intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Chia sẻ: Trần Văn Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
62
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 - ĐH Thương Mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 được trình bày như sau: Mô hình hoạch định chiến lược toàn cầu tổng quát, tham vọng toàn cầu, định vị toàn cầu, hệ thống kinh doanh toàn cầu, tổ chức toàn cầu,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược toàn cầu: Chương 5 - ĐH Thương Mại

U MU MU MU _T _T _T TM TM TM DH DH DH 5: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC CHƯƠNG U MU _T TM DH U U TM DH MU _T TOÀN CẦU MU _T TM DH MU _T TM DH MU MU _T _T TM TM DH DH Global Strategic Management – Bộ môn Quản trị chiến lược MU T MU T MU T NỘI DUNG CHƯƠNG 5 U MU MU MU _T _T _T TM TM TM 5.1 MôH hoạch định chiến lượcH cầu tổng quát D toàn DH D hình U U U MU _T TM DH 5.2 Tham vọng toàn cầu MU _T TM DH 5.3 Định vị toàn cầu MU _T TM DH 5.4 Hệ thống kinh doanh toàn cầu U 5.5 Tổ chức toàn cầu MU M MU _T _T _T TM TM TM DH DH DH MU T MU T MU T 1 5.1 Mô hình hoạch định chiến lược toàn cầu tổng quát U U Mđịnh chiến lược: TMU MU ▪ Khái niệm hoạch _T _ _T TM TM TM DH DHlập nhiệm vụ kinh doanh DH ➢ Thiết U ➢ Xác định cơ hội/thách thức; điểm mạnh/điểm yếu U Mhạn MU MU _T _T _T ➢ Đề ra mục tiêu dài TM TM TM DH chiến lược theo DH DH ➢ Lựa chọn đuổi U U TM DH MU _T MU T MU MU _T _T TM TM DH DH MU T MU T 8/7/2017 2 Mô hình quy trình hoạch định chiến lược toàn cầu U MU Tầm nhìn & SứTMU MU _T _ mạng _T M TM Ttích TOWS TM Phân DH DH DH Môi trường bên ngoài: Môi trường bên trong: - Các nhân tố thúc đẩy toàn cầu hóa -Nguồn lực / khả năng / năng lực cốt lõi. -Các nhân tố cản trở toàn cầu hóa -Chuỗi giá trị U MU T -Đánh giá tính hấp dẫn của 1 thị trường QG M_ T DH ĐỊNH VỊ TOÀN CẦU TM DH • Định vị địa lý • Định vị cạnh tranh • Mức độ tiêu chuẩn hóa U M_ T MU _T của DN MU T TM DH Điểm mạnh / yếu Vị thế cạnh tranh THAM VỌNG TOÀN CẦU CẨU TRÚC TỔ CHỨC TOÀN CẦU Tầm quan trọng tương đối Của khu vực và các QG trọng yếu trong danh mục đầu tư của công ty • Mức độ tự chủ và hợp nhất MU T M_ HT D MU _T -Đánh giá mức độ sẵn sàng toàn cầu hóa DH Thời cơ / thách thức Cấu trúc cạnh tranh U MU T Mục tiêu chiến lược TM DH • Các hệ thống và cấu trúc tcầu • Tổ chức nhân sự toàn cầu MU T MU _T ĐẦU TƯ TRONG HỆ THỐNG KD TOÀN CẦU • Phân tách chuỗi giá trị • Logistics toàn cầu • Liên minh và mua lại • Lộ trình phát triển MU T 3 Nội dung quy trình hoạch định chiến lược toàn cầu tổng quát U Xác định tầm nhìn chiến lược: TMU MU MU (1)_T _ _T M TM TM  KháiHT niệm: Dmột định hướng cho tương lai, một khát vọng của DNDH điều DN DH ▪ Là về những mong muốn đạt tới  U Vai trò: MU MU MU _T _T _T ▪ Trả lời câu hỏi “Doanh nghiệp sẽ đi đâu, về đâu?” M Tcho phát triển bền vững của M TDN TM ▪ Là cơ sở DH DH DH ▪ Là tôn chỉ định hướng của DN  bảo cho: U Giá trị nền tảng: đảmU mang lại giá trịTMU M MU ▪ Khách hàng _T _ _T TM TM TM ▪ Cổ đông DH DH DHlao động ▪ Người U ▪ Các bên liên quan khác MU T MU T MU T 8/7/2017 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản