intTypePromotion=3

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 2

Chia sẻ: Mr Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
318
lượt xem
208
download

Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II. Web Server Trong phần này giới thiệu về IIS (phần mềm Web Server của Microsot dành cho Windows), đồng thời hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kiểm tra Web Server trên các hệ thống sử dụng Windows 2000,XP, Vista, Server 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net part 2

  1. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net II. Web Server Trong phần này giới thiệu về IIS (phần mềm Web Server của Microsot dành cho Windows), đồng thời hướng dẫn cài đặt, cấu hình và kiểm tra Web Server trên các hệ thống sử dụng Windows 2000,XP, Vista, Server 2003. 1. Internet Information Services (IIS) IIS có thể được sử dụng như 1 Web server, kết hợp với ASP, ASP.NET để xây dựng các ứng dụng Web tận dụng các điểm mạnh của Server-side Script, COM component,…theo mô hình Client/Server. IIS có rất nhiều phiên bản, đầu tiên được phát hành rời trong bản Service pack của WinNT.  Các phiên bản Windows 2000 đã có tích hợp IIS 5.0.  Windows XP tích hợp IIS 5.5  Windows XP .NET Server tích hợp IIS 6 hỗ trợ các tính năng dành cho .NET của ASP.NET và Web Service.  Windows Vista tích hợp IIS 7.0 2. Cài đặt Web Server a. Cài đặt Web Server trên Windows 2000/Windows XP Professional Windows 2000, Xp tích hợp sẵn IIS nhưng không tự động cài đặt do đó, bạn phải tự cài IIS nếu hệ thống chưa cài.  Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.  Bước 2. Add/Remove Windows Components.  Bước 3. Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS).  Bước 4. Chọn nút Next để cài đặt. Sau khi cài đặt IIS, thư mục InetPub tự động được tạo ra trong ổ C: và chứa thư mục con wwwroot. Có thể truy cập đến Website bằng cách: http://localhost hoặc http://127.0.0.1 Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 9
  2. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net  Ghi chú: Để kiểm tra cài đặt: Khởi động trình duyệt truy cập địa chỉ : http://Localhost Kết quả thành công. b. Cài đặt Web Server trên Windows Vista  Bước 1: Chọn Start  Settings  Control Panel  Bước 2: Chọn Classic View  Chọn Programs and features  Bước 3: Chọn Turn Windows features on or off  Bước 4: Đánh dấu vào mục Internet Information Services (IIS)  Chọn Ok để cài đặt Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 10
  3. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 11
  4. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Kiềm tra kết quả cài đặt: Khởi động trình duyệt nhập địa chỉ http://localhost c. Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 Cài đặt Web Server trên Windows Server 2003 cũng tương tự như cài đặt Web Server trên Windows 2000.  Bước 1. Chọn Control Panel | Add/Remove programs.  Bước 2. Add/Remove Windows Components.  Bước 3. Đánh dấu vào Application Server.  Bước 4: Chọn Next để cài đặt 3. Cấu hình Internet Information Services Để cấu hình IIS, vào Control Panel  Administrative Tools  Internet Services Manager. Trên các hệ điều hành Windows 2000/XP, Vista Microsoft sử dụng công cụ Microsoft Management Console (MMC) để làm công cụ quản lý. a. Cấu hình IIS quy định trang chủ mặc định  Trên Win 2000, XP o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục Internet Infomtic Services Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 12
  5. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net o Click phải mục Default Website  Properties Chọn trang Documents để quy định trang chủ mặc định VD: Default.Aspx Default.asp Index.asp Home.html Index.htm  Cấu hình IIS trên Win Vista o Start  Settings  Control Panel  Administratrive tools  Mở mục IIS Manager o Click phải mục Default Document Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 13
  6. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net b. Cấu hình quy định thư mục ảo – Virtual Directory: Một Web Server có thể quản lý nhiều ứng dụng Web đồng thời. Ta có thể tổ chức một thư mục con trong wwwroot cho mỗi ứng dụng nhưng tố hơn bạn nên tạo ánh xạ (Virtual Directory) liên kết đến thư mục đó.Để tạo một virtual directory:  Trên Windows 2000, Xp Click phải: Default WebsiteNew/ Virtual Directory Next  Next  Nextt Khai báo nhãn cho thư mục ảo (Myweb)  Khai báo thư mục vật lý (D:\MyWebsite) Xác lập quyền truy cập Next  Finish  Trên Win Vista Click phải: Default WebsiteAdd Application (hoặc Virtual Directory) Khai báo nhãn (Alias) và chỉ định thư mục vật lý lưu trữ Website(Physical path) Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 14
  7. Bài Giảng Môn Lập Trình Website ASP.Net Chạy thử ứng dụng để kiểm tra:  Hoặc từ cửa sổ IIS Manager: click phải trang cần xem (Default.aspx)  Browse  Hoặc từ trình duyệt nhập: http://Localhost/Maytinh Biên sọan: Dương Thành Phết Trang 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản