Bộ phân đường (Multiplexer) Ngược lại với bộ tập trung, bộ phân đường được phân chia theo một phương pháp khác cố định theo thời gian hay tần số. Nếu phân chia theo tần số ta có multiplex tần số (FDM), nếu phân chia theo thời gian ta có multiplex thời gian (TDM). d1(t) d1(t) 1 D1 D1 1 d(t Demux ) …. Mux Phát n Thu D  D dn(t) i1 dn(t) n D n n Dn Hiệu suất của Multiplex
 2. n Ci N i i  1 Hiệu suất = D D: Lưu lượng đường dây tốc độ cao Di =CiNi = tốc độ truyền đường dây tốc độ thấp i Ci: Nhịp truyền cực đại cho phép của đường tốc độ thấp i Ni: Số bit nhị phân truyền đi của kí tự Ci
 3. Ví dụ: Trên đường dây 110 bands, mỗi kí tự có N = 8 bit với 1 bit start và 1 bit stop. Vậy nhịp truyền Ci là 10 kí tự/sec. Di = 10  11 = 110 10, Ni bit/sec (Ci = =11). VII.3. Dồn kênh theo tần số (FDM- Frequency Division Multiplexing) nguồn 1 1 … Kênh 1 D 2 M E 2 U Kênh 1 M … X U Kênh 1 X n n S(f) B1 B2 Bn … . f1 f2 fn B Để không bị mất thông tin fi phải chọn sao cho các phổ sau khi điều chế không được trùng nhau. Tín hiệu tổng hợp có băng thông là B. Tín hiệu thu được ở bộ phận thu đưa vào bộ lọc băng thông có tần số trung tâm là fi và băng thông là Bi để thu lại tín hiệu fi đã được điều chế. Khi giải điều chế ta được di(z). Nếu dùng đường điện thoại cho dãy số liệu “điện báo điều hoà” dùng FDM, bộ phận đường chuyển những tín hiệu d(t) của từng đường tốc độ thấp i thành tín hiệu sin dựa vào sự biến đổi. Ksin 2  f i  wi t d ti   0 1Ksin 2  f i wi t Cặp tần số (f1i = fi + wi , f2i = fi – wi ) tương ứng những đường khác nhau được chọn fi sao cho nó không chồng nhau trong băng thông điện thoại (300-3400) Hz. Yêu cầu của FDM là: - 90 -
 4. - Khoảng cách của tần số mang fi và wi do khả năng của bộ lọc và bộ tách sóng tần số tồn tại trong bộ giải điều chế. - Tần số wi tương ứng với kênh có lưu lượng D được chọn để giảm sự méo sao cho năng lượng cực đại tập trung rong khoảng fi  wi. Khi truyền điện báo trên kênh thoại CCITT cho: Tốc độ - tần số. 50 bauds: fi = 420 + (i-1)120 Hz và wi = 30 Hz cho phép giải quyết 24 đường. 100 bauds: fi = 480 + (i-1)240 Hz và wi = 60 Hz cho phép giải quyết 12 đường. 200 bauds: fi =600 + (i-1)480 Hz và wi = 120 Hz cho phép giải quyết 6 đường. Mux tần số hạn chế về khả năng tốc độ (50, 100, 200 bands), nó có hiệu suất thấp. Tổng số bit 1 Số Tốc độ Số kí Tốc độ nhị Hiệ kí tự đườn Điều tự phân đường u tốc độ cao - 91 -
 5. 1 5 1,5 24 50 6,6 4800 bps 0,16 1 8 2 12 110 10 4800 bps 0,20 1 8 1 6 200 20 4800 bps 0,20 VII.4. Dồn kênh theo thời gian (TDM – Time Division Multiplexing) TDM còn gọi là STDM (Synchronous Time Division Multiplexing) - Đường tốc độ cao D bit/s, đường tốc độ thấp Di bit/s. - Số kênh được ghép n=D/Di - Kênh di truyền kí tự có độ dài i bi. n  - Độ dài khung tin L   i  (Frame) ni 1  D khung/sec. - Nhịp điệu lặp lại của các L khung là - IT khoảng thời gian cho 1 kí tự có độ dài i. 1 1 2 DEMUX 2 MUX n …2 1 n … 2 1 … … n n - Nếu các kênh có Di khác nhau, nghĩa là IT ở mỗi đường khác nhau. Ta chọn IT cho đường có lưu lượng cao nhất để dùng cho tất cả các đường, như vậy hiệu suất sử dụng thấp. Hai phương pháp khác là: Chọn Di bé nhất và thành lập kênh có lưu động Di , 2Di , 3Di … hoặc tính L cho trường hợp max và tính D/2, D/3, D/4. Hai phương pháp này cho cùng một hiệu suất nhưng khó đồng bộ. - Mux thời gian hiệu quả cao hơn mux tần số. + Trong chế độ không đồng bộ nó chấp tất cả các đường từ 50 – 19200bps. - 92 -
 6. + Trong chế độ đồng bộ: 1200-56000 bps và hiệu suất như bảng sau: Tổng số bit trong Số Tốc Tốc Lưu lượng nhị Hiệ 1 từ đườn độ độ phân u 1 8 2 50 110 50 4800 bps 0,83 1 8 1 23 200 20 4800 bps 0,76 1 8 1 7 600 60 4800 bps 0,70 VII.5. Phân đường thời gian theo thống kê Trong trường hợp STDM khi đường kênh nào đó không có số liệu gây lãng phí khe thời gian (time slots). Trong Statistical TDM hay còn gọi asynchronous TDM, nó cấp phát động khe thời gian, chỉ cho đường kênh có số liệu, do đó tránh được lãng phí đường kênh tốc độ cao. - 93 -
 7. Ví Lãng phí dụ: STD A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 MA A Chu kì 1 Chu kì 2 B Static TDM A1 B1 B2 C2 Chu kì C Chu kì 1 Chu kì 2 (không lãng phí ) D User t1 t2 t3 Addre Data ss t4 - 94 -
 8. Bên cạnh SL có thêm địa chỉ để biết từ nguồn nào Với sự phát triển của P, static TDM cho ta một thế hệ mới của MUX. Nó khảo sát phát hiện những đường có số liệu cần truyền, biến đổi mã (để có độ dài ngắn đi), đưa vào bộ nhớ tốc độ cao và các kí tự đượng truyền trên đường tốc độ cao. - 95 -
Đồng bộ tài khoản