intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
74
lượt xem
5
download

Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 được trình bày như sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính tiền tệ, khái niệm và đặc điểm, chức năng của các tổ chức tài chính tiền tệ, vai trò của các tổ chức tài chính tiền tệ, phân loại các tổ chức tài chính tiền tệ, ngân hàng thương mại,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn tài chính tiền tệ: Chương 8 - ĐH Thương Mại

D<br /> H<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> Chương 8<br /> <br /> CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN<br /> <br /> M<br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung chính<br /> <br /> D<br /> <br /> 8.1 Tổng quan về các tổ chức TCTG<br /> 8.1.1 Khái niệm và đặc điểm<br /> 8.1.2 Chức năng của các tổ chức TCTG<br /> 8.1.3 Vai trò của các tổ chức TCTG<br /> 8.1.4 Phân loại các tổ chức TCTG<br /> 8.2 Ngân hàng thương mại<br /> 8.2.1 Quá trình ra đời, phát triển của Ngân hàng thương mại<br /> 8.2.2 Chức năng và vai trò của Ngân hàng thương mại<br /> 8.2.3 Phân loại Ngân hàng thương mại<br /> 8.2.4 Các hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại<br /> 8.3 Các tổ chức tài chính phi Ngân hàng<br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> <br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8.1. Tổng quan về các tổ chức TCTG<br /> <br /> D<br /> <br /> 8.1.1 Khái niệm và đặc điểm:<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> * Khái niệm<br /> <br /> Tổ chức TCTG là những tổ chức thực hiện huy động nguồn<br /> tiền của những người có vốn nhàn rỗi để cung cấp cho những<br /> người cần vốn.<br /> <br /> M<br /> <br /> Vốn<br /> <br /> TỔ<br /> CHỨC<br /> TÀI<br /> CHÍNH<br /> TRUNG<br /> GIAN<br /> <br /> Nhóm người cần<br /> vốn cuối cùng<br /> -Tổ chức kinh tế<br /> -Chính phủ<br /> -Hộ gia đình<br /> -Các tổ chức XH<br /> <br /> U<br /> <br /> Nhóm người tiết<br /> kiệm cuối cùng<br /> -Hộ gia đình<br /> -Tổ chức kinh tế<br /> -Chính phủ<br /> -Các tổ chức XH<br /> <br /> Vốn<br /> <br /> 8.1.1 Khái niệm và đặc điểm (tiếp)<br /> * Đặc điểm:<br /> Là cơ sở kinh doanh TT và giấy tờ có giá vì mục đích lợi<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> nhuận.<br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 2 giai đoạn tạo ra các đầu ra : Huy động vốn; Cho vay.<br /> <br /> <br /> <br /> Đảm nhận những hoạt động trung gian: Trung gian mệnh<br /> giá; Trung gian rủi ro ngầm; Trung gian kỳ hạn; Trung<br /> <br /> M<br /> <br /> gian thanh khoản; Trung gian thông tin<br /> <br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8.1.2. Chức năng của các tổ chức TCTG:<br /> Chức năng tập trung vốn:<br /> <br /> <br /> <br /> Chức năng cung ứng vốn cho nền kinh tế:<br /> <br /> <br /> <br /> Chức năng kiểm soát:<br /> <br /> D<br /> <br /> <br /> <br /> M<br /> <br /> _T<br /> TM<br /> <br /> H<br /> <br /> U<br /> Bộ môn Tài chính Doanh Nghiệp<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản