intTypePromotion=3

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 6

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
231
lượt xem
121
download

bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bộ phận bằng đồng không có cách điện Các bộ phận bằng đồng không có cách điện Cáp điện lực lõi bằng đồng cách điện bằnggiấyU-10kv Cáp lõi nhom cách điện bằng giấy điện áp 10 kv trở lại Cáp điện lực cách điện bằng giấy điện áp 20-35 kv Cáp điện lực cách điện bằng cao su Dây dẫn cách điện bằng cao su hay bằng policlovinyl

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: bài giảng nhà máy điện và trạm biến áp, chương 6

  1. CHÖÔNG 2 CAÙC CHEÁ ÑOÄ LAØM VIEÄC CUÛA HEÄ THOÁNG ÑIEÄN
  2. BÀI TOÁN QUY HOẠCH LƯỚI PHÂN PHỐI  Xác định cấu trúc lưới thoả mãn các mục tiêu : tổn thất, vốn đầu tư bé, độ tin cậy cao...  Dữ liệu : Thông số lưới (số nút, khoảng cách, loại dây, công suất tải …)  Ràng buộc - Đảm bảo cấu trúc hình tia. - Định luật Kirchoff, công suất trên các đường dây, điện áp trên các nút nằm trong giới hạn cho phép...  Hàm mục tiêu J = a1.P + a2.C + a3.ENS → min
  3. PHƯƠNG PHÁP CỔ ĐIỂN QUY HOẠCH TỐI ƯU LƯỚI ĐIỆN  Phương pháp tính tối ưu truyền thống min c1 x + c2 y với A1 x + A2 y  b A3 y  d  Các phương pháp Heuristic - Lập trình động (Dynamic Programming). - Mô phỏng tôi thép (Simulated Annealing). - Lập trình tiến hoá (Evolutionary Programming). - Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm). - …
  4. THUẬT TOÁN DI TRUYỀN lai taïo quaàn theå maõ hoùa 1100101010 1100101010 lôøi giaûi 1011101110 ... 0011011001 0011011001 1100110001 1100110001 ñaùnh giaù ñoät bieán 1100101110 0011011001 ... choïn loïc caù theå 1011101010 0011001001 0011001001 giaûi maõ lôøi giaûi Baùnh xe roulette xaùc ñònh ñoä phuø hôïp Cơ chế hoạt động

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản