intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
101
lượt xem
13
download

Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 Thị trường tài chính được trình bày như sau: Những vấn đề chung về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường vốn. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 7 - ĐH Thương Mại

D<br /> H<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> CHƯƠNG 7<br /> THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH<br /> <br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 1<br /> <br /> D<br /> <br /> NỘI DUNG CHÍNH<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> 7.1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính (TTTC)<br /> 7.2. Thị trường tiền tệ<br /> 7.3. Thị trường vốn<br /> <br /> M<br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> 7.1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính<br /> <br /> D<br /> <br /> 7.1.1. Khái niệm:<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Là loại thị trường thực hiện việc chuyển giao các<br /> nguồn vốn từ người cung vốn sang người cầu vốn theo các<br /> <br /> nguyên tắc của thị trường, là tổng hòa của các mối quan hệ<br /> hàng hóa – vốn tiền tệ, cung cầu, giá cả phương thức giao<br /> <br /> M<br /> <br /> dịch và phương thức thanh toán.<br /> <br /> U<br /> <br /> 7.1. Những vấn đề chung về thị trường tài chính<br /> (tiếp)<br /> <br /> D<br /> <br /> 7.1.2. Các đặc trưng cơ bản của TTTC<br /> <br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> * Đặc trưng về đối tượng giao dịch<br /> * Đặc trưng về chủ thể giao dịch<br /> <br /> * Đặc trưng về phương thức hoạt động<br /> <br /> M<br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 7.1. Những vấn đề chung TTTC (tiếp)<br /> 7.1.3. Phân loại thị trường tài chính<br /> <br /> D<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> * Căn cứ vào phạm vi hoạt động:<br /> + Thị trường tài chính nội địa<br /> + Thị trường tài chính quốc tế<br /> * Căn cứ vào thời hạn thu hồi vốn đầu tư<br /> + Thị trường tiền tệ<br /> + Thị trường vốn<br /> * Căn cứ vào cơ chế hoạt động<br /> + Thị trường tập trung<br /> + Thị trường phi tập trung<br /> <br /> U<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2