intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - Tổng quan về phân tích tài chính

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
21
lượt xem
3
download

Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - Tổng quan về phân tích tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về mục tiêu của những đối tượng quan tâm tới tình hình tài chính của doanh nghiệp, phương pháp sử dụng trong phân tích tài chính, quy trình phân tích tài chính, thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính, nội dung phân tích và nghiên cứu tình huống làm ví dụ minh họa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính: Bài 1 - Tổng quan về phân tích tài chính

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> <br /> Bộ môn: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> Viện:<br /> <br /> NGÂN HÀNG TÀI CHÍNH<br /> <br /> Trường: ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> <br /> v1.0015106223<br /> <br /> 1<br /> <br /> GIỚI THIỆU HỌC PHẦN<br /> I. Mục tiêu học phần<br /> •<br /> <br /> Nhận biết, nhắc lại các nội dung phân tích, phương pháp phân tích về các vấn đề tài<br /> chính cụ thể của doanh nghiệp.<br /> <br /> •<br /> <br /> Tổng hợp các tài liệu, thông tin được cung cấp để xác định vấn đề tồn tại của doanh nghiệp.<br /> <br /> •<br /> <br /> Phân tích, đánh giá dữ liệu thứ cấp và sơ cấp nhằm đưa ra khuyến nghị, giải pháp cụ<br /> thể cho vấn đề tồn tại của doanh nghiệp Xây dựng và thiết kế các tình huống hoặc<br /> đưa thêm vào các giả định để cải thiện tình hình tài chính, kinh doanh hiện nay của<br /> doanh nghiệp.<br /> <br /> v1.0015106223<br /> <br /> 2<br /> <br /> GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo)<br /> II. Nội dung nghiên cứu<br /> •<br /> <br /> Bài 1: Tổng quan về phân tích tài chính<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 2: Hệ thống báo cáo tài chính<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 3: Phân tích hoạt động kinh doanh<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 4: Phân tích hoạt động đầu tư<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 5: Phân tích hoạt động tài chính<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 6: Phân tích dòng tiền và khả năng thanh toán<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 7: Phân tích khả năng sinh lời<br /> <br /> •<br /> <br /> Bài 8: Dự báo báo cáo tài chính và ứng dụng phân tích tài chính<br /> <br /> v1.0015106223<br /> <br /> 3<br /> <br /> GIỚI THIỆU HỌC PHẦN (tiếp theo)<br /> III. Tài liệu tham khảo<br /> •<br /> <br /> Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, Chủ biên: PGS.TS Lưu Thị Hương, 2012.<br /> <br /> •<br /> <br /> Fundamentals of Corporate Finance, Ross, Seventh Edition, Mc Graw Hill, 2007;<br /> John J. Wild, K.R. Surammamyam, Robert F. Halsey (2005), Financial statement<br /> Analysis_Ninth Edition, Mc Graw Hill.<br /> <br /> •<br /> <br /> Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, TS Bùi Văn Vần và TS Vũ Văn Ninh đồng chủ<br /> biên, Nxb Tài chính, 2013.<br /> <br /> •<br /> <br /> Quản trị Tài chính doanh nghiêp, Nguyễn Hải Sản, Nxb Thống kê, 2010.<br /> <br /> •<br /> <br /> PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, Phân tích Báo cáo tài chính, Nhà xuất bản tài chính,<br /> Đại học Kinh tế Quốc dân, năm 2011.<br /> <br /> •<br /> <br /> TS. Nguyễn Minh Kiều, Tài chính công ty, Nhà xuất bản thống kê, Năm 2006.<br /> <br /> •<br /> <br /> TS. Lê Thị Xuân, Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp, Học viện Ngân hàng,<br /> năm 2011.<br /> <br /> v1.0015106223<br /> <br /> 4<br /> <br /> BÀI 1<br /> TỔNG QUAN VỀ<br /> PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH<br /> <br /> Giảng viên: ThS. Phạm Văn Tuệ Nhã<br /> Trường: Đại học Kinh tế Quốc dân<br /> <br /> v1.0015106223<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản