intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án tin học

Chia sẻ: Trương Ngọc Khánh Khánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:288

212
lượt xem
56
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhu cầu phát triển phần mềm và các hệ thống thông tin ngày càng tăng với đặc điểm là: Có phạm vi ứng dụng rộng rãi; Xây dựng trong nhiều năm;Huy động một đội ngũ đông đảo những chuyên gia CNTT khác nhau. Hầu hết các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT.Nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án càng lớn thì khả năng thành công càng ít. Việc quản lý dự án CNTT ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án tin học

 1. Student Handouts Information Technology Project Management Lecturer: Ha Dai Duong Faculty of Information Technology
 2. Kế hoạch giảng dạy Môn: Quản lý dự án CNTT Lớp: THK43 QS ST Số Ngày/Gi Ghi Bài/Nội dung P.Học T tiết ờ chú Giới thiệu nội dung khóa học Ý nghĩa, mục đích môn học H541 1 3 08/11 Nội dung khóa học 3 Tài liệu học tập, tham khảo Đánh giá kết quả môn học Tổng quan về quản lý dự án Khoa học quản lý Dự án H541 2 3 09/11 3 Quản lý dự án Tổ chức và con người Công cụ và kỹ thuật QLDA Tổng quan về quản lý dự án (tiếp) Khoa học quản lý Dự án H541 3 3 15/11 3 Quản lý dự án Tổ chức và con người Công cụ và kỹ thuật QLDA Khởi tạo và lựa chọn dự án Hình thành dự án H541 4 3 16/11 Phân tích tài chính 3 Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Khởi tạo và lựa chọn dự án (tiếp) Hình thành dự án H541 5 3 22/11 Phân tích tài chính 3 Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu Gửi H541 6 3 Báo cáo 1 - Đề xuất dự án 1, 2 23/11 Báo 3 cáo 1 Lập kế hoạch Khái quát chung H541 7 3 29/11 Bảng phân rã công việc 3 Ước lượng thời gian Lập lịch tiến độ Gửi H541 8 3 Báo cáo 2 - Phân tích tài chính dự án 30/11 báo 3 cáo 2 Quản lý rủi ro, Quản lý nguồn nhân lực H541 9 3 06/12 Quản lý rủi ro 3 Quản lý nguồn nhân lực Gửi H541 10 3 Báo cáo 3 - Bảng phân rã công việc và ULTG 07/12 báo 3 cáo 3
 3. Theo dõi và kiểm soát dự án Đặc điểm dự án CNTT Kiểm soát dự án H541 11 3 13/12 Khoán ngoài và mua sắm 3 Quản lý cấu hình và chi phí Kết thúc dự án Gửi H541 12 3 Báo cáo 4 - Lập lịch thực hiện 14/12 báo 3 cáo 4 Quản lý dự án CNTT ở VN Đặc điểm của QLDA ở VN H541 13 3 20/12 Luật Công nghệ thông tin 3 Một số văn bản pháp quy Một số kinh nghiệm thực tế Giới thiệu về MS Project Giới thiệu chung Thiết lập dự án mới Nhập và tổ chức công việc Xác định thời gian cho công việc Khởi tạo tài nguyên, nhân lực H541 14 3 21/12 3 Cập nhật dữ liệu về chi phí Xem xét hệ thống công việc Theo dõi quá trình thực hiện các công việc Theo dõi mức độ sử dụng tài nguyên Theo dõi chi phí hiện tại và khả năng tài chính Xem và in báo cáo Gửi H541 15 3 báo Báo cáo 5 - Quản lý dự án trên MS Project 27/12 3 cáo 5 H541 16 Thi hết môn, Nộp đồ án môn học (In+bản mềm) 3 30/12 Thi VĐ 3
 4. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự Đ Ề X U Ấ T D Ự ÁN 1 Tên dự án: Những người thực hiện: TT Mã SV Họ và tên Nhiệm vụ Email 1 Báo cáo 1 2 Báo cáo 2 3 Báo cáo 3 4 Báo cáo 4 5 Báo cáo 5 Mục tiêu dự án: (ngắn gọn: 1, 2 câu) Mô tả tóm tắt: (ngắn gọn,
 5. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự ĐỀ XUẤT DỰ ÁN 2 [TÊN DỰ ÁN] I. Thông tin chung 1. Số hiệu: 2. Ngày bắt đầu: 3. Ngày kết thúc (dự kiến): 4. Nhà tài trợ: II. Mục tiêu dự án 1. Mục tiêu chung 2. Mục tiêu cụ thể III.Vấn đề và cơ hội IV. Giải pháp đề nghị V. Phạm vi của dự án
 6. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH I. Chỉ tiêu hoàn vốn không chiết khấu (PP - Payback Period) II. Chỉ tiêu giá trị hiện tại thuần (NPV - Net Present Value) III. Chỉ tiêu Tỉ suất hoàn vốn nội bộ (IRR - Internal Rate of Return) III. Giá trị thương mại mong muốn (ECV - Expected Commercial Value)
 7. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC VÀ ƯỚC LƯỢNG TG THỰC HIỆN
 8. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự LẬP LỊCH THỰC HIỆN I. Bảng nhân lực và tài nguyên II. Lịch biểu
 9. Quản lý dự án công nghệ thông tin Khoa công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật Quân sự QUẢN LÝ DỰ ÁN TRÊN MS PROJECT I. Bảng công việc II. Biểu đồ Gantt III. Bảng nhân lực và tài nguyên IV. Báo cáo chi phí công việc và toàn dự án
 10. Course Outline IT Project Management Giới thiệu chung về khóa học (Course Outline) Lecturer: Ha Dai Duong Department of Information System Faculty of Information Technology Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích của môn học 2. Nội dung khóa học 3. Tài liệu học tập và tham khảo 4. Đánh giá kết quả môn học 2 1
 11. Course Outline Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích của môn học 2. Nội dung khóa học 3. Tài liệu học tập và tham khảo 4. Đánh giá kết quả môn học 3 1. Ý nghĩa, mục đích Thực tế: Nhu cầu phát triển phần mềm và các hệ thống thông tin ngày càng tăng với đặc điểm là: Có phạm vi ứng dụng rộng rãi; Xây dựng trong nhiều năm; Huy động một đội ngũ đông đảo những chuyên gia CNTT khác nhau Hầu hết các phần mềm được thiết kế và xây dựng trong khuôn khổ những dự án CNTT. 4 2
 12. Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích Thực tế: Nhiều bài học thực tế ở Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy rằng dự án càng lớn thì khả năng thành công càng ít. Việc quản lý dự án CNTT ngày càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của nó, góp phần đảm bảo thành công cho dự án. Quản lý dự án, từ chỗ là một là một vấn đề có tính kinh nghiệm và nghệ thuật, đã được nghiên cứu, tổng kết và phát triển thành một môn khoa học. 5 1. Ý nghĩa, mục đích Một vài số liệu thống kê: Although IT is becoming more reliable, faster, and less expensive, the costs, complexities, and risks of IT projects continue to increase. In 1995, a consulting firm called The Standish Group conducted a survey of 365 IT managers. The widely cited report, appropriately called CHAOS, was startling. [9] Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley & Sons, 2003 6 3
 13. Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích Một vài số liệu thống kê: According to the CHAOS report: Although the United States spent over $250 billion each year on IT application development projects, 31 percent of these projects were cancelled before completion. Almost 53 percent were completed, but they were over-budget and over-schedule and did not meet the original specifications. The average cost overrun for a medium-size company surveyed was 182 percent of the original estimate, while the average schedule overrun was 202 percent. Sadly, 48 percent of the IT managers surveyed believed there were more failures at the time than five and ten years earlier. [9] Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley & Sons, 2003 7 1. Ý nghĩa, mục đích Một vài số liệu thống kê: The CHAOS report also provides some interesting insight as to why some projects succeed while others fail. According to the survey: User involvement, executive management support, and a clear statement of requirements ranked at the top of the list of factors essential for IT project success. On the other hand, lack of user involvement and incomplete requirements appear to be the two main factors for projects being challenged or cancelled before completion. [9] Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley & Sons, 2003 8 4
 14. Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích [9] Jack T. Marchewka, Information Technology Project Management, John Wiley & Sons, 2003 9 1. Ý nghĩa, mục đích Các lợi ích của việc QLDA Kiểm soát tốt hơn các tài nguyên tài chính, thiết bị và con người; Cải thiện quan hệ với khách hàng; Rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí; Tăng Chất lượng và độ tin cậy,tăng Lợi nhuận; Cải tiến năng suất lao động; Phối hợp nội bộ tốt hơn, nâng cao tinh thần làm việc. 10 5
 15. Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích Thị trường QLDA (PM Market) USA (1998) 850 million $USD on PM 20 % annual growth China (2001) Thousand billion RMB on projects 1 project manager for each million RMB 1 million project managers in need Vietnam: ??? 11 1. Ý nghĩa, mục đích Mục đích: Cung cấp cho người học những kiến thức về QLDA bao gồm: Những công việc cần chuẩn bị trước khi dự án hoạt động; Trang bị những vấn đề phương pháp luận trong việc quản lý dự án nói chung và quản lý dự án CNTT nói riêng; Các hoạt động quản lý và kiểm soát trong khi dự án hoạt động; Cung cấp những vấn đề pháp lý,thủ tục, kinh nghiệm trong QLDA CNTT ở Việt Nam; Cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng công cụ quản lý dự án. 12 6
 16. Course Outline Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích của môn học 2. Nội dung khóa học 3. Tài liệu học tập và tham khảo 4. Đánh giá kết quả môn học 13 2. Nội dung khóa học Giới thiệu chung về quản lý dự án Khoa học quản lý nói chung. Dự án là gì? Quản lý dự án là gì? Tổ chức và con người Công cụ và Kỹ thuật QLDA 14 7
 17. Course Outline 2. Nội dung khóa học Khởi tạo và lựa chọn dự án Giới thiệu Hình thành dự án Công cụ phân tích tài chính Lựa chọn dự án Kế hoạch ban đầu 15 2. Nội dung khóa học Lập kế hoặc dự án (Project Planning) Khái quát chung Bảng công việc Ước lượng thời gian Lập lịch tiến độ 16 8
 18. Course Outline 2. Nội dung khóa học Quản lý dự án (Project Management) Quản lý phạm vi Quản lý thời gian Quản lý chi phí Quản lý chất lượng Quản lý nguồn nhân lực Quản lý rủi ro 17 2. Nội dung khóa học Kiểm soát dự án (Monitoring and Control) Đặc điểm DA CNTT Kiểm soát dự án Khoán ngoài và mua sắm Quản lý cấu hình và chi phí Kết thúc dự án 18 9
 19. Course Outline 2. Nội dung khóa học Quản lý dự án CNTT ở Việt Nam Đặc điểm Một số văn bản pháp qui Một số kinh nghiệm thực tế 19 2. Nội dung khóa học Quản lý dự án với MS Project 2003 Giới thiệu Tạo lập file quản lý Quản lý thời gian Quản lý chi phí Quản lý tài nguyên 20 10
 20. Course Outline Course Outline 1. Ý nghĩa, mục đích của môn học 2. Nội dung khóa học 3. Tài liệu học tập và tham khảo 4. Đánh giá kết quả môn học 21 3. Tài liệu học tập và tham khảo [1] Ban điều hành đề án 112, Quản lý và tổ chức thực hiện các dự án Công nghệ thông tin, Hà Nội năm 2004. [2] Ngô Trung Việt, Phương pháp luận quản lý dự án Công nghệ thông tin - NXB KHKT, năm 2002. [3] Nguyễn Hữu Quốc, Quản lý dự án (tài liệu giảng dạy đại học từ xa - Lưu hành nội bộ), Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; 22 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2