intTypePromotion=3

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
30
lượt xem
4
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 5 Các loại hình chiến lược gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Chiến lược cấp công ty, các chiến lược cạnh tranh tổng quát, lựa chọn và ra quyết định chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 5 - ĐH Thương Mại

MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Chương 5<br /> Các loại hìnhU<br /> chiến lược MU<br /> U<br /> M<br /> M<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> DH<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT3 tín chỉ<br /> Học phần:<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Đối tượng: Chính quy<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 1<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> NỘI DUNG<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> 5.1. Chiến lược cấp công ty<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU chiến lược _TMU tổng quát _TMU<br /> T Các<br /> TM<br /> 5.2.<br /> cạnh tranh<br /> M_<br /> M<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> 5.3. Lựa chọn và ra quyết định chiến lược<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 2<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> 5.1.1. Chiến lược đa dạng hóa<br /> U<br /> U<br /> <br /> MU<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> Đa dạng hóa<br /> Đồng tâm<br /> <br />  Thay đổi lĩnh vực h.động<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU năng lực cộng_TMU<br /> MU<br />  Tìm kiếm<br /> sinh<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_Công nghệ và thị trường<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT <br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> Chiến lược<br /> Đa dạng hóa<br /> Hàng ngang<br /> <br /> Đa dạng hóa<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br />  Nền tảng:<br /> <br /> TM<br /> _<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 3<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> Đa dạng hóa<br /> Hàng dọc<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> a. Đa dạng hóa đồng tâm<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> MU<br /> T Niệm: Là CLM_T các s/p & d/v mới nhưng có liên<br /> T<br /> TM<br /> <br /> bổ sung<br /> M_ Khái<br /> M_<br /> M_<br /> HT quan tới s/p DHT tại của DN DHT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> & d/v hiện<br />  Các TH sử dụng:<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> ▪ Khi bổ sung các s/p mới nhưng có liên quan đến s/p đang kinh<br /> <br /> doanh sẽ nâng cao được DS bán của s/p hiện tại.<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> ▪ Khi các s/p mới sẽ được bán với giá cạnh tranh cao.<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> ▪ Cạnh tranh trong ngành không phát triển /phát triển chậm.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M ▪ Khi s/p hiện HTM_ đang ở giai đoạnTM_<br /> M_<br /> tại của DN<br /> HT<br /> H suy thoái.<br /> HT<br /> D<br /> D ngũ quản lý mạnh. D<br /> D<br /> ▪ Khi DN có đội<br /> ▪ Khi s/p mới có thể cân bằng sự lên xuống trong DT của DN.<br /> <br /> 4<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> b. Đa dạng hóa hàng ngang<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> TM thêm s/p &DHmới cho các khách DHT<br /> TM<br />  Khái niệm: Là CL bổ sung<br /> d/v<br /> DH<br /> hàng hiện tại của DN.<br /> <br />  Các TH sử dụng:<br /> <br /> MU<br /> <br /> MUtừ các s/p hiện tạiTMU hưởng nếu bổ_TMUs/p<br /> ▪<br /> sẽ bị ảnh<br /> sung các<br /> T DT<br /> TM<br /> _<br /> M_ mới và khôngTMquan.<br /> M<br /> M_<br /> HT<br /> H liên<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> D<br /> ▪ KD trong ngành có tính cạnh tranh cao hoặc không tăng<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> trưởng.<br /> ▪ Các kênh phân phối hiện tại được sử dụng nhằm tung ra<br /> s/p mới cho khách hàng hiện tại.<br /> ▪ Khi các s/p mới có mô hình doanh số bán không theo chu<br /> kỳ so với s/p hiện tại.<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 5<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản