Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
20
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 1 được trình bày như sau: Khái niệm và vai trò của quản trị chiến lược, các giai đoạn và mô hình quản trị chiến lược, vị trí, đối tượng và phương pháp nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 1 - ĐH Thương Mại

MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Quản trị chiến lược<br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> T3M chỉ<br /> Học phần: tín<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Đối tượng: Chính quy<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 1<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> MỤC TIÊUU<br /> MÔN HỌC<br /> U<br /> M<br /> M<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> MMục tiêu chung M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D lý về bản chất củaD hiện đại áp dụng D<br /> D<br /> Cung cấp nguyên<br /> QTKD<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Mục tiêu cụ thể<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Cung cấp những nguyên lý căn bản của QTCL<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> với mọi loại hình DN.<br /> Tạo lập tư duy CL trong mối quan hệ tương thích với MTKD<br /> thường xuyên thay đổi<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M mục tiêu và quản trị theo quá trình HTM_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Cung cấp phương pháp và kỹ năng vận dụng kiến thức QTCL<br /> Cung cấp những kiến thức căn bản với tiếp cận quản trị theo<br /> <br /> trong thực tiễn KD<br /> <br /> 2<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> TM trúc<br /> H Cấu<br /> D<br /> <br /> Chương 1 : Tổng quan về Quản Trị Chiến Lược<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 3<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Số tiết<br /> <br /> Chương 2: Tầm nhìn chiến lược - Sứ mạng kinh doanh - Mục tiêu CL và<br /> trách nhiệm xã hội của DN<br /> <br /> MU<br /> <br /> 3<br /> <br /> MUtích môi trường bên_TMU<br /> MU<br /> T Phân<br /> T<br /> TM<br /> Chương 3:<br /> M_<br /> M ngoài của DN HTM_<br /> M_<br /> HTChương 4: Môi trườngDHT DN<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> bên trong<br /> 6<br /> 6<br /> <br /> Chương 5: Các loại hình chiến lược<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC<br /> U<br /> <br /> 9<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> Chương 7: Kiểm tra & đánh giá M_<br /> chiến lược.<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT Thảo luận<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Chương 6: Những vấn đề quản trị cơ bản trong thực thi chiến lược của DN<br /> <br /> 6<br /> 3<br /> 9<br /> <br /> 3<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> Tài liệu tham khảo<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> MU<br /> Tliệu bắt buộc: M_T<br /> T<br /> TM<br />  Tài<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT  Nguyễn HoàngDHT Hoàng Việt (2015), Quản trị chiến lược, NXBDHT<br /> HT<br /> Long, Nguyễn<br /> D<br /> D<br /> Thống kê<br />  Sách Bài tập Quản trị chiến lược, Bộ môn QTCL<br /> <br /> MU<br /> <br /> MUThanh (2011), Quản TMU Lược, NXB Đại họcTMUQuốc<br /> TM<br />  T Kim<br /> Ngô<br /> Trị Chiến<br /> Kinh Tế<br /> M_Dân<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT  M. E Porter (2008), Chiến lược cạnh tranh, NXBHT Kê, HN<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D Thống<br /> D<br />  Fred R.David (2004), Khái luận về Quản Trị Chiến Lược, NXB Thống kê.<br /> <br />  Tài liệu khuyến khích<br />  M. E Porter (2008), Lợi thế cạnh tranh, NXB Thống Kê, HN<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M Education, USA. HTM_<br /> M_<br /> M_<br /> HT  Richard LynchD Corporate Strategy, NXBHT Hall, USA. DHT<br /> (2006).<br /> D Prentice<br /> D<br />  G. Johnson, K. Scholes (2008), Exploring Corporate Strategy, NXB Pearson<br /> <br />  Hill, Charles W. L., and Gareth Jones (2008), Strategic Management: An<br /> <br /> integrated approach, NXB Boston Houghton Mifflin, USA.<br /> <br /> 4<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> Đánh giá kết quả học phần<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU thành phần _TMU<br /> MU<br /> T Điểm<br /> T<br /> TM<br /> Trọng _<br /> M_<br /> M<br /> M số<br /> M_<br /> HT Điểm chuyên cần DHT<br /> HT 0.1<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> ✓Vắng<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Điểm thực hành<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Tối đa 10 đ<br /> Tối đa 8 đ<br /> Tối đa 6 đ<br /> Tối đa 4 đ<br /> 0 đ (Ko đủ ĐKDT)<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 0.3<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> ✓Kiểm<br /> <br /> tra<br /> ✓Bài tập<br /> ✓Thảo luận<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> 0-10%<br /> ✓Vắng 10-20%<br /> ✓Vắng 20-30%<br /> ✓Vắng 30-40%<br /> ✓Vắng >40%<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M thi hết học phầnHTM_<br /> M_<br /> M_<br /> HT Điểm 2 câu hỏi dạng tự luận (120 phút)<br /> HT 0.6<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Thi viết<br /> 5<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản