intTypePromotion=1

Bài Giảng Năng lượng tái tạo - GV. Lê Phương Trường

Chia sẻ: Nguyễn Quốc Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:164

0
1.140
lượt xem
515
download

Bài Giảng Năng lượng tái tạo - GV. Lê Phương Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài Giảng Năng lượng tái tạo trình bày các nội dung: tổng quan về năng lượng gió, tốc độ gió và năng lượng, hệ thống năng lượng gió, tổng quan về năng lượng mặt trời, pin mặt trời, bức xạ mặt trời, tính toán thiết kế hệ thống pin năng lượng mặt trời, hệ thống lai, ứng dụng năng lượng mặt trời, các loại năng lượng tái tạo khác, năng lượng sinh khối, năng lượng địa nhiệt, năng lượng đại dương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Giảng Năng lượng tái tạo - GV. Lê Phương Trường

 1. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG KHOA CƠ ĐIỆN BÀI GIẢNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO Biên Soạn: Lê Phương Trường Lưu Hành Nội Bộ Biên Hòa 1/10/2010 I
 2. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PHẦN 1 NĂNG LƯỢNG GIÓ ........................................................................................... 1 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ …………………………………......2 1.1 Khái niệm ................................................................................................................ 2 1.2 Lịch sử phát triển ..................................................................................................... 3 1.3 Nguồn tài nguyên gió ............................................................................................... 4 1.3.1 Sự hình thành năng lượng gió............................................................................. 4 1.3.2 Bản chất của gió ................................................................................................. 5 1.4 Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam .............................................................. 6 1.4.1 Thống kê tổng công suất năng lượng gió trên toàn thế giới ................................. 6 1.4.2 Năng lượng gió ở Châu Âu ............................................................................. 11 1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam Triển vọng và phát triển .............................................. 14 1.5.1 Tình hình cung- cầu điện năng ở Việt Nam ...................................................... 14 1.5.2 Tiềm năng điện gió của Việt Nam .................................................................... 15 1.5.3 Phân bố năng lượng gió trên lãnh thổ Việt Nam ............................................... 17 Chương 2 TỐC ĐỘ GIÓ VÀ NĂNG LƯỢNG ............................................................... 24 2.1 Tốc độ gió và công suất ......................................................................................... 24 2.2 Vòng quét Rotor .................................................................................................... 25 2.3 Mật độ không khí ................................................................................................... 26 2.4 Hệ số mật độ không khí ......................................................................................... 27 Chương 3 HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG GIÓ ............................................................... 32 3.1 Xác suất phân bố và mật độ năng lượng gió ............................................................ 32 3.1.1 Xác suất phân bố Rayleigh ............................................................................... 33 3.1.2 Xác suất phân bố weibull ................................................................................. 33 3.2 Mật độ năng lượng gió ........................................................................................ 36 3.3 Sự ảnh hưởng của chiều cao đặt rotor (hub height) đến tốc độ gió ........................... 38 3.3.1 Chuyển đổi tốc độ gió theo luật lũy thừa của công suất (power law profile)...... 39 3.3.2 Chuyển đổi tốc độ gió theo lôgaric (Logarithmic profile) ................................. 39 3.4 Tài nguyên gió tại Việt Nam ................................................................................... 41 3.4.1 Quy luật và đặc điểm chung trong phân bố tốc độ gió trên lãnh thổ Việt Nam .. 41 3.4.2 Phân bố tốc độ gió tại mặt đất trên lãnh thổ ...................................................... 42 II
 3. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.4.3 Phân bố tốc độ gió trên lãnh thổ tại các độ cao ................................................. 43 3.4.4 Đặc điểm phân bố của tiềm năng năng lượng gió theo mùa .............................. 45 3.5 Nguyên Lý hoạt động và cấu trúc của tuốc bin năng lượng gió………...…56 3.5.1 Nguyên Lý hoạt động ....................................................................................... 49 3.5.2 Cấu trúc tuốc bin gió ........................................................................................ 49 3.5.2.1 Cấu trúc tuốc bin gió có trục nằm ngang .................................................... 49 3.5.2.2 Cấu trúc tuốc bin gió có trục dọc ............................................................... 51 3. 6 Cấu trúc của hệ thống năng lượng gió ................................................................... 52 3.6.1 Tháp đỡ............................................................................................................ 52 3.6.2 Tuốc bin........................................................................................................... 53 3.6.3 Cánh đón lấy gió .............................................................................................. 55 3.6.4 Điều khiển tốc độ ............................................................................................. 57 Phần 2 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ............................................................................... 63 Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ............................................. 64 1.1 Các khái niệm ......................................................................................................... 64 1.2 Lịch sử phát triển của pin mặt trời .......................................................................... 65 1.3 Năng lượng mặt trời trên thế giới ............................................................................ 66 1.4 Tiềm năng năng lượng mặt trời tại Việt Nam .......................................................... 67 Chương 2 PIN MẶT TRỜI ............................................................................................... 70 2.1 Cấu tạo .................................................................................................................. 71 2.2 Các công nghệ chế tạo pin năng lượng mặt trời ...................................................... 72 2.2.1 Silic tinh thể (Crytalline silicon solar cell) ........................................................ 72 2.2.2 Pin màng mỏng (Thin-Film CIGS and CdTe Photovoltaic Technologies) ......... 73 2.3 Nguyên lý hoạt động ............................................................................................... 74 2.3 Tấm và dãy năng lượng mặt trời ............................................................................. 75 2.4 Đặc điểm của pin mặt trời ...................................................................................... 77 2.4.1 Mạch điện tương đương ................................................................................... 77 2.4.2 Điện áp hở mạch và dòng ngắn mạch ............................................................... 79 Chương 3 BỨC XẠ MẶT TRỜI ...................................................................................... 82 3.1 Năng lượng từ mặt trời ........................................................................................... 82 III
 4. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.2 Một số khái niệm ................................................................................................... 84 3.3 Đo cường độ bức xạ mặt trời................................................................................... 87 Chương 4 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI....... 92 4.1 Lựa chọn sơ đồ cho hệ thống điện mặt trời ............................................................. 94 4.2 Tính toán hệ nguồn điện Pin mặt trời ..................................................................... 94 4.2.1 Tính phụ tải theo yêu cầu ................................................................................. 95 4.2.2 Tính toán năng lượng mặt trời cần thiết ............................................................ 97 4.2.3 Dung lượng của bộ acquy tính theo ampe-giờ, AH ........................................... 98 Chương 5 HỆ THỐNG LAI......................................................................................... 105 5.1 Khái niệm………………………………………………………………...112 5.2 Các hệ thống lai thông dụng ............................................................................ 106 5.2.1 Hệ thống lai năng lượng gió-mặt trời-ắc quy (Wind-PV-Battery hybrid system). …………………………………………………………………………......106 5.2.2 Hệ thống lai năng lượng mặt trời – tế bào nhiên liệu (PV-fuel cell hybrid system) .....................................................................................................................107 Chương 6 ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI .................................................... 111 6.1 Ứng dụng kết nối lưới .......................................................................................... 111 6.1.1 Nhà máy năng lượng mặt trời sử dụng pin năng lượng mặt trời ...................... 111 6.1.2. Nhà máy điện mặt trời sử dụng nhiệt độ cao .................................................. 112 6.2 Ứng dụng không kết nối lưới ............................................................................ 115 6.2.1 Các hệ thống năng lượng mặt trời độc lập.................................................. 115 6.2.1.1 Lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời ở arcata, California (Energy group get solarized) ............................................................................................................ 115 6.2.1.2 Một hệ thống năng lượng dùng cho một hộ gia đình nông thôn điển hình ở anh...................................................................................................................... 118 6.2.2 Các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời ........................................................ 121 6.2.2.1 Máy bơm nước sử dụng năng lượng mặt trời ........................................... 121 6.2.2.2 Xe năng lượng mặt trời............................................................................ 121 Phần 3 CÁC LOẠI NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO KHÁC ................................................. 127 Chương 1 NĂNG LƯỢNG SINH KHỐI ........................................................................ 128 1.1 Sinh khối và năng lượng sinh khối ....................................................................... 128 IV
 5. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.2Các công nghệ biến đổi sinh khối .......................................................................... 129 1.2.1Các công nghệ nhiệt hóa ................................................................................. 130 1.2.2 Công nghệ biến đổi sinh hóa .......................................................................... 134 Chương 2 NĂNG LƯỢNG ĐỊA NHIỆT ........................................................................ 141 2.1 Nguồn năng lượng địa nhiệt ..................................................................................... 141 2.2 Các phát triển kỹ thuật .......................................................................................... 145 Chương 3 NĂNG LƯỢNG ĐẠI DƯƠNG ..................................................................... 148 3.1 Năng lượng thủy triều .......................................................................................... 148 3.2 Năng lượng nhiệt đại dương .................................................................................. 153 3.3 Năng lượng sóng biển ........................................................................................... 156 V
 6. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Phần1 NĂNG LƯỢNG GIÓ Mục đích và yêu cầu Sau khi học xong phần này sinh viên nắm được  Định nghĩa năng lượng gió  Tiềm năng năng lượng gió tại Việt Nam  Đặc điểm tính chất của gió  Cấu trúc của một hệ thống gió  Tính toán công suất của hệ thống năng lượng gió  Tính toán sự phân bố năng lượng gió Số tiết lên lớp 12 tiết Bảng phân chia thời lượng STT NỘI DUNG SỐ TIẾT 1 Tổng quan về năng lượng gió 4 2 Tốc độ gió và năng lượng 4 3 Hệ thống năng lượng gió 4 1
 7. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Chương 1 TỔNG QUAN VỀ NĂNG LƯỢNG GIÓ Mục đích và yêu cầu Sau khi học xong chương này sinh viên nắm được  Các khái niệm  Lịch sử phát triển  Tình hình năng lượng gió trên thế giới  Tiềm năng năng lượng gió ở Việt Nam Số tiết lên lớp 2 tiết Bảng phân chia thời lượng STT NỘI DUNG SỐ TIẾT 1 Khái niệm, lịch sử phát triển 1 2 Năng lượng gió trên thế giới 3 và Việt Nam Tiềm năng năng lượng gió tại Việt Nam Trọng tâm của bài giảng - Nêu các khái niệm về năng lượng gió - Tiềm năng năng lượng gió tại Việt Nam 1.1 Khái niệm (xem [2] trang 9) Nguồn Năng lượng gió là sự biến đổi năng lượng của gió thành một loại năng lượng hữu dụng như là điện năng sử dụng tuốc bin gió, nguồn năng lượng được sản xuất từ tuốc bin gió là nguồn năng lượng xanh, sạch không gây ô nhiễm môi trường không gây hiệu ứng nhà kính. 2
 8. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu hỏi hiểu bài: 1. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao năng lượng gió được xem là một loại năng lượng sạch? 2. Anh (Chị) hãy cho biết năng lượng gió được sản xuất từ thiết bị gì? 3. Anh (Chị) hãy cho biết năng lượng gió hình thành như thế nào? 1.2 Lịch sử phát triển (Xem [3] trang 11) Năng lượng gió được con người sử dụng cách đây 5000 năm. Nó đã được người Hy lạp cổ đại ứng dụng để chạy các thuyền buồm trên dòng sông Nile. Sau đó người Châu Âu đã ứng dụng năng lượng gió trong các lĩnh vực giao thông vận tải và các mục đích khác.Vào những năm 1700 và 1800 nó được ứng dụng để xay ngũ cốc, máy bơm nước… Tuốc bin gió đầu tiên được lắp đặt để tạo ra điện sử dụng cho những vùng nông thôn ở Mỹ vào năm 1890 sau đó liên tiếp các thử nghiệm nối lưới các hệ thống tuốc bin gió được lắp đặt. Một thử nghiệm lắp đặt tuốc bin gió có công suất 2MW được lắp đặt tại Howard Knob năm 1979, tuốc bin gió 3MW được lắp đặt tại scốt len vào năm 1988. Ngày nay khoa học công nghệ ngày càng phát triển, nhu cầu về cung cấp điện cũng như các nguồn năng lượng hóa thạch ngày càng cạn kiệt. Những tuốc bin gió lớn được lắp đặt ngày càng nhiều, nó mang lại những lợi ích về kinh tế và môi trường to lớn. Dung lượng trung bình của các tuốc bin gió vào khoảng 300 kW cho đến những năm 1990. Những tuốc bin gió mới được lắp đặt từ những năm 1990 đến nay nằm trong phạm vi 1MW đến 3MW. Những tuốc bin gió có công suất 5MW đang được lắp đặt tại một số quốc gia. 3
 9. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu hỏi hiểu bài 4.Anh (Chị) hãy cho biết con người ứng dụng năng lượng gió đầu tiên để làm gì ? 5.Anh(Chị) hãy cho biết trước khi con người biết sử dụng năng lượng gió để phát điện. Con người đã ứng dụng năng lượng gió để làm gì? 6.Anh(Chị) hãy cho biết trước thập niên 90 công suất trung bình của các tuốc bin gió là bao nhiêu ? 7.Ngày nay công suất lớn nhất của các tuốc bin gió là bao nhiêu ? 8.Anh (Chị) hãy cho biết tại sao các nhà khoa học tập trung nghiên cứu năng lượng gió ngày càng nhiều ? 1.3 Nguồn tài nguyên gió (xem [2] trang 22) 1.3.1 Sự hình thành năng lượng gió Bức xạ mặt trời chiếu xuống bề mặt trái đất không đồng đều làm cho bầu khí quyển, nước và không khí nóng không đều nhau. Một nửa bề mặt của trái đất, mặt ban đêm bị che khuất không nhận được bức xạ mặt trời và thêm vào đó bức xạ mặt trời ở các vùng gần xích đạo nhiều hơn là ở các cực, do đó có sự khàc nhau về nhiệt độ và vì thế là khác nhau về áp suất mà không khí giữa xích đạo và hai cực cũng như không khí giữa mặt ban ngày và mặt ban đêm của trái đất di chuyển tạo thành gió. Trái đất xoay tròn cũng góp phần vào việc làm xoáy không khí và vì trục quay của trái đất nghiêng đi (so với mặt phẳng quỹ đạo trái đất tạo thành khi quay quanh mặt trời) nên cũng tạo thành các dòng không khí theo mùa. Do bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Coriolis được tạo thành từ sự quay quanh trục của trái đất nên không khí đi từ vùng áp cao đến vùng áp thấp không chuyển động thẳng mà tạo thành các cơn gió xoáy có chiều xoáy khác nhau giữa bắc bán cầu và nam bán cầu. Nếu nhìn từ vũ trụ thì trên bắc bán cầu không khí di chuyển vào một vùng áp thấp ngược với chiều kim đồng hồ và ra khỏi một vùng áp cao theo chiều kim đồng hồ. Trên nam bán cầu thì chiều hướng ngược lại. 4
 10. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ngoài các yếu tố tính toán trên gió cũng bị ảnh hưởng bởi địa hình tại địa phương. Do nước và đất có nhiệt dung khác nhau nên ban ngày đất nóng lên nhanh hơn nước, tạo nên khác biệt về áp suất và vì thế có gió thổi từ biển hay hồ vào đất liền. Vào ban đêm đất liền nguội nhanh hơn nước và hiệu ứng này xảy ra theo chiều ngược lại. Câu hỏi hiểu bài 9. Anh (Chị) hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành nên năng lượng gió? 10. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao chúng ta cần phải nghiên cứu sự hình thành năng lương gió? 11. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao nói năng lượng gió được hình thành từ năng lượng mặt trời? 12. Anh (Chị) hãy cho biết nếu như không có bức xạ mặt trời thì sự hình thành năng lượng gió sẽ như thế nào? 1.3.2 Bản chất của gió Năng lượng có sẵn trong gió khác nhau tùy thuộc vào lập phương của tốc độ gió, do đó sự hiểu biết về đặc tính của tài nguyên gió là rất quan trọng cho tất cả các khía cạnh của khai thác năng lượng gió, từ việc xác định những địa điểm phù hợp và dự đoán khả năng kinh tế của các dự án trang trại năng lượng gió cho tới việc thiết kế các tuốc bin gió và sự hiểu biết về hiệu quả của năng lượng gió trên các mạng phân phối điện. Từ đặc điểm của năng lượng gió đặc tính nổi bật nhất của nguồn tài nguyên gió là sự biến thiên của nó. Gió có sự biến động về mặt địa lý và tính chất tạm thời của nó. Hơn nữa sự biến đổi này có quy mô ảnh hưởng trên phạm vi rộng cả về không gian và thời gian. Tầm quan trọng của điều này là mối quan hệ lập phương của tốc độ gió với hệ năng lượng có sẵn. 5
 11. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Trên một quy mô rộng lớn hơn, không gian biến thiên mô tả một thực tế rằng có rất nhiều sự khác nhau về khí hậu ở các vùng khác nhau trên thế giới, một số nơi có gió lớn hơn hoặc có nhiều bão hơn so với khu vực khác trên thế giới. Sự hiểu biết về vấn đề này giúp cho vấn đề điều khiển và thiết kế các tuốc bin gió phù hợp với điều kiện thời tiết từng khu vực. Trên thực tế một trong những vùng khí hậu biến thiên trên một quy mô nhỏ hơn phần lớn được quyết định bởi địa lý tự nhiên ví dụ như tỷ trọng của đất và biển, kích thước của đất, và sự hiện diện của các ngọn núi hoặc vùng đồng bằng. Câu hỏi hiểu bài 13. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao nói bản chất của gió chỉ có tính chất tạm thời? 14. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao chúng ta cần phải hiểu biết về bản chất của gió? 15. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao nói gió có sự biến thiên theo địa lý? 16. Anh (Chị) hãy cho biết tại sao nói tốc độ gió biến thiên theo thời gian? 17. Anh (Chị) hãy cho biết nếu nghiên cứu đánh giá tốc độ gió theo một thời gian ngắn có ưu điểm gì? 18. Anh (Chị) hãy cho biết nếu nghiên cứu đánh giá tốc độ gió theo một thời gian ngắn có nhược điểm gì? 19. Anh (Chị) hãy cho biết nếu nghiên cứu đánh giá tốc độ gió theo một thời gian dài có nhược điểm gì?\ 20. Anh (Chị) hãy cho biết nếu nghiên cứu đánh giá tốc độ gió theo một thời gian ngắn có ưu điểm gì? 1.4 Năng Lượng gió trên thế giới và Việt Nam (xem [4]) 1.4.1 Thống kê tổng công suất năng lượng gió trên toàn thế giới Theo thống kê của WEC (Global wind energy council) kết thúc năm 2008 tổng công suất sản xuất được của các tuốc bin gió trên toàn cầu là 120,791 gigawats (Gw) chiếm 1.5% dung lượng điện sản xuất được của thế giới. Bảng 1.1 mô tả chi 6
 12. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- tiết tổng dung lượng năng lượng gió được lắp đặt từ năm 2007 đến năm 2008 trên toàn cầu theo từng châu lục: Bảng 1.1 Tổng dung lượng năng lượng gió trên toàn thế giới được lắp đặt từ năm 2007 đến hết năm 2008 7
 13. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguồn: GWEC[3] (1) Nam Phi ,Cape Vede,Israel, Lebane, Nigeria,Jordan (2) Thái lan, Băng la đét, in đô nê si a, Srilanka (3) Bỉ , Bung Ga ri, Croatia, Cộng Hòa sec,Estonia, Foroe island, Phần Lan, Hung-ga-ri, Latvia, luc-xam bua, Rô-maria, Nga, Slovakia, switzeland, Ukraina. (4) Áo, Đan Mạch, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hung-ga-ri, Ai len, ý, Poland, Bồ đào nha, Slovakia, tây ban nha, Thụy Điển, Anh, Bỉ, Cybrus, Estonia, Phần Lan, Hung ga ri, Ai len, Rô ma ri a, slovakia,slovenia, cộng hòa séc, Lithuania, Luxembua, Malta, Netherlands (5) Cô lômbia, chi lê, cu ba. Chú thích Affrica and Middle East: Châu Phi và trung đông Europe: châu âu Asia: châu á Latin America and Caribbean: châu mỹ la tin và ca ri bê 8
 14. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- North America: Bắc mỹ Pacific Region : Vùng thái bình dương Theo bảng thống kê 10 quốc gia có tổng dung lượng năng lượng gió lớn nhất thế giới được trình bày ở bảng 1.2. Theo bảng thống kê ở bảng 1.2 thì top 10 quốc gia có dung lượng lớn nhất thế giới chiếm 86,2% tổng dung lượng trên toàn cầu. Bảng 1.2 Top 10 quốc gia có dung lượng lắp đặt lớn nhất thế giới MW % USA 25,170 20.8 Germany 23,903 19.8 Spain 16,754 13.9 China 12,210 10.1 India 9,645 8.0 Italy 3,736 3.1 France 3,404 2.8 England 3,241 2.7 Denmark 3,180 2.6 Portugal 2,862 2.4 Rest of world 16,104 13.8 Top 10 total 104,104 86.2 World total 120,791 13.8 Nguồn GWEC 9
 15. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 1.1Tổng dung lượng gió tích lũy trên toàn cầu từ 1990 đến 2007 (MW) Chú thích Rest of the world: Phần còn lại của thế giới EU: Châu Âu Hình 1.2 Dung lượng nănglượng gió hàng năm từ 1991 đến 2007(MW) Chú thích Rest of the world: Phần còn lại của thế giới EU: Châu Âu 10
 16. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu hỏi hiểu bài: 21.Anh (Chị) hãy cho biết quốc gia nào có công suất tuốc bin gió lắp đặt lớn nhất thế giới hiện nay? 22.Anh (Chị) hãy cho biết quốc gia nào ở Châu Á có công suất tuốc bin gió lắp đặt lớn nhất? 23.Anh (Chị) hãy cho biết quốc gia nào ở Châu Âu có công suất tuốc bin gió lắp đặt lớn nhất? 24.Anh ( Chị ) hãy cho biết quốc gia nào có công suất mới lắp đặt lớn nhất thế giới? 25.Anh ( Chị ) hãy kể tên ba quốc gia đứng đầu thế giới về năng lượng gió ? 1.4.2 Năng lượng gió ở Châu Âu (xem [3] trang 19) Việc sử dụng năng lượng gió đã và đang phát triển rất lớn ở Châu âu. Với sự hỗ trợ của chính phủ về chống ô nhiễm môi trường và hiệu ứng nhà kính đã thúc đẩy sự phát triển năng lượng gió vốn đã lớn mạnh ở châu âu. Hình 1.3 tổng công suất năng lượng gió được lắp đặt ở Châu âu đến cuối năm 2008. Theo bảng báo cáo thì đến cuối năm 2008 tổng dung lượng năng lượng gió được lắp đặt ở Châu âu là 65,933 MW trên tổng số 120,791 MW chiếm 54.58% tổng năng lượng gió được lắp đặt trên toàn thế giới. Theo bảng báo cáo của EWEA thì tổng công suất năng lượng gió được lắp đặt mới ở Châu Âu là 8,846 MW chiếm 36% tổng công suất các nguồn năng lượng mới được lắp đặt tại Châu Âu ( hình 1.4). Bảng báo cáo cho thấy tiềm năng phát triển nguồn năng lượng gió là rất lớn so với các nguồn năng lượng khác. 11
 17. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hình 1.3Tổng công suất năng lượng gió được lắp đặt ở châu âu đến cuối năm 2008 12
 18. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bảng 1.3 Bảng báo cáo chi tiết tổng dung lượng năng lượng gió được lắp đặt của các nước Châu Âu từ cuối năm 2007 đến cuối năm 2008 13
 19. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nguồn EWEA [4] Hình 1.4 Tổng công suất các nguồn năng lượng mới được lắp đặt ở Châu Âu 1.5 Năng lượng gió ở Việt Nam Triển vọng và phát triển (xem [1]) 1.5.1 Tình hình cung- cầu điện năng ở Việt Nam Tốc độ tăng trưởng trung bình sản lượng điện ở Việt Nam trong 20 năm trở lại đây đạt mức rất cao, khoảng 12-13% năm- tức là gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng GDP của nền kinh tế. Chiến lược công nghiệp hoá và duy trì tốc độ tăng trưởng cao để thực hiện, dân giàu, nước mạnh và tránh nguy cơ tụt hậu sẽ còn tiếp tục đặt lên vai ngành điện nhiều trọng trách và thách thức to lớn trong những thập niên tới. Để 14
 20. Bài Giảng Năng Lượng Tái Tạo Biên soạn : Lê Phương Trường --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- hoàn thành được những trọng trách này, ngành điện phải có khả năng dự báo nhu cầu về điện năng của nền kinh tế trên cơ sở đó hoạch định và phát triển năng lực cung ứng của mình. Việc ước lượng nhu cầu về điện không hề đơn giản, bởi vì nhu cầu về điện là nhu cầu dẫn xuất. Chẳng hạn như nhu cầu về điện sinh hoạt tăng cao trong mùa hè là do các hộ gia đình có nhu cầu điều hoà không khí, đá và nước mát. Tương tự như vậy các công ty sản xuất cần điện là do có thể được kết hợp với các yếu tố đầu vào khác (như lao động, nguyên vật liệu v.v) để sản xuất ra các sản phẩm cuối cùng. Nói cách khác, chúng ta không thể lượng nhu cầu về điện một cách trực tiếp mà phải thực hiện một cách gián tiếp thông qua việc ước lượng nhu cầu của các sản phẩm cuối cùng. Nhu cầu này, đến lược nó lại phụ thuộc vào nhiều biến số kinh tế và xã hội khác. Năm 2005 điện phục vụ tiêu dùng và công nghiệp chiếm tỷ trọng rất lớn, lần lượt là 43,81% và 45,91%, trong khi 11% còn lại dành cho nông nghiệp và các nhu cầu khác. Nhu cầu điện của khu vực công nghiệp tăng cao là hệ quả trực tiếp của chủ trương công nghiệp hoá, hiện đại hoá nền kinh tế , mà một biểu hiện của nó là tốc độ tăng trưởng giá trị giá trị sản xuất công nghiệp trung bình hơn 10 năm qua đạt mức khá cao lá 10,5%. Còn ở khu vực tiêu dùng, cùng với mức tăng dân số, tốc độ đô thị hoá khá cao. Kết quả là nhu cầu về về điện của toàn nền kinh tế tăng trung bình gần 13%/năm, và tốc độ tăng của mấy năm trở lại đây thậm chí còn cao hơn mức bình thường . Theo dự báo, tốc độ tăng chóng mặt này sẽ còn tiếp tục duy trì trong nhiều năm tới. Đây thực sự là một thách thức to lớn, buộc ngành điện phải phát triển vuợt bậc để có thể đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế của đất nước. 1.5.2 Tiềm năng điện gió của Việt Nam Nằm trong khu vực cận nhiệt đới gió mùa với bờ biển dài, Việt Nam có một thuận lợi cơ bản để phát triển năng lượng lượng gió. So sánh tốc độ gió trung bình trong vùng biển đông VIệt Nam và các vùng biển lân cận cho thấy gió tại Biển Đông khá mạnh và thay đổi nhiều theo mùa. 15
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2