intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
22
lượt xem
3
download

Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 6 gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Khái niệm bản chất và nhiệm vụ của thực thi chiến lược, quản trị các mục tiêu ngắn hạn và các chính sách, quy hoạch các nguồn lực để thực thi chiến lược, cấu trúc tổ chức thực thi chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Quản trị chiến lược: Chương 6 - ĐH Thương Mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D Chương 6.Các vấn đề quảnD<br /> D<br /> trị<br /> cơ bản trong thực thi chiến lược<br /> U<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT Học phần: 3 tín chỉ T<br /> D<br /> D<br /> DH<br /> Đối tượng: Chính quy<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 1<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> 6.1. KN,<br /> bản chất<br /> và nhiệm<br /> vụ của<br /> thực thi<br /> CL<br /> <br /> các<br /> TM tiêu mục<br /> H<br /> ngắn<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> 6.2.<br /> _TQtrị<br /> hạn & các<br /> chính sách<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 2<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU6.5. Xây<br /> 6.3. Qui<br /> TM<br /> 6.4. T<br /> Cấu<br /> _<br /> _<br /> dựng văn<br /> MLãnh<br /> hoạch các TMtrúc tổ<br /> hoá<br /> H chức thực trong DN HT6.6. chiến<br /> nguồn lực<br /> D thi thi chiến<br /> D đạo<br /> thực<br /> để thực<br /> lược<br /> CL<br /> <br /> lược<br /> <br /> thi chiến<br /> lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1.1. Khái niệm và nội dung của thực thi chiến lược<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T thi CL được hiểu _T hợp các hành động _TM<br />  Khái niệm: Thực<br /> M_<br /> M là tập<br /> M và<br /> HT cần thiết cho việc triển khai chiến lược.DHT<br /> HT<br /> D định<br /> D<br /> quyết<br />  Nội dung:<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> sách<br /> M Xây dựng các chính TM_<br /> HT<br /> D<br /> DH<br /> Phân bổ các nguồn lực<br /> <br /> Các vấn đề quản trị<br /> Thực thi chiến lược<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Thiết lập các mục tiêu hàng năm<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> 3<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU cấu trúc tổ chức _TM<br /> Thay<br /> _T đổi<br /> TM<br /> TM<br /> DH lược<br /> DH<br /> Phát triển lãnh đạo chiến<br /> MU<br /> T<br /> <br /> Phát huy văn hóa DN8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1.2. Phân biệt hoạch định và thực thi CL<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU thi chiến lược _TM<br /> Hoạch định chiến lược<br /> _T<br /> _T Thực<br /> M<br /> Tlực lượng trước khi hđộngHTM lý các lực lượng HTMđộng<br /> - Định vị các<br /> D khi hành<br /> DH<br /> D - Quản<br /> - Quá trình tư duy<br /> <br /> - Quá trình tác nghiệp<br /> <br /> kỹ năng<br /> những<br /> U- Đòi hỏi trực giác vàTMUphân tích tốt - Đòi hỏiMU khích lệ và kỹ năng TM<br /> lãnh đạo đặc biệt<br /> _<br /> _T<br /> M 1 vài cá nhân HTM hỏi phối hợp nhiềuHTM_<br /> - Đòi hỏi phối hợp<br /> - Đòi<br /> cá nhân, nhiều<br /> HT<br /> D<br /> D bộ phận<br /> D<br /> - Các khái niệm, công cụ của hoạch định<br /> CL tương đối như nhau giữa các tổ chức có<br /> qui mô và loại hình hđộng khác nhau<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Các CL gia<br /> <br /> 4<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> - Thực thi chiến lược có sự khác nhau<br /> rất lớn giữa các qui mô và loại hình<br /> hoạt động của tổ chức<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> Nhà quản lý cấp<br /> Chức năng<br /> <br /> Chuyền đổi trách nhiệm<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br /> 6.1.3. Quản trị các nhân tố ảnh hưởng đến thực thi CL<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> Cấu<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D trúc<br /> <br /> U<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> Chiến<br /> lược<br /> MU<br /> Kỹ<br /> năng<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> Hệ<br /> thống<br /> MU<br /> <br /> _T<br /> Mục tiêu<br /> M<br /> Tcả<br /> cao<br /> DH<br /> <br /> Phong<br /> cách<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> MU<br /> Cán _T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> T<br /> Hbộ<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> <br /> Mô hình 7S của McKinsey:<br /> 5<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> Bộ môn Quản trị chiến lược<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> 8/7/2017<br /> <br /> TM<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản