intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng môn Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống tài chính

Chia sẻ: Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

181
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống tài chính với các nội dung chính hướng đến trình bày như: Bản chất của tài chính; chức năng tài chính; các khâu của thị trường tài chính (chủ thể tài chính); cấu trúc của thị trƣờng tài chính. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn Tài chính tiền tệ: Chương 1 - Tổng quan về hệ thống tài chính

 1. MÔN: TÀI CHÍNH TIỀN TỆ THỜI GIAN: 30t
 2. NỘI DUNG Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH Chƣơng 2: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Chƣơng 3: HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Chƣơng 4: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 3. CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
 4. NỘI DUNG 1.Bản chất của tài chính 2. Chức năng tài chính 3. Các khâu của thị trƣờng tài chính (chủ thể tài chính) 4. Cấu trúc của thị trƣờng tài chính
 5. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH
 6. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH
 7. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH SỰ RA ĐỜI VÀ TỒN TẠI CỦA NHÀ NƢỚC SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI SỰ TỒN TẠI CHÍNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA, TIỀN TỆ
 8. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Khái niệm về nguồn tài chính. - Tài chính phản ánh hoạt động chủ chuyển tiền tệ giữa các chủ thể với nhau. Trong nền kinh tế thị trường xuất phát từ những nhu cầu nhất định mà các chủ thể cần phải thực hiện sự chuyển giao với nhau một khối lượng tiền tệ tương ứng. Khối lượng tiền tệ để thực hiện một giao dịch tài chính được gọi là nguồn tài chính hay còn gọi là vốn kinh doanh.
 9. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Khái niệm về nguồn tài chính. Theo nghĩa hẹp: Nguồn tài chính là khối lượng tiền tệ có tính lỏng cao được biểu hiện thông qua các quỹ tiền tệ như là: - Quỹ tiền tệ tập trung của nhà nước - Các quỹ tiền tệ của doanh nghiệp - Các quỹ tiền tệ của các định chế tài chính - Quỹ tiền tệ của các hộ gia đình và các tổ chức xã hội.
 10. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Khái niệm về nguồn tài chính. Theo nghĩa rộng: Ngoài khối tiền có tính lỏng cao, nguồn tài chính còn bao gồm khối tiền có tính lỏng thấp như: - Các loại chứng khoán - Bất động sản, sở hữu trí tuệ và các tài sản vô hình có khả năng tiền tệ hóa.
 11. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Đối với một quốc gia, nguồn tài chính được hình thành từ trong nước và nước ngoài.  Nguồn tài chính trong nƣớc. - Thể hiện sức mạnh nội lực của một quốc gia. - Ưu điểm:  Ổn định  Bền vững  Giảm thiểu được rủi ro và hậu quả xấu đối với nền kinh tế do những tác động từ bên ngoài
 12. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Nguồn tài chính trong nƣớc. - Nguồn tài chính trong nước chủ yếu được hình thành từ tiết kiệm trong nền kinh tế. - Mặc dù trong thời đại ngày nay, các dòng vốn nước ngoài ngày càng trở nên không thể thiếu được đối với các nước đang phát triển, nhưng nguồn vốn từ tiết kiệm trong nước vẫn giữ vị trí quyết định.
 13. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Nguồn tài chính nƣớc ngoài - Ưu thế mang lại ngoài tệ cho nền kinh tế. - Tuy vậy, nguồn tài chính nước ngoài trong nó lại luôn ẩn chứa những nhân tố tiềm tàng gây bất lợi cho nền kinh tế như: + Lệ thuộc + Nguy cơ khủng hoảng nợ + Sự tháo chạy đầu tư + Sự gia tăng tiêu dùng và giảm tiết kiệm trong nước.
 14. 1. BẢN CHẤT CỦA TÀI CHÍNH  Nguồn tài chính nƣớc ngoài - Như vậy việc huy động vốn nước ngoài đặt ra những thử thách không nhỏ trong chính sách huy động vốn của các nền kinh tế đang chuyển đổi, đó là: một mặt, phải ra sức huy động vốn nước ngoài để đáp ứng tối đa nhu cầu vốn cho công nghiệp hóa, mặt khác, phải kiểm soát chặt chẽ sự vận động vốn nước ngoài để ngăn chặn khủng hoảng. - Theo quan điểm của Samuelson, các nền kinh tế kém phát triển do thiếu nguồn tài chính nên rơi vào vòng lẩn quẩn của sự nghèo đói.
 15. Vòng lẩn quẩn của sự nghèo đói Tiết kiệm thấp - Đầu tư thấp Tích lũy vốn thấp Thu nhập thấp Năng suất thấp
 16. Vòng lẩn quẩn của sự nghèo đói  Vậy khi nào cần vay vốn nước ngoài? - Đầu tư trong nước vượt quá tiết kiệm. - Nhập khẩu vượt quá xuất khẩu “cán cân thương mại thâm hụt”. - Để cân bằng cán cân kinh tế vĩ mô cần thực hiện chính sách gia tăng thu hút nguồn tài chính nước ngoài để lấp vào thiếu hụt.
 17. 2. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH GIÁM PHÂN ĐỐC PHỐI HUY ĐỘNG CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH
 18. 2. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Huy động nguồn tài chính Trong nền kinh tế thị trường, để tồn tại và phát triển, các chủ thể cần phải có nguồn tài chính nhất định. Chức năng huy động nguồn tài chính, hay còn gọi là chức năng huy động vốn, thể hiện khả năng tổ chức khai thác các nguồn tài chính nhằm tạo lập nguồn lực đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế.
 19. 2. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Huy động nguồn tài chính - Sự huy động nguồn lực chỉ đặt ra khi các chủ thể không đủ khả năng tài trợ, và do vậy họ cần phải huy động các nguồn lực được cung cấp từ hệ thống tài chính. - Huy động vốn phải tuân thủ cơ chế thị trường, quan hệ cung cầu và giá cả của vốn. - Thực hiện chính sách huy động vốn hiệu quả.
 20. 2. CHỨC NĂNG CỦA TÀI CHÍNH  Huy động nguồn tài chính Các yêu cầu đặt ra cho chính sách huy động vốn là: - Về thời gian - Về kinh tế - Về mặt pháp lý
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2