intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
15
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng, thái độ trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững thông qua các dự án lâm nghiệp xã hội. Để nắm rõ nội dung chi tiết bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 1 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Slide 1<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> Giảng viên phụ trách<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> NguyễnQuốc Bình<br /> Đại học Nông Lâm Tp. HCM<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 2<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Mụcđích củamônhọc<br />  Cung cấp cho học viên kiến thức, kỹ năng, thái độ<br /> <br /> trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên bền<br /> vững thông qua các dự án lâm nghiệp xã hội.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Thực hiện các dự án LNXH có những đặc điểm:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Đáp ứng nhu cầu thực sự của cộng đồng,<br /> Tuân thủ các quy định, lâm luật,<br /> Thu hút các bên liên quan tham gia dự án,<br /> Lập kế hoạch cho dự án phải mang tính thực tế,<br /> Giám sát và đánh giá dự án thường xuyên<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> 2<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 3<br /> <br /> Cácđặcđiểm củadựán:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Điểm xuất phát<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Xuất phát từ nhu cầu thực tế để giải quyết các vấn đề cụ thể,<br />  Cáchoạt động của dự án phải làm thay đổi tình trạng hiện hữu.<br /> <br />  Tạo ra một sự thay đổi<br />  Sự thay đổi phải theo mục đích và mục tiêu đã đưara.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Kế hoạch của dự án<br />  Mỗi dự án có một kế hoạch riêng; có thời gian bắt đầu và thời gian kết<br /> <br /> thúcnhất định<br /> <br />  Quản lý<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Bộ máy quản lý chỉ tồn tại trong thời gian dự án và tập trung cho thực<br /> <br /> thi dựán<br /> <br />  Nguồn lực:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Huy động từnhiều nguồn khác nhau và sử dụng một cách hiệu quả<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> 3<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 4<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Khái niệm dự án:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dự án là một tập hợp các hoạt động có liên<br /> <br /> quan với nhau, được kế hoạch hoá nhằm đạt<br /> được những mục tiêu xác định bằng việc tạo<br /> ra các kết quả cụ thể trong một khoảng thời<br /> gian nhất định, thông qua việc sử dụng hợp<br /> lý các nguồn lực nhất định<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> 4<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 5<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cáchtiếp cậncủadựánLNXH<br /> Kế hoạch phát triển vĩ mô<br /> Kế hoạch phát triển ngành<br /> lâmnghiệp, LNXH<br /> <br /> Kế hoạch phát triển lâm<br /> nghiệp xã hội vùng lãnh<br /> thổ<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Các chương trình phát triển<br /> LNXH<br /> Các chương trình hỗ trợ LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Từ trên xuống<br /> Từ dưới lên<br /> <br /> Dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cộng đồng người địa phương<br /> 5 April 2011<br /> <br /> 5<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 6<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cáchtiếp cậncủadựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dự án LNXH đều liên quan đến kế hoạch vĩ mô, kế hoạch<br /> ngành lâm nghiệp trong định hướng phát triển LNXH,<br /> nhằm khâu nối vào trong các hoạt động của dự án các<br /> mục tiêu và ưu tiên quốc gia, của ngành, của vùng.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  dự án LNXH là cơ sở để đạt đượcsự tham gia tối đa của<br /> người dân, cộng đồng địa phương.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Phải chú ý tới nhu cầu, năng lực, truyền thống, tập quán của người<br /> dân và cung cấp những thông tin cần thiết để cộng đồng tham gia<br /> tích cực vào các hoạt động của dự án.<br /> <br /> ___________________________________<br /> 5 April 2011<br /> <br /> 6<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 7<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cácđặctrưngcủadựán LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dựa trên kinh nghiệm, kiến thức bản địa của<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> cộng đồng,<br /> Thực hiện dựa trên năng lực, nguyện vọng của<br /> cộng đồng,<br /> Thực hiện ở các vùng rừng núi, nông thôn,<br /> Xuất phát từ lợi ích của cộng đồng, nhằm bảo vệ<br /> tài nguyên thiên nhiên<br /> …<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> 7<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 8<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Khái niệm dựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dự án lâm nghiệp xã hội là Dự án được<br /> <br /> xây dựng và thực thi phục vụ cho chương<br /> trình phát triển lâm nghiệp xã hội với đặc<br /> trưng cơ bản là có sự tham gia của người<br /> dân vào mọi giai đoạn và mọi hoạt động<br /> của Dự án<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> 8<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 9<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Đặcđiểm củadựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dự án LNXH là một tập hợp các hoạt động được dự kiến từ<br /> trước, nhằm đạt những mục tiêu xác định.<br />  Dự án LNXH tồn tại theo một chu kỳ xác định, có thời điểm bắt<br /> đầu và thời điểm kết thúc rõ ràng.<br />  Dự án LNXH là một thể thống nhất các yếu tố: Mục tiêu cần;<br /> Các kết quả; Các hoạt động theo dự kiến; Các nguồn lực cần<br /> thiết.<br />  Dự án LNXH tạo thành một cơ cấu tổ chức độc lập là bộ phận<br /> tác nghiệp và hạch toán nhỏ nhất trong một chương trình hoạt<br /> động.<br />  Dự án LNXH có sự tham gia của người dân và mang tính liên<br /> ngành<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> 9<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 10<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> CácquytắccơbảncủadựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Cácquy tắc cơ bản của dựa án<br /> <br /> LNXH cần đảm bảo:<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Tính khoa học,<br />  Tính thực tiễn,<br />  Tính pháp lý,<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Tính thống nhất<br /> <br /> ___________________________________<br /> 5 April 2011<br /> <br /> 10<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 11<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Bài tập<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Dựa trên khái niệm, các đặc trưng vàcác quy tắc<br /> <br /> cơ bản của dự án LNXH, anh/chị giải thích tại sao<br /> có sự án LNXH mà không có dự án Nông nghiệp<br /> xã hội, Thủy sản xã hội?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Thời gian: 30 phút<br />  Cách thực hiện: chia làm 7 nhóm, Lựa chọn ngẫu nhiên 2 nhóm<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> nhóm trình bày kết quả trong thời gian 5 -10 phút<br /> <br /> ___________________________________<br /> 5 April 2011<br /> <br /> 11<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 12<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Phânloại dựánLNXH<br /> <br /> <br /> Hãy phân loại các dự án kể tên sau đây và giải<br /> thích tại sao chúng được phân chia như vật?:<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Dự án ổn định và phát triển kinh tế xã hội vùng lòng hồ<br /> sông Đà,<br /> Dự án 06 củaChính phủ chỉ tập trung vào việc xoá bỏ và<br /> thay thế cây thuốc phiện,<br /> Dự án đào tạo tiếp về lâm nghiệp của trường ĐHLN,<br /> Dự án thí nghiệm sản xuất nhựa đường từ rác thải,<br /> Dự án kiểm định gây trồng giống lúa mới chịu hạn năng<br /> suất cao tại vùng đất nương rẫy Tây Nguyên,<br /> Dự án phổ cập phương pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp<br /> (IPM),<br /> <br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 5 April 2011<br /> <br /> 12<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 13<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Phânloại dựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Theo phạm vi hoạt động<br /> <br /> 1.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Theo lãnh thổ,<br /> Theo hạng mục,<br /> Theo chức năng,<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Theo nội dung và mục tiêu<br /> <br /> 2.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dạng thí nghiệm,<br /> Dạng kiểm định,<br /> Dạng trình diễn,<br /> Dạng SX kinh doanh,<br /> Dạng phát triển KT –XH,<br /> Dạng bảo vệ MTST và bảo tồn Tài nguyên TN,<br /> 5 April 2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> 13<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 14<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Phânloại dựánLNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Phân loại theo quy mô<br /> Dự án nhóm A (dự án lớn)<br /> <br /> 3.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dự án thuộc các dạng đặc biệt,<br /> >200 tỷVND/20 triệu USD<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Dự án nhóm B (dự án trung trình)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> < 200 tỷVNĐ/

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản