intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị dự án 1

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
49
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị dự án 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị dự án 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm dự án, một số thuật ngữ sử dụng trong dự án; đặc điểm dự án; quản trị dự án; tiến trình quản trị dự án; nội hàm quản trị dự án và một số kiến thức khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án 1

 1. Quản trị dự án 1 DỰ ÁN
 2. 1 Dự án là gì?  Nỗ lực có thời hạn để  tạo ra sản phẩm đơn  nhất  Công việc có định  hướng để tạo ra kết  quả trong thời gian cụ  thể  Hoạt động duy nhất  nhằm đạt được kết quả  định trước. => Dự án???
 3. 1 Một số thuật ngữ …  Chương trình (Program)  Nhiệm vụ (Task)  Gói công việc (Work package)  Đơn vị công việc (Work unit)
 4. 1 Quản trị dự án???  Kiến thức phát triển ct  t Nhu cầu tăng je e n  ro m P ge Toàn cầu hóa na ? ? ma ?   Cạnh tranh “tốc độ”  Các dự án phức tạp
 5. 1 Đặc điểm của dự án  3 ràng buộc: thời gian – chi  phí – kết quả  Có “quá trình”   Đơn nhất  Hữu hạn  Có mục tiêu  Có chu kỳ  Phụ thuộc  Mâu thuẫn
 6. 1 Chu kỳ dự án  Khởi sự   Lập kế hoạch  Triển khai thực  hiện  Kết thúc  Khởi  Kế  Triển khai  Kết  sự hoạch thực hiện thúc
 7. Quản trị dự án 1 QUẢN TRỊ DỰ ÁN
 8. 1 Khái niệm  Quản  trị  dự  án  là  “sự  áp  dụng  các  kiến  thức,  kỹ  năng,  công  cụ  và  kỹ  thuật  để  thực  hiện  các  công  việc  của dự án nhằm đáp ứng tốt  nhất  nhu  cầu  và  kỳ  vọng  của các đối tượng hữu quan  của dự án”.
 9. 1 Tiến trình quản trị dự án Khởi sự Hoạch định Triển khai thực hiện Kiểm tra, kiểm soát Kết thúc dự án  Quản trị dự án
 10. 1 Nội hàm QTDA  Quản trị tích hợp (PDC)  Quản lý phạm vi công  việc  Quản lý chi phí  Quản lý chất lượng  Quản lý NNL  Quản lý truyền thông  Quản lý rủi ro  Quản lý mua ngoài
 11. 1 Mối quan hệ… Tích hợp Rủi ro Phạm vi Nguồn NL Thời gian Kết quả Chi phí Mua ngoài Truyền  thông
 12. 1 Ưu – nhược điểm của PM  Ưu:   Thích ứng tốt (KH, MT…)  Điều chỉnh kịp thời  QĐ đúng lúc  Đảm bảo tính nhất quán  Nhược:  Phức tạp hóa  Mâu thuẫn, xung đột nội bộ  Hiệu ứng phụ
 13. 1 Nhà quản trị dự án  Nhà quản trị chức năng  (FM):  đứng  đầu  bộ  phận  chức  năng  =>  Kỹ  năng phân tích chi tiết  Nhà  quản  trị  dự  án  (PM): Quản lý tổng hợp  nhiều  chức  năng  liên  quan  đến  dự  án  =>  Kỹ  năng tổng hợp
 14. 1 Quan hệ FM ­ PM 90 80  PM: Tổ chức thực  70 hiện công việc bằng  60 50 các nguồn lực. 40 30 20  FM: Cung ứng các  10 nguồn lực và quy  0 1st 2nd 3rd 4th Qtr Qtr Qtr Qtr tắc sử dụng
 15. 1 Trách nhiệm của PM  Duy trì nguồn lực hợp lý  Truyền thông chính xác  Quản lý phù hợp  Đảm bảo sự toàn vẹn của dự án  Chịu trách nhiệm về nhân viên dưới  quyền
 16. 1 Tiêu chuẩn đối với PM  Vững kiến thức công nghệ  Quyết đoán  Chín chắn  Sẵn sàng  Quan hệ tốt với lãnh đạo  Có khả năng tạo bầu không khí   Trải qua nhiều công việc khác nhau  Có khả năng vượt qua trở ngại
 17. 1 PM: 04 đặc tính cần có…  Uy tín các nhân: Chuyên môn; quản lý  Sự nhạy cảm: Phát hiện mâu thuẫn; tâm lý;  chuyên môn  Tác phong lãnh đạo, quản lý  Khả năng chế ngự Stress
 18. 1 Thành viên dự án  Có kỹ thuật cao  Có sự nhạy cảm  chính trị  Định hướng vấn đề  Định hướng mục tiêu  Sự tự tin
 19. Quản trị dự án 1 The End
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2