intTypePromotion=3

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 8a – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Họ Tên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
2
download

Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 8a – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng “Quá trình và thiết bị Silicat 1 – Chương 8: Phân riêng bằng máy sàng” cung cấp cho người học các kiến thức: Đại cương và phân loại thiết bị phân riêng, phân loại thiết bị sàng, hiêu suất QT sàng, mô tả cấu tạo và nguyên lý hoạt động thiết bị sàng… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quá trình và thiết bị Silicat 1: Chương 8a – ĐH Bách khoa TP.Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 8<br /> <br /> QUÁ TRÌNH &<br /> THI T B SILICAT 1<br /> <br /> Phân riêng<br /> b ng máy sàng<br /> <br /> B môn V t li u Silicat<br /> Khoa Công Ngh V t Li u<br /> Đ i h c Bách Khoa Tp. H Chí Minh<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-1<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> H 2 sàng song song<br /> <br /> KQ Phân tích rây<br /> <br /> H n h p v t li u đư c sàng qua 2 rây x p song<br /> song rây 8(Dh=0,2362cm) và 14(Dh=0,1168cm).<br /> Phân đo n THÔ<br /> <br /> trên sàng 8<br /> <br /> Phân đo n TRUNG<br /> Phân đo n NH<br /> <br /> dư i sàng 8, trên sàng 14<br /> dư i sàng 14<br /> Xác đ nh<br /> <br /> THÔ<br /> N8<br /> TRUNG<br /> N14<br /> NH<br /> <br /> 8-2<br /> <br /> -THÔ/NLi u;<br /> TRUNG/NLi u; NH /Nli u<br /> <br /> Sàng<br /> 3<br /> 4<br /> 6<br /> 8<br /> 10<br /> 14<br /> 20<br /> 28<br /> 35<br /> 65<br /> Đáy<br /> <br /> Dh, cm<br /> 0.6987<br /> 0.4699<br /> 0.3327<br /> 0.2362<br /> 0.1651<br /> 0.1168<br /> 0.0833<br /> 0.0589<br /> 0.0417<br /> 0.0208<br /> <br /> NLieu Tho Trung Nho<br /> 3.50<br /> 15.00<br /> 27.50<br /> 23.50<br /> 16.00<br /> 9.10<br /> 3.40<br /> 1.30<br /> 0.70<br /> <br /> 14.00<br /> 50.00<br /> 24.00<br /> 8.00<br /> 4.00<br /> 0.00<br /> 0.00<br /> 0.00<br /> 0.00<br /> <br /> 4.2<br /> 35.8<br /> 30.8<br /> 18.3<br /> 10.2<br /> 0.7<br /> <br /> 0<br /> 20.00<br /> 26.70<br /> 20.20<br /> 19.60<br /> 8.90<br /> 4.60<br /> <br /> % tich<br /> luy<br /> 0<br /> 3.50<br /> 18.50<br /> 46.00<br /> 69.50<br /> 85.50<br /> 94.60<br /> 98.00<br /> 99.30<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> <br /> % tich<br /> luy<br /> 0<br /> 14.00<br /> 64.00<br /> 88.00<br /> 96.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> <br /> % tich<br /> luy<br /> 0<br /> 0.00<br /> 4.20<br /> 40.00<br /> 70.80<br /> 89.10<br /> 99.30<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> <br /> % tich<br /> luy<br /> 0<br /> 0.00<br /> 0.00<br /> 0.00<br /> 20.00<br /> 46.70<br /> 66.90<br /> 86.50<br /> 95.40<br /> 100.00<br /> 100.00<br /> <br /> - Hi u su t sàng<br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-3<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-4<br /> <br /> 1<br /> <br /> N14<br /> <br /> N8<br /> <br /> 100<br /> 90<br /> <br /> x ↔ THÔ<br /> y ↔ TRUNG<br /> z ↔ NH<br /> <br /> Cân b ng v t ch t<br /> <br /> 80<br /> 70<br /> <br /> Trong NLi u<br /> <br /> Trong TRUNG<br /> <br /> 60<br /> <br /> %THÔ<br /> <br /> 50<br /> <br /> %TRUNG ynli u= 39,5<br /> <br /> %TRUNG ytrung= 49,1<br /> <br /> 40<br /> <br /> %NH<br /> <br /> %NH<br /> <br /> 30<br /> <br /> xnli u= 46<br /> <br /> %THÔ<br /> <br /> znli u= 13,5<br /> <br /> Trong THÔ<br /> <br /> xtrung= 40<br /> ztrung= 10,9<br /> <br /> Trong NH<br /> <br /> 20<br /> 10<br /> <br /> 0.700<br /> <br /> 0.600<br /> <br /> 0.500<br /> <br /> 0.400<br /> <br /> 0.300<br /> <br /> 0.200<br /> <br /> 0.100<br /> <br /> %THÔ<br /> <br /> %TRUNG ythô= 12<br /> <br /> %TRUNG ynh = 46,7<br /> <br /> %NH<br /> <br /> %NH<br /> <br /> 0<br /> 0.000<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-5<br /> <br /> Cân b ng v t ch t<br /> <br /> xthô= 88<br /> zthô= 0<br /> <br /> %THÔ<br /> <br /> xnh = 0<br /> znh = 53,3<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-6<br /> <br /> Hi u su t sàng<br /> <br /> Nli u = THÔ + TRUNG + NH<br /> <br /> Hi u su t sàng vl THÔ<br /> <br /> xnli u*Nli u = xthô* THÔ + xtrung* TRUNG + x nh * NH<br /> <br /> THÔ*xthô / Nli u*xnli u = 24,912% * 88/46 = 0,4765<br /> <br /> ynliêu*Nli u = ythô*THÔ + ytrung*TRUNG + ynh *NH<br /> <br /> Hi u su t sàng vl TRUNG<br /> 60,193% * 49,1/39,5 = 0,7482<br /> Hi u su t sàng vl NH<br /> <br /> THÔ/NLi u = 24,912%<br /> <br /> 14,895% * 53,3/13,5 = 0,5807<br /> <br /> TRUNG/NLi u = 60,193%<br /> <br /> Hi u su t quá trình sàng<br /> THÔ * TRUNG * NH<br /> <br /> NH /NLi u = 14,895%<br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-7<br /> <br /> = 0,2070<br /> <br /> PHƯƠNG PHÁP PHÂN RIÊNG - THIẾT BỊ SÀNG<br /> <br /> 8-8<br /> <br /> 2<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản