Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

Chia sẻ: Roni Simon | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:72

0
356
lượt xem
127
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán" học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: Bản chất, chức năng nhiệm vụ của kế toán; tầm quan trọng của thông tin kế toán với hoạt động kinh doanh và nền kinh tế; các nguyên tắc phương pháp kế toán; quá trình đo lường ghi chép cung cấp thông tin kế toán. Mời các bạn cùng tìm hiểu về nguyên lý kế toán thông qua bài giảng này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 - Tổng quan về kế toán

 1. NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN Thời lượng: 45 tiết
 2. Muc đích môn học ̣ Học phần này cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên lý kế toán: bản chất, đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của kế  toán tầm quan trọng của thông tin kế toán đối với hoạt  động kinh doanh và nền kinh tế các nguyên tắc, phương pháp kế toán  quá trình đo lường, ghi chép và cung cấp thông tin kế  toán 2
 3. Nhiệm vụ của sinh viên Đọc bài trước khi đến lớp  Tham gia các buổi học tại lớp  Làm bài tập, thảo luận theo nhóm để củng cố lý  thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành kế toán Làm các bài kiểm tra trong kỳ và thi hết học  phần. Tham khảo các tài liệu theo chỉ dẫn của giáo  viên. 3
 4. Nội dung Chương1: Tổng quan về kế toán Chương 2: Chứng từ kế toán Chương 3: Tính giá các đối tượng kế toán Chương 4: Tài khoản kế toán và ghi kép Chương 5: Hệ thống báo cáo kế toán tài chính Chuơng 6: Hình thức kế toán Chương 7: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu 4
 5. Chương 1 Tổng quan về kế toán Mục đích: 1. Định nghĩa kế toán và mô tả vai trò của kế toán và yêu cầu đối với thông tin kế toán 2. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị 3. Hiểu được các giả thuyết và nguyên tắc kế toán được công nhận (GAAPs) 4. Hiểu rõ đối tượng của kế toán và đặc trưng của nó 5. Nắm được quy trình kế toán 6. Hiểu khái quát về hệ thống phương pháp kế toán 7. Hiểu khái quát về hệ thống báo cáo kế toán tài chính 8. Hiểu được kế toán là một nghề nghiệp với những trách nhiệm về đạo đức 5
 6. Sơ lược lịch sử phát triển của kế toán 4 điều kiện ra đời của kế toán  - Biết đọc, biết viết - Hệ thống số viết - Chất liệu sổ sách - Xuất hiện của tiền – đơn vị đo lường chung Trước thế kỷ 13  Sau thế kỷ 13: xuất hiện kế toán kép – Paciolo (1494)  6
 7. Kế toán ở Việt nam Từ 1945-1954  Từ 1954-1990  1957: kế toán áp dụng trong công nhgiệp và xây dựng - 1970: điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước - 1988: Phpá lệnh kế toán và thống kê - Từ 1990 – nay  1994: Hệ thống kế toán mới - 2001-nay: Chuẩn mực kế toán - 2003: Luật kế toán - 7
 8. Các loại hình doanh nghiệp Việt Nam Cty TNHH  Cty cổ phần  Cty hợp danh  Doanh nghiệp tư nhân  8
 9. Kế toán là gì? Quan điểm trước đây  Quan điểm quốc tế  „ Hệ thống thông tin và kiểm tra dùng để đo lường/phản ánh, xử lý và truyền đạt những thông tin về tài chính, kết quả kinh doanh và các luồng tiền tạo ra của một đơn vị kinh tế“ Quan điểm theo luật của Việt Nam (điều 4)  „Kế toán là việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động“. 9
 10. Ba công việc cơ bản của kế toán Đo lường  Xử lý/ghi nhận  Truyền đạt thông tin  10
 11. Ba câu hỏi cơ bản của kế toán Đo lường và ghi nhận/xử lý Cái gì? (hoạt động của đơn vị: vốn kinh doanh,  quá trình và kết quả kinh doanh, luồng tiền) Khi nào và Như thế nào? (giả thuyết, nguyên  tắc, chuẩn mực, phương pháp, công cụ và phương tiện) Truyền đạt/cung cấp thông tin Bằng cách nào? (báo cáo tài chính)  11
 12. Chức năng của kế toán – cung cấp thông tin cho quản lý Người ra quyết Hoạt động kinh Thực hiện định quyết định doanh Dữ Nhu cầu thông tin Thông tin liệu Kế toán Phản ánh Xử lý Truyền đạt Phân loại Ghi chép Báo cáo dữ liệu sắp xếp truyền tin 12
 13. Kế toán trong tiến trình ra quyết định Làm quyết Xem xét Đặt mục tiêu phương án định Bước 2 Bước 3 Bước 1 Báo cáo phản Thực hiện hồi quyết định Bước 4 Bước 4 -Lập kế hoạch -Kiểm tra thực hiện -Lượng giá thực hiện 13
 14. Lưu ý Cần phân biệt giữa kế toán và: Việc giữ sổ sách  Hệ thống điện toán  Hệ thống thông tin nội bộ  14
 15. Đối tượng sử dụng thông tin kế toán Hoạt động kinh doanh Kế toán Người có quyền Người có quyền Nhà quản lý lợi trực tiếp lợi gián tiếp -Nhà đầu tư - Thuế, thống kê - Chủ DN - Chủ nợ - CQ chức năng -BGĐ, HĐQT Hành động có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 15
 16. Yêu cầu cơ bản đối với thông tin kế toán Dễ hiểu  Đáng tin cậy (trung thực, khách quan, đầy  đủ) Có thể so sánh được  16
 17. Đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ kế toán Kế toán là một nghề chuyên môn - Đạo đức  nghề nghiệp - Áp dụng các nguyên tắc về hạnh kiểm, xác định những hành động đúng, sai, nguyên tắc đạo đức trong khi hành nghề - Ngay thẳng - Lương thiện, khách quan - Tinh thần phục vụ trên quyền lợi cá nhân - Độc lập - Thận trọng, cẩn thận - Đảm bảo bí mật thông tin 17
 18. Đạo đức nghề nghiệp và dịch vụ kế toán Dịch vụ kế toán  - Kiểm toán, Tư vấn thuế, Dịch vụ tư vấn quản trị v.v. 18
 19. Phân biệt kế toán tài chính và kế toán quản trị (Điều 4, Luật Kế toán) Kế toán quản trị  Cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, điều hành, kiểm tra và ra quyết định trong nội bộ đơn vị Kế toán tài chính  Cung cấp thông tin kinh tế, tài chính b ằng báo cáo tài chính cho đối tượng bên trong và bên ngoài đơn vị 19
 20. Khái niệm cơ bản (giả thuyết) (Điều 2&4, Luật kế toán) Thực thể kinh doanh  Thước đo tiền tệ  Kỳ kế toán  20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản