intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
9
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2: Thông tin và tiếp cận có tham gia trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội trong bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Thông tin trong các giai đoạn của dự án lâm nghiệp xã hội, những điều cần lưu ý về mặt thông tin trong chu trình dự án lâm nghiệp xã hội, phân tích các nhóm liên quan trong dự án lâm nghiệp xã hội, các cấp độ của sự tham gia trong quản lý dự án lâm nghiệp xã hội,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án lâm nghiệp xã hội: Bài 2 - ThS. Nguyễn Quốc Bình

Slide 1<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Nguyễn Quốc Bình<br /> Trườ ng ĐH Nông Lâm Tp. HCM<br /> <br /> ___________________________________<br /> 4/5/2011<br /> <br /> 1<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 2<br /> <br /> Dữ liệu và kiến thức<br /> <br /> <br /> Sự thay đổi liên tục từ dữ liệu<br /> đến kiến thức<br /> Dữ liệu là tập<br /> hợp các quan<br /> trắc đư ợ c ghi<br /> chép, định<br /> lư ợ ng/ định<br /> tính<br /> Dữ liệu<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Kiến thứ c là<br /> kết quả của sự<br /> phân tích , suy<br /> diễn các dữ<br /> liệu<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Nhận thức<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Kiến thức<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> 2<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 3<br /> <br /> Tại sao chúng ta cần thông tin?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Chúng ta cần để:<br />  Đư a ra nhữ ng quyết định đúng đắn;<br />  Giải quyết vấn đề;<br />  Lập kế hoạch;<br />  Biết tại sao một việc gì đó không đư ợ c tiến hành một<br /> cách không tốt; hay đượ c tiến hành tốt;<br />  Xác minh ý tư ở ng và cảm nhận về m ột tình huống cụ<br /> thể.<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> Thông tin trong dự án LNXH<br /> <br /> 3<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 4<br /> <br /> ___________________________________<br /> Thông tin trong các giai đoạn của dự án LNXH<br /> Giai đoạn<br /> <br /> Nhà nghiên cứu<br /> Thông tin<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cộng đồng<br /> <br /> Lý do cần có<br /> <br /> Thông tin<br /> <br /> Lý do cần có<br /> <br /> Phân tích tình<br /> hình<br /> <br /> Vấn đề CĐ đang<br /> gặp phải.<br /> <br /> Giải thích, tìm<br /> nguyên nhân<br /> <br /> Khó khăn và vấn<br /> đề ưu tiên<br /> <br /> Tham gia vào<br /> QT quyết định<br /> <br /> Lập kế hoạch<br /> <br /> Nguồn lực/tiềm<br /> năng của CĐ.<br /> Phương án.<br /> <br /> phát huy tiềm<br /> lực như thế nào<br /> <br /> Mục tiêu dự án.<br /> Sự đóng góp của<br /> cộng đồng<br /> <br /> Dự án đáp ứng<br /> mong đợi của<br /> CĐ<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Thực thi các<br /> hoạt đông<br /> <br /> Khó khăn, trở<br /> Thúc đẩy việc<br /> ngại khi thực thi. thực thi.<br /> <br /> Khó khăn, trở<br /> ngại khi thực thi.<br /> <br /> Thúc đẩy việc<br /> thực thi.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Giám sát<br /> hoạt động<br /> <br /> Các nguồn lực<br /> được sử dụng.<br /> <br /> Tiết kiệm nguồn<br /> lực.<br /> <br /> Chất lượng của<br /> các hoạt động.<br /> <br /> Đánh giá dự<br /> án<br /> <br /> Tình hình trước<br /> và sau khi thực<br /> thi<br /> <br /> Đánh giá hiệu<br /> quả, tìm khả<br /> năng nhân rộng.<br /> <br /> Tình hình có và<br /> không có dự án.<br /> <br /> Sử dụng<br /> nguồn lực có<br /> hiệu quả nhất.<br /> Đánh giá hiệu<br /> quả.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> 4<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 5<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cần lưu ý về mặt thông tin<br /> trong chu trình dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Cần nhiều thông tin để giải thích và ra quyết<br /> <br /> định,<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Một loạt thông tin đư ợ c hìn h thành ngay trong<br /> <br /> tiến trìn h của dự án,<br />  Thông tin hình thành trong giai đoạn trư ớ c sử<br /> dụng ch o giai đoạn sau,<br />  Thông tin có thể đư ợ c tìm kiếm, tiếp cận và sử<br /> dụng khác nhau bở i nhữ ng nhóm ngư ờ i liên<br /> quan khác nhau.<br /> 4/5/2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> 5<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 6<br /> Một thông tin như thế nào được gọi là tốt?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Đầy đủ<br />  Thôn g tin về vấn đề quan tâm ph ải cần đầy đủ để đư a ra<br /> <br /> kết luận và quyết định đúng<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Tin cậy<br />  Thôn g tin phải tin cậy vì chúng đư ợc sử dụn g trong quá<br /> <br /> trình đư a ra quyết định<br /> <br />  Không thiên lệch<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Sự th iên lệch sẽ làm cho thông tin khôn g còn tính tin cậy<br /> <br />  Kịp thờ i<br />  Thôn g tin kịp thời sẽ giúp cho việc ra quyết định kịp th ời<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> 6<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 7<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Một thông tin như thế nào được gọi là tốt?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Cập nhật<br />  Thông tin cần cập nhật để có sử điều chỉnh kịp thờ i<br /> <br />  Liên quan<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Cần có nhữ ng thông tin quan tâm trư ớ c trong vô số<br /> <br /> thông tin hiện diện<br /> <br />  Kinh tế<br />  Mọi thông tin đều có giá của nó như ng phải “tiết kiệm”<br /> <br /> thông tin<br /> <br />  Truyền thông<br />  Thông tin phải manh tính truyền thông đư ợ c thì mới<br /> <br /> là thông tin<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 7<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 8<br /> Thông tin định tính, thông tin định lượng.<br /> Mức đo<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Xác định các thông tin định tính thông tin định lư ợ ng<br /> <br /> thông qua các mứ c đo<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Mứ c đo danh nghĩa: biểu thị qua số thứ tự danh sách<br />  Mứ c đo định hạng: danh sách xếp theo điểm số sau khi<br /> <br /> khoá học,<br />  Mứ c đo định khoảng: Các con số đư ợc sắp xếp theo khoảng<br /> ch ia,<br />  Mứ c đo định lư ợ ng: Sử dụng các con số thự c thông<br /> thư ờ ng để đo.<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> Phân tích nhóm liên quan trong dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 8<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 9<br /> <br /> Tại sao phải phân tích các nhóm liên quan<br /> trong dự án LNXH?<br />  Các nhóm ngư ờ i và các bên liên quan khác nhau sẽ có<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> cách nhìn nhận vấn đề và giải quyết vấn đề khác nhau;<br /> <br />  Một dự án LNXH mang tính liên ngành đòi hỏi sự phối<br /> <br /> hợ p của nhiều nhóm tác nhân khác nhau, cả ở bên<br /> trong cũng như bên ngoài cộng đồng.<br />  Sự phân tích các nhóm liên quan sẽ tạo tiền đề ch o việc<br /> xem xét m ột cách toàn diện và trên quan điểm hệ thống<br /> về các nhóm hành động khác nhau chi phối đến hệ<br /> thống LNXH và là bư ớ c khở i điểm của việc xác định<br /> các đối tư ợ ng hư ở ng lợ i và bị chi phối bở i dự án .<br /> 4/5/2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 9<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 10<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Ai sẽ là người tham gia vào<br /> chu trình dự án LNXH?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Các cơ quan lâm nghiệp địa phư ơ ng,<br />  Các cơ quan liên quan: kho bạc ngân hàng, cơ quan quản<br /> <br /> lý nhà nướ c,…<br />  Các tổ chức xã hội không thuộc ngành lâm nghiệp,<br />  Các cộng đồng địa phư ơ ng,<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />  Nhóm ngư ờ i/ nhóm sở thích<br /> <br /> ___________________________________<br /> 4/5/2011<br /> <br /> 10<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 11<br /> Các bên liên quan liên quan như thế nào?<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Người dân<br /> Lâm trường<br /> <br /> ___________________________________<br /> Trồng rừng<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Cộng đồng<br /> <br /> Chi cục…<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> 11<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 12<br /> <br /> Các nhóm liên quan<br /> <br /> ___________________________________<br /> (theo WB,1994)<br /> <br /> Nhóm bậc 1<br /> (Primary<br /> stakeholders)<br /> <br /> Cá nhân và cộng đồng phụ thuộc vào tài nguyên<br /> thiên nhiên<br /> Khi có một thay đổi xẩy ra, họ sẽ gặp các khó<br /> khăn để thích ứng.<br /> <br /> Nhóm bậc 2<br /> (Secondary<br /> stakeholders)<br /> <br /> Những cá nhân và tổ chức có vai trò chi phối hay<br /> quan tâm đến tài nguyên, kể cả các cơ quan, cán<br /> bộ lâm nghiệp và các doanh nghiệp.<br /> <br /> Nhóm mức vi mô<br /> (Micro-level<br /> stakeholders)<br /> <br /> Các nhóm quy mô nhỏ, có tính chất địa phương<br /> là người sử dụng trực tiếp tài nguyên và quản lý<br /> đích thực tài nguyên.<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Nhóm mức vĩ mô<br /> (Macro-level<br /> stakeholders)<br /> <br /> Các bộ ngành trung ương, các nhà lập chính<br /> sách, các tổ chức và cộng đồng quốc tế chi phối<br /> đến việc hình thành và thực thi dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> Sự tham gia trong quản lý dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 12<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 13<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Các cấp độ của sự tham gia<br /> trong QLDA LNXH<br /> Hợp đồng<br /> <br /> Tham vấn<br /> <br /> Hợp tác<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Tự giá<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Không gian quyết định của<br /> “người ngoài”<br /> <br /> ___________________________________<br /> Không gian quyết định của<br /> cộng đồng<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> ___________________________________<br /> 13<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 14<br /> Các hình thức tham gia trong thực tế<br /> của dự án LNXH<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Tham gia qua đại diện<br />  Thườ ng mang tính áp đặt và không hiệu quả<br /> <br />  Đóng góp lao động<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Thực tế ngư ờ i dân sẽ ý thự c thự c hiện và quản lý dự án tốt hơ n.<br /> <br />  Chia sẽ chi phí<br />  Không phải để chia sẽ kinh phí mà là để tạo sự tham gia về mọi m ặt của<br /> <br /> cộng đồng<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br />  Chia sẽ trách nhiệm<br />  Nên chia sẽ và các điều khoản phải có sự thảo luận của cộng đồng<br /> <br />  Sự quyết định của cộng đồng<br />  Thườ ng hay loại trừ “top down”, sử dụng “bottom up” nhưng thự c tế thì<br /> <br /> ứng dụng “Middle out”<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> Thảo luận nhóm<br /> <br /> ___________________________________<br /> 14<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> Slide 15<br /> <br /> ___________________________________<br /> <br /> Thảo luận các vấn đề khi áp dụng tiếp cận<br /> “có sự tham gia”<br /> Liệu có đư ợ c sự hỗ trợ của ngư ờ i dân khi thự c hiện dự án không cần t hảo<br /> luận vớ i ngư ờ i dân? Nh ữ ng cái lợ i/ bất lợ i của cách làm này?<br /> 2. Làm thế nào để có sự đóng góp ý kiến và giải pháp của cộng đồng, nhất là<br /> nhữ ng ngư ờ i/ nhóm ngư ờ i bất lợ i? Ai làm?<br /> 3.<br /> Ngư ờ i dân có đóng góp công lao động, kin h phí liệu có đảm bảo ngư ờ i dân<br /> xem đó là công trình của mình? Nếu không cần t hêm nhữ ng yếu tố nào<br /> khác?<br /> 4. Cán bộ làm công tác phát triển LNXH phải cần đạo đạo và chuẩn bị các<br /> kiến thứ c và kỹ năng gì? Sự đào tạo ấy nên thự c hiện như thế nào?<br /> 5. Các dấu hiện/ chỉ báo nào để đánh giá một cách t in cậy rằng dự án đạt<br /> đư ợ c sự tham gia tích cự c của ngư ờ i dân trong cộng đồng<br /> Cách thự c hiện: - Chia thành 7 nhóm để thảo luận<br /> - Thờ i gian 20 phút, chọn ngẫu nhiên 2 nhóm trình bày 5 phút<br /> 1.<br /> <br /> 4/5/2011<br /> <br /> Participatory Rural Appraisal=PRA<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br /> 15<br /> <br /> ___________________________________<br /> ___________________________________<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản