Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
57
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 được trình bày như sau Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu, đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia, các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa, các yếu tố cản trở DN toàn cầu hóa,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 2 - ĐH Thương Mại

U MU MU MU _T _T _T TM TM TM DH DH DH U MU _T TM DH U U TM DH MU _T CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU MU _T TM DH MU _T TM DH MU MU _T _T TM TM DH DH Global Strategic Management – Bộ môn Quản trị chiến lược MU T MU T MU T NỘI DUNG CHƯƠNG 2 U MU MU MU _T _T _T TM TM TM DH DH DH 2.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu U U2.2 TM M_ HT D MU _T M Ttố cản trở DN toàn cầuDHTM Các yếu hóa DH 2.4 Đánh giá tính hấp dẫn của thị trường một quốc gia U U 2.3 MU _T Các yếu tố thúc đẩy DN toàn cầu hóa TM DH MU _T MU T MU MU _T _T TM TM DH DH MU T MU T 1 U U 2.1 Tổng quan về môi trường kinh doanh toàn cầu MU MU MU Tự do hóaT _T _ _T thương mại TM TM TM DH DH DH MU _T TM Hiệu ứng DH domino mạnh mẽ U U TM DH MU _T MU T Bộ môn Quản trị chiến lược MU _T TM DH Các xu hướng trong MT kinh doanh toàn cầu MU _T TM Hình thành DH chuỗi cung ứng khu vực MU MU _T _T TM TM DH DH Bảo hộ tinh vi hơn MU T MU T 8/7/2017 2 2.1.1 Tự do hóa thương mại U NộiMU dung MU MU _T _T _T TM TM TM DH DH toàn cầu hóa ngày càng DHmẽ ▪ Giảm thiểu trở ngại trong quan hệ mậu dịch ▪ Quá trình mạnh Nguyên nhân ▪ Lực lượng SX vượt ra ngoài biên giới QG U MU _T ▪ Tạo đk thuận lợi cho XK và nới lỏng NK ▪ Phân công lao động quốc tế phát triển MU _T ▪ Vai trò của MNEs được tăng cường lỏng dần các công cụ bảo hộ mậu dịch TM DH MU _T ▪ TM Tăng cường ký kết các hiệp ước TM, nới TM DH DH U▪ Khai thác lợi thế soTMcủa nền kinh tế của TMU sánh U MU _ _ _T M TM TM từng quốcT gia DH DH DH U MU T MU T MU T BM Quản trị chiến lược 3 U 2.1.1 Tự do hóa thương mại Biện pháp MU MU MU T T _diện Quốc Tế: Nâng cao M_T kết hiệp định TM TM_đa phương song và ▪ Xét trênM T bình T ▪ Ký DH DH DH Mục đích chất lượng hàng hóa và hiệu quả khai thác nguồn lực phát triển, tiết kiệm chi ▪ U U U Gia nhập WTO và khu vực mậu dịch tự do ▪ phí SX ▪ MU _T TM DH MU _T TM DH Xét trên bình diện Quốc Gia: Phát huy ▪ lợi thế so sánh, mở rộng thị trường thúc ▪ đẩy XK, nâng cao uy tín của quốc gia Chủ động xây dựng lộ trình cắt giảm thuế quan và phi thuế quan MU _T TM trợ Điều chỉnh các chính sách hỗ DH Hình thành các thể chế TM phù hợp với chuẩn U và thông lệ quốc tế. … U mực U trên trường quốc M T tế, … TM TM M_ M_ M_ HT HT HT D D D MU T MU T MU T BM Quản trị chiến lược 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản