intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
33
lượt xem
3
download

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư; tầm quan trọng của ROI, tổng tài sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 5: Phân tích tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư và khả năng sinh lợi

PHÂN TÍCH TỶ SUẤT SINH LỢI<br /> TRÊN VỐN ĐẦU TƯ VÀ<br /> KHẢ NĂNG SINH LỢI<br /> <br /> PHÂN TÍCH TỶ SUẤT SINH LỢI<br /> TRÊN VỐN ĐẦU TƯ<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tầm quan trọng của ROI<br /> <br /> Mối quan hệ giữa thu nhập và vốn đầu tư gọi<br /> là tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư (ROI).<br />  Đánh giá thành quả của công ty (dự án) so với<br /> vốn đầu tư bỏ ra<br />  Thước đo này cũng cho phép so sánh thành<br /> quả và rủi ro giữa các công ty.<br /> <br /> Suất sinh lợi trên vốn đầu tư<br /> Các mối quan hệ của ROI<br /> • ROI có quan hệ với thu nhập, hoặc các chỉ tiêu<br /> đo lường hiệu quả hoạt động khác theo mức độ<br /> và nguồn tài trợ của công ty<br /> • ROI cho phép so sánh với các cơ hội đầu tư<br /> khác nhau<br /> • Các dự án rủi ro hơn kỳ vọng mang<br /> lại ROI cao hơn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Tầm quan trọng của ROI<br /> Phân tích ROI là so sánh thu nhập của một<br /> công ty đối với quy mô và nguồn tài trợ của<br /> công ty.<br /> Thước đo này xác định khả năng thành<br /> công, thu hút nguồn tài trợ, tái chi trả chủ nợ<br /> và thưởng cho các chủ sở hữu.<br /> <br /> Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư-ROI<br /> Ứng dụng của ROI<br /> (1) Đo lường<br /> hiệu quả<br /> quản lý<br /> <br /> (3)<br /> Dự báo thu<br /> nhập<br /> <br /> (2) Đánh giá<br /> khả năng<br /> sinh lợi<br /> (4)<br /> Hoạch định<br /> và kiểm soát<br /> <br /> Do đó, ROI là thước<br /> đo thích hợp đối với<br /> tính hiệu quả của nhà<br /> quản trị<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các thành phần của ROI<br /> Thật<br /> <br /> đơn giản!<br /> <br /> Tỷ suất sinh lợi trên vốn đầu tư được tính:<br /> Thu nhập<br /> Vốn đầu tư<br /> <br /> Các thành phần của ROI<br /> Các chỉ tiêu đo lường vốn đầu tư<br /> Các chỉ tiêu thông dụng nhất:<br /> • Tổng tài sản<br /> • Vốn cổ phần<br /> <br /> 4<br /> <br /> Tổng tài sản<br /> • Tỷ<br /> •<br /> <br /> suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA):<br /> <br /> là một thước đo thích hợp cho tính hiệu quả của hoạt<br /> động kinh doanh.<br /> <br /> • phản<br /> <br /> ánh lợi nhuận của công ty được sinh ra từ tổng tài<br /> sản (tổng nguồn tài trợ).<br /> <br /> • Thước<br /> <br /> đo này không phân biệt<br /> <br /> lợi nhuận theo nguồn tài trợ.<br /> <br /> Tổng tài sản<br /> Do vậy: Phân tích ROI chỉ tập trung vào đánh giá<br /> hoặc dự báo thành quả hoạt động.<br /> • Tuy<br /> <br /> nhiên, cần có một số điều chỉnh cho:<br /> <br /> • Tài<br /> <br /> sản không hoạt động<br /> <br /> • Tài<br /> <br /> sản vô hình<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản