intTypePromotion=1

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
35
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 4 được trình bày như sau: Đánh giá môi trường bên trong trên cơ sở các nguồn lực - năng lực, phân tích năng lực cốt lõi của doanh nghiệp, đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 4 - ĐH Thương Mại

MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Chương 4.Phân tích môi trường<br /> bên trong và MU đoán DN U<br /> chẩn<br /> U<br /> M<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> DH<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT3 tín chỉ<br /> Học phần:<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Đối tượng: Chính quy<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 1<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> Qui trình phát triển lợi thế cạnh tranh qua phân tích môi<br /> trường bên trong của DN<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Nguồn lực<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> Năng lực<br /> Cốt lõi<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 2<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> Năng lực<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Đánh giá Năng lực<br /> Cạnh tranh tổng thể<br /> của DN<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> Lợi thế<br /> cạnh tranh<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> HT<br /> D<br /> <br /> GĐ1: Phân tích nguồn lực và năng lực của DN<br /> GĐ2: Xây dựng năng lực cốt lõi<br /> GĐ3: Đánh giá năng lực cạnh tranh tổng thể<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_ Đánh giá MTBT _ cơ sở các nguồn lực – năng lực HTM_<br /> Mtrên<br /> M_<br /> HT  4.1.<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br />  4.2. Phân tích năng lực cốt lõi của DN<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM 4.3. Đánh giá HTM cạnh tranhDHTthể của DN<br /> <br /> năng lực<br /> tổng M<br /> DH<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br />  4.4. Mô thức đánh giá tổng hợp các nhân tố MTBT<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 3<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> Nguồn lực và năng lực: những nhân tố cơ bản<br /> để xây dựng chiến lược<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Chiến lược<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br />  Khả<br /> nguồn lực<br /> MU năng DN sử dụngTMU để tạo<br /> T nên SP/DV M_<br /> TM<br />  Ko có sự khác biệt hoặc chuyên biệt<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT hóa cho từng DN DHT<br /> HT quá trình và kỹ năngDHT<br />  Là sự D<br /> tổ hợp các<br /> D<br />  Là những ntố đầu vào DN tạo SP/DV<br /> <br />  Nếu đứng 1 mình nguồn lực ko thể tạo<br /> <br /> nên lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> mà DN phụ thuộc vào để đạt được các<br /> hđộng chuyên biệt trong quá trình sx<br /> <br /> MU<br /> T Sp/DV<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> 4.1.1. Phân tích & đánh giá các nguồn lực<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_ niệm: NguồnM_ là những yếuHTM_ của quá HTM_<br /> tố đầu vào<br /> HT  Khái<br /> HT lực<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> trình sản xuất kinh doanh<br /> <br />  Phân loại:<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU lực hữu hình: TMU tài chính, con người, tổ<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> <br /> M_ Nguồn HTM_ vật chất, HTM_<br /> M_<br /> HT chức… D<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br />  Nguồn lực vô hình: công nghệ, danh tiếng, bí quyết…<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 5<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2