intTypePromotion=3

Bai_giang_QLNN_Chuong_3

Chia sẻ: Ben Ben | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:78

0
108
lượt xem
53
download

Bai_giang_QLNN_Chuong_3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhà nước một mặt là cơ quan thống trị giai cấp của một hoặc một nhóm giai cấp này đối với một hoặc toàn bộ các giai cấp khác trong xã hội; mặt khác là quyền lực công đại diện cho lợi ích chung của cộng đồng xã hội nhằm duy trì và phát triển xã hội trước lịch sử và các Nhà nước khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bai_giang_QLNN_Chuong_3

 1. Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế. Phương Công cụ pháp quản lý quản lý Nhà nước Nhà nước về kinh về kinh tế tế
 2. Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.
 3. Ch Chương 3. Công cụ và phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế.
 4. 1. 1. Công cụ quản lý nhà nước về KT
 5. 1.1 1.1 Khái niệm, bản chất công cụ QLNN về KT Khái niệm. Bản chất Công cụ quản lý nhà nước về kinh tế là tổng thể những phương tiện hữu hình và vô hình mà nhà nước sử dụng để tác động lên mọi chủ thể kinh tế trong xã hội nhằm thực hiện mục tiêu quản lý kinh tế quốc dân.
 6. Pháp luật 1 1 • Khái niệm: • Pháp luật • Pháp luật về kinh tế • Mối quan hệ giữa pháp luật và kinh tế • Tác động của pháp luật tới kinh tế
 7. Kế hoạch 2 Khái niệm
 8. Các loại kế hoạch QLNN về KT
 9. Vai trò của quản lý kế hoạch. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là căn cứ cơ bản của quản lý kinh tế quốc dân. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là một khâu quan trọng và là một bộ phận cấu thành hữu cơ của quản lý kinh tế quốc dân. • Quản lý kế hoạch vĩ mô là một công cụ quan trọng của Nhà nước để điều hành kinh tế vĩ mô.
 10. Đổi mới công tác kế hoạch hoá vĩ mô a. Kết hợp kế hoạch với thị trường b. Chuyển kế hoạch cụ thể, trực tiếp sang kế hoạch định hướng gián tiếp. c. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch đồng thời tăng cường chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch.
 11. Chính sách 3
 12. Khái niệm Chính sách Khái * Chính sách: là * Chính sách KT-XH: phương thức hành là tổng thể các quan động được một chủ điểm tư tưởng, mục thể khẳng định và thực tiêu tổng quát và những hiện nhằm giải quyết phương thức cơ bản để những vấn đề lặp đi thực hiện mục tiêu phát lặp lại triển của đất nước.
 13. Phân loại chính sách
 14. Phân Phân loại chính sách • Theo lĩnh vực tác • Theo phạm vi tác động: động: • CS Kinh tế • CS vĩ mô • CS Xã hội • CS vi mô • CS Văn hóa • CS Đối ngoại • CS An ninh quốc phòng
 15. Phân Phân loại chính sách • Theo cấp độ tác • Theo thời gian phát động: huy hiệu lực: • CS của trung ương • CS dài hạn • CS của địa phương • CS ngắn hạn
 16. Chức năng của chính sách Ch
 17. Yêu Yêu cầu của chính sách
 18. Vòng Vòng đời của một chính sách Gđ 1: đưa cs vào thực hiện Gđ2: hiệu lực và hiệu quả cs Hiệu Điểm lực và Gđ3: hiệu lực và hiệu quả ngưỡng hiệu suy giảm quả Gđ4: suy thoái. của chính sách gđ1 gđ2 gđ3 gđ4 Thời gian
 19. Quá Quá trình chính sách
 20. Tài sản quốc gia 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản