intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1

Chia sẻ: Asdhdk Dalkjsdhak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

100
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tăng khả năng chịu tải và giảm tính nén lún của nền đất yếu.  Đạt được bằng cách chất tải trọng tạm thời trước khi xây dựng kết cấu.  Phần tải trọng này có thể được áp dụng bằng việc sử dụng trọng lượng khối đắp hoặc áp suất chân không.  Đất mềm được cải thiện (hay được gia cố) phần lớn bằng việc ép nước trong đất thoát ra ngoài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN part 1

  1. CHUYÊN CHUYÊN ĐỀ DỊCH TÀI LIỆU PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) (PVDs) Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS ĐÀO VĂN TOẠI PGS.TS Nhóm thực hiện : NGUYỄN THÀNH TRUNG NGUYỄN TRẦN NGỌC TUYẾN ẦN TUYẾN Hà Nội, 2-10-2008.
  2. HỘI HỘI THẢO VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP GIA CỐ NỀN ĐẤT; 5-1-2008 PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP GIA TẢI TRƯỚC SỬ DỤNG CÁC VẬT THOÁT NƯỚC ĐỨNG ĐÚC SẴN (PVDs) (PVDs) Phần 1: Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng Phần 2: Kỹ thuật gia tải trước bằng hút chân không Phần 3: Các tham số thiết kế Chujian Trường kỹ thuật xây dựng và môi trường Đại học công nghệ Nanyang
  3. Phần Phần I Kỹ thuật thoát nước thẳng đứng 1-1. Giới thiệu 1-2. Phương pháp phân tích và tính toán 1-3. Thiết bị 1-4. Kiểm soát chất lượng và những lưu ý thực tế
  4. 1-1. GIỚI THIỆU
  5. QUÁ QUÁ TRÌNH CẢI TẠO ĐẤT NGOÀI KHƠI
  6. Mục Mục đích gia tải trước Tăng Tăng khả năng chịu tải và giảm tính nén lún của nền đất  yếu. yếu. Đạt Đạt được bằng cách chất tải trọng tạm thời trước khi xây  dựng dựng kết cấu. Phần Phần tải trọng này có thể được áp dụng bằng việc sử  dụng dụng trọng lượng khối đắp hoặc áp suất chân không. Đất Đất mềm được cải thiện (hay được gia cố) phần lớn  bằng bằng việc ép nước trong đất thoát ra ngoài.
  7. Sự gia tải trước làm làm giảm độ lún (Theo (Theo Hausmann 1990) 1990) Có gia tải trước Độ lún Không gia tải trước Thời gian
  8. Cơ Cơ cấu gia tải trước Cố kết sơ cấp. (Độ dốc của đường cong = Cc) Hệ số rỗng Đường cong dỡ tải và gia tải lại (Độ dốc Cr)
  9. Đất mềm Việc gia tải trước làm tăng cường Đất mềm cần sử dụng giải pháp móng cọc độ chống cắt vì vậy cho phép tiết kiệm kiệm móng Tải trọng (Theo (Theo Hausmann Hausmann 1990) Đất mềm cố kết dưới tác dụng của tải trọng Việc gia tải trước cho phép sử dụng các loại móng rẻ hơn
  10. Việc Việc gia tải trước Thuận lợi  Chi Chi phí không đắt nếu một khu vực rộng lớn  được được cải thiện Khó khăn  Mất Mất nhiều thời gian. Cần vài tháng cho đến  đến vài năm. Vì vậy, các vật thoát nước thẳng đứng đúc sẵn thường được sử dụng để rút ngắn đường thoát nước và vì vậy đẩy nhanh quá quá trình cố kết đất.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2